________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Piotrkowska_54_64_Stumann

wschodnia pierzeja ul. Piotrkowskiej (widok w stronę północną) 

fragment pierzei od nr 64 do 54

/zdjęcie E. Stumanna z lat 70-tych XIX w./

 

23 kwietnia 2016