10 września 2016

podwórko Piotrkowskiej 17

widoczne fundamenty oficyny centralnej, dawnego atelier Eliasza Stumanna

Piotrkowska_Stumann_z_gory
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej