________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Kern_Zwirki_16

kamienica Wilhelma Kerna przy obecnej ulicy Żwirki 16

 

03 grudnia 2016