04 maja 2015

skrzyżowanie ulicy Zawadzkiej (dz. Próchnika) i Zachodniej

(wdok z Zawadzkiej w kierunku wschodnim)

 

Zawadzka_Zachodnia
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej