pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

 • Anna Rynkowska "Ulica Piotrkowska",
 • serwis "Szukaj w Archiwach" (http://szukajwarchiwach.pl), zbiory Archiwum Państwowego w Łodzi,
 • Kalendarz Jana Petersilge na rok 1870,
 • Kalendarz Łódzki (rok 1888),
 • Kalendarz "Łodzianin" (rok 1893),
 • Rocznik Łódzki (rok 1897, 1898),
 • Kalendarz "Czas" (rok 1900-05, 1907-08, 1912-13),
 • Informator Handlowo-Przemysłowy (rok 1909-11),
 • Kalendarz Kościuszkowski (rok 1918-20),
 • Kalendarz Informator (rok 1922),
 • Księga Adresowa (rok 1928-30),
 • Księga Adresowa miasta Łodzi 1937-39,
 • Kalendarz "Echo"/"Echa" (1936-39),
 • Paweł Spodenkiewicz "Piasek z Atlantydy. Rozmowy z Jerzym Grohmanem",
 • Jacek Kusiński, Ryszard Bonisławski, Maciej Janik "Księga Fabryk Łodzi",
 • Krzysztof Stefański "Łódzie wille fabrykanckie",
 • Krzysztof Stefański "Wielkie rody fabrykanckie Łodzi",
 • Joanna Olenderek "Łódzki Modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa",
 • Leszek Skrzydło "Rody fabrykanckie" tom I, II,
 • Kazimierz Badziak, Leszek Olejnik, Bolesław Pełka "Grand Hotel w Łodzi 1888-1988",
 • Ryszard Rosin, Bohdan Baranowski, Jan Fijałek "Łódź Dzieje Miasta" tom I,
 • Podręczny Rejestr Handlowy, rok 1926, cz.1 i 2,
 • Andrzej Kempa, Marek Szukalak "Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny" tom I, II, III,
 • zbiory własne.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone