pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_36

Piotrkowska 36

nr hip. 259 (do 1850 r. – nr 189)

 

Pierwotna, szeroka parcela narożna u zbiegu ulicy Piotrkowskiej i Cegielnianej (dz. Jaracza), obejmowała obecne numery 34 i 36. W środkowej części obszaru frontowego stał parterowy dom drewniany. Taki stan zabudowy obrazuje plan Józefa Lenartowskiego z 1849 r. Podział działki dokonał się nie później niż w latach 60-tych XIX w. Plan Rudolfa Micińskiego z 1873 r. pokazuje już podzieloną parcelę, ze stojącym na froncie Piotrkowskiej 36 domem murowanym. Pierwotna kamienica była jednopiętrowa. Została podwyższona prawdopodobnie na początku lat 80-tych XIX w.

Kalendarz Jana Petersilge na rok 1870 (stan faktyczny z ok. 1868 r.) wymienia Adolfa Likiernika jako właściciela posesji przy Piotrkowskiej 259.

Adolf Abram Likiernik (1810-?), majster tkacki i farbiarski, podobnie jak Ludwik Mamroth i Dawid Lande, uzyskał w latach 40-tych XIX w. zezwolenie władz carskich (po spełnieniu określonych wymagań) na osiedlenie się poza rewirem wyznaczonym dla starozakonnych. Oto co pisze o tej postaci Anna Rynkowska w książce "Ulica Piotrkowska":

Likiernik umiał czytać i pisać, nie nosił się po żydowsku i posiadał majątek odpowiadający przepisowym wymaganiom. Był pierwszym na gruncie łódzkim całkowicie zasymilowanym Żydem. Swoim dzieciom nadał imiona chrześcijańskie, udzielał się społecznie i cieszył ogólnym szacunkiem; w 1861 r. został wybrany do Rady Miejskiej. Zajmował się wtedy tkactwem, produkując na 28 ręcznych warsztatach chustki francuskie.

W latach 1863-64, za sprzyjanie uczestnikom powstania styczniowego, wysiedlono z Łodzi czterech członków Rady Miasta wybranej w 1861 r., wśród nich Adolfa Likiernika. Mając na uwadze fakt wysiedlenia radnego Likiernika ok. 1864 r., dziwi jego obecność w kalendarzu Petersilge. Być może chodziło o syna, o tym samym imieniu. Do wyjaśnienia. 

 

Przynajmniej od lat 80-tych XIX w. nieruchomość pod tym adresem, wraz z sąsiednią przy Piotrkowskiej 38 (również przy Cegielnianej 1381, obecnej Jaracza 3), była w rękach Tobiasza Gutmana Tennenbauma.

Na połączonych posesjach rodziny Tennebaumów, w maju 1899 r., miał miejsce groźny pożar. Dramatyczną relację z jego przebiegu możemy przeczytać w wychodzącym ówcześnie dzienniku "Rozwój" (AIP).

Taryfa domów z 1920 r., pod adresem Piotrkowskiej 36 i 38, wymienia nadal Tennebaumów jako właścicieli. 

 

Pod tym adresem (również Piotrkowskiej 100 i 288) mieścił się w okresie międzywojennym sklep firmowy fabryki wyrobów trykotowych Leona Plihala.

 

AIP (archiwalne informacje prasowe) - zobacz

 

Dokument archiwalny:

1889 – „Projekt budowy trzypiętrowej oficyny, jednopiętrowego domu i komórek na nieruchomości Tenenbauma pod numerami 1381 i 259a przy ulicy Cegielnianej w mieście Łodzi". [zobacz]

1913 - "Projekt na przebudowę przez Hersza Tenenbauma parteru w murowanym, dwupiętrowym domu frontowym pod numerem 36 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • L. Goldensohn Fabryka chustek i trykotów
  • F. Błank Magazyn mebli
  • S. B. Basch Magazyn zegarków i wyrobów jubilerskich
  • Sz. Kriński Fabryka towarów wełnianych i półwełnianych
  • M. Rogoziński Skład wyrobów manufakturowych
  • Wincenty Gleichgewicht Dom ekspedycyjny
  • I. Adler i S-ka (wł. B. Adler) Fabryka wyrobów włókienniczych
  • L. Plihal i S-ka Fabryka trykotów, farbiarnia i przędzalnia
26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone