21 listopada 2015

Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności

ul. Zachodnia 20 - obecnie odcinek pomiędzy Ogrodową, a Legionów

/widok z początku XX w./

 

LZTD
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej