1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

FABRYKANCI, KUPCY, BANKIERZY, FIRMY

/nazwiska i firmy w porządku alfabetycznym/

 

Indeks jest w trakcie uzupełniania. Obecnie obejmuje nr parzyste Piotrkowskiej 2 - 52

 

A

B

Bayerl Karol [20]

Bechtold Herman [22]

Berliner Hersz (firma "Corona") [24]

Berman Mordka [34]

Bielschowsky Juliusz [24]

Birnbaum Henryk [40]

Birnbaum Jonas [24]

Birnstein Kajman [34]

Borman Chil [34]

Bormann Ewald [20]

"Bracia Biszkowicz" [24]

"Bracia Brüner" (Alfons i Henryk Brüner) [34]

"Bracia Dobraniccy J. i H." ("Bracia Dobraniccy") [42]

"Bracia Halpern" [34]

"Bracia Mirscy i Wasserman. Przemysł Wełniany" [24]

"Bracia Piotrkowscy, D. Fuks i S-ka" (bracia Piotrkowscy - Moszek vel Maurycy, Bajrysz vel Bernard i Abram vel Adolf) [24]

Cukierman Kopel [34]

C

"Concordia" [44]

D

"Daniel Dobranicki i S-ka" [42]

Dittrich Karol August [6]

Dobranicka Judyta [42]

Dobranicki Chaim (Hajman, Herman) [42]

Dobranicki Daniel [42]

Dobranicki Henoch [42]

Dobranicki Jakób Pinkus (Jakób Dobranicki jr) [42]

Dobranicki Józef [42]

Dyszkin Sender [8] ; [25] ; [31]

E

Eisner Abram Dawid [6]

Eisner Szapsia [52]

Eisner Szlama [34]

Eitingon Naum i Borys [20]

Engel Moszek [34]

F

Fejtelson Eliat [34]

Feldman Abram [34]

Friedländer Ludwik [24]

Frumkin Naftali [40]

G

Gehlig Adolf [213] ; [215] ; [31] ; [30-32]

Geliebter Szmul [34]

Gertler Abram [34]

Gliksman (Glücksmann) Boruch Anszelm [24]

Glücksmann Jonas [63] ; [24]

Goldammer Otto [26]

Goldfeder Adolf [50]

Grau Edmund [24]

Grinwurcel Chaim [34]

H

Haebler (Häbler) Emil [193] ; [26]

Heller i Kon [34]

"M. S. Herszenberg, Synowie i Halberstadt. Przemysł Wełniany" [24]

Hertz Jakób [24]

Hielle Karol Teodor [6]

I

J

Jarociński Albert [119] ; [24] ; [78]

Jezierski Wolf [34]

"Jupiter" [44]

K

"M. Kaczorowska i S-ka" Sp. z o.o. [24]

Kestenberg Jakub [20]

Kindler Rudolf [48]

Klajman Mozes (synowie Daid i Lejb) [54]

Kutner Henryk [24]

Kutner Markus [24]

 

L, Ł

Landsberg Leopold [24] ; [74]

Lapp (vel Łapp) Abram [34]

Likiernik Adolf Abram [36]

"Lipski Adolf i Spółka" [34]

Lourie Leopold [34]

"Lourie i S-ka" (Izaak i Aleksander Lourie) [34]

Luther Rudolf [24]

"Łódzka Czesalnia i Przędzalnia Wełny Spółka Akcyjna" [40]

M

Makowski Mordka [24]

Mannaberg Zygfryd [26]

Monitz Józef [10]

N

Natanzon vel Natanson Kadysz [34]

Nejmark Albert [34]

Neuhaus Berek [34]

O

Offenbach Abe Hersz [34]

P

Petersilge Jan [86] ; [18] ; [11]

Piesch Moritz (Maurycy) [44]

Pilicer Szmelke [40]

Pitschmann Franciszek [54]

Pol Reinhold [34]

Poznański Maurycy [40]

Poznański Naftali Hersz [24]

Prusse Karol [24]

"Prutomil" Sp. z o.o. [24]

„Pudełko” R. Prusse i S-ka​​​​ [24] ; [73]

Q

R

Rassalski Ignacy sr [54]

Rassalski Ignacy jr [165]

Rozner Szlama [34]

Rutenberg Józef [24]

S

Sachs Rafał [44]

"Rafał Sachs, Ludwig Cohn i Sachs jr." [44]

Schlosberg Mendel [40]

"Schmidt i Pfitze" [24]

Schülde Albert [30-32]

Seiler Albin [22]

Serejski Jakób [34]

Silberstein Markus [40]

Silberstein Mieczysław [40]

Silberstein Stanisław [40]

Söderström Carl [26]

Sprzączkowski Maurycy [54] ; [76] ; [103]

Steinert Adolf Konrad [46]

Steinert Carl Gottlieb (Karol Bogumił) [46]

Steinert Carl Gottlob (Karol Boguchwał) [46]

Stiller Aron (Arnold) [24]

Szapiro Judel [34]

Szłodzińscy Paweł i Leopold [34]

Szłodziński Wilhelm Leopold [34]

A. Szpilka [24]

T

Tieneman Artur [24]

Tow. Akc. Piotrkowskiej Manufaktury [40]

Tow. Akc. Przędzalni "Henryk Birnbaum" [40]

Tow. Akc. Przędzalnia Wełny Czesankowej „Dąbrówka” [40]

Treszczański Issaj [63] ; [24]

U

W

Wachs Ber [20]

Warchiwker Towi [34]

Wejss Icek [34]

Wolf Wiktor [20]

Wulffsohn Hugo [78] ; [18]

Wyszniewański Lejba [40]

Y

Z, Ż, Ź

Zelwer Abram Chaim [116] ; [40]

Zoner Leopold [24]

Zucker (Cukier) Ludwik [20] ; [81]

Zylberman Stanisław [24]

"Żaba" Sp. z o.o. [24]

V

X

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone