pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

FABRYKANCI, KUPCY, BANKIERZY, FIRMY

/nazwiska i firmy w porządku alfabetycznym/

 

Indeks jest w trakcie uzupełniania. Obecnie obejmuje nr parzyste Piotrkowskiej 2 - 52

 

A

B

Bayerl Karol [20]

Bechtold Herman [22]

Berliner Hersz (firma "Corona") [24]

Berman Mordka [34]

Bielschowsky Juliusz [24]

Birnbaum Henryk [40]

Birnbaum Jonas [24]

Birnstein Kajman [34]

Borman Chil [34]

Bormann Ewald [20]

"Bracia Biszkowicz" [24]

"Bracia Brüner" (Alfons i Henryk Brüner) [34]

"Bracia Dobraniccy J. i H." ("Bracia Dobraniccy") [42]

"Bracia Halpern" [34]

"Bracia Mirscy i Wasserman. Przemysł Wełniany" [24]

"Bracia Piotrkowscy, D. Fuks i S-ka" (bracia Piotrkowscy - Moszek vel Maurycy, Bajrysz vel Bernard i Abram vel Adolf) [24]

Cukierman Kopel [34]

C

"Concordia" [44]

D

"Daniel Dobranicki i S-ka" [42]

Dittrich Karol August [6]

Dobranicka Judyta [42]

Dobranicki Chaim (Hajman, Herman) [42]

Dobranicki Daniel [42]

Dobranicki Henoch [42]

Dobranicki Jakób Pinkus (Jakób Dobranicki jr) [42]

Dobranicki Józef [42]

Dyszkin Sender [8] ; [25] ; [31]

E

Eisner Abram Dawid [6]

Eisner Szapsia [52]

Eisner Szlama [34]

Eitingon Naum i Borys [20]

Engel Moszek [34]

F

Fejtelson Eliat [34]

Feldman Abram [34]

Friedländer Ludwik [24]

Frumkin Naftali [40]

G

Gehlig Adolf [213] ; [215] ; [31] ; [30-32]

Geliebter Szmul [34]

Gertler Abram [34]

Gliksman (Glücksmann) Boruch Anszelm [24]

Glücksmann Jonas [63] ; [24]

Goldammer Otto [26]

Goldfeder Adolf [50]

Grau Edmund [24]

Grinwurcel Chaim [34]

H

Haebler (Häbler) Emil [193] ; [26]

Heller i Kon [34]

"M. S. Herszenberg, Synowie i Halberstadt. Przemysł Wełniany" [24]

Hertz Jakób [24]

Hielle Karol Teodor [6]

I

J

Jarociński Albert [119] ; [24] ; [78]

Jezierski Wolf [34]

"Jupiter" [44]

K

"M. Kaczorowska i S-ka" Sp. z o.o. [24]

Kestenberg Jakub [20]

Kindler Rudolf [48]

Klajman Mozes (synowie Daid i Lejb) [54]

Kutner Henryk [24]

Kutner Markus [24]

 

L, Ł

Landsberg Leopold [24] ; [74]

Lapp (vel Łapp) Abram [34]

Likiernik Adolf Abram [36]

"Lipski Adolf i Spółka" [34]

Lourie Leopold [34]

"Lourie i S-ka" (Izaak i Aleksander Lourie) [34]

Luther Rudolf [24]

"Łódzka Czesalnia i Przędzalnia Wełny Spółka Akcyjna" [40]

M

Makowski Mordka [24]

Mannaberg Zygfryd [26]

Monitz Józef [10]

N

Natanzon vel Natanson Kadysz [34]

Nejmark Albert [34]

Neuhaus Berek [34]

O

Offenbach Abe Hersz [34]

P

Petersilge Jan [86] ; [18] ; [11]

Piesch Moritz (Maurycy) [44]

Pilicer Szmelke [40]

Pitschmann Franciszek [54]

Pol Reinhold [34]

Poznański Maurycy [40]

Poznański Naftali Hersz [24]

Prusse Karol [24]

"Prutomil" Sp. z o.o. [24]

„Pudełko” R. Prusse i S-ka​​​​ [24] ; [73]

Q

R

Rassalski Ignacy sr [54]

Rassalski Ignacy jr [165]

Rozner Szlama [34]

Rutenberg Józef [24]

S

Sachs Rafał [44]

"Rafał Sachs, Ludwig Cohn i Sachs jr." [44]

Schlosberg Mendel [40]

"Schmidt i Pfitze" [24]

Schülde Albert [30-32]

Seiler Albin [22]

Serejski Jakób [34]

Silberstein Markus [40]

Silberstein Mieczysław [40]

Silberstein Stanisław [40]

Söderström Carl [26]

Sprzączkowski Maurycy [54] ; [76] ; [103]

Steinert Adolf Konrad [46]

Steinert Carl Gottlieb (Karol Bogumił) [46]

Steinert Carl Gottlob (Karol Boguchwał) [46]

Stiller Aron (Arnold) [24]

Szapiro Judel [34]

Szłodzińscy Paweł i Leopold [34]

Szłodziński Wilhelm Leopold [34]

A. Szpilka [24]

T

Tieneman Artur [24]

Tow. Akc. Piotrkowskiej Manufaktury [40]

Tow. Akc. Przędzalni "Henryk Birnbaum" [40]

Tow. Akc. Przędzalnia Wełny Czesankowej „Dąbrówka” [40]

Treszczański Issaj [63] ; [24]

U

W

Wachs Ber [20]

Warchiwker Towi [34]

Wejss Icek [34]

Wolf Wiktor [20]

Wulffsohn Hugo [78] ; [18]

Wyszniewański Lejba [40]

Y

Z, Ż, Ź

Zelwer Abram Chaim [116] ; [40]

Zoner Leopold [24]

Zucker (Cukier) Ludwik [20] ; [81]

Zylberman Stanisław [24]

"Żaba" Sp. z o.o. [24]

V

X

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone