01 października 2016

1. teren fabryczny, zaznaczony kolorem czerwonym, przy ulicy Pustej 10 (dz. Wigury 10) - ortofotomapa 2015

 

2. teren fabryczny, zaznaczony kolorem czerwonym, przy ulicy Pustej 10 (dz. Wigury 10) - plan W. Starzyńskiego

Pusta_10_plany
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej