17 czerwca 2017

fragment nieistniejącej, wschodniej pierzei ulicy Zachodniej  

 

 

Zachodnia_64_76
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej