Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
google_165-167

granice posesji Piotrkowskiej 165 i 167

/stan z okresu międzywojennego/

05 maja 2019