23 kwietnia 2016

wschodnia pierzeja ul. Piotrkowskiej (widok w stronę północną) 

fragment pierzei od nr 64 do 54

/zdjęcie E. Stumanna z lat 70-tych XIX w./

 

Piotrkowska_54_64_Stumann
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej