06 czerwca 2020

 

KSIĘGA ADRESOWA POLSKI 1930

KSIĘGA ADRESOWA m. ŁODZI 1937-39

 

 

czarna czcionka - firmy, instytucje, urzędy, stowarzyszenia, służba zdrowia, szkolnictwo, sądownictwo, itd.

bordowa czcionka - mieszkańcy

 

 

Piotrkowska 11

 

 

1930

Goepperta Karola Sukc., fabr. i sprzedaż kapeluszy

Hermalin Herman, skład apteczny

Kozłowski Aleksander i Syn, wyr. żelazne

„Kurier Łódzki”, czasopismo

„Łódzkie Echo Wieczorne”, czasopismo

Norblin B-cia, Buch i Werner S. A., platery

Tomaszewska Stan., piśmienne materjały

Meylert Ludw., wyroby jubilerskie

Tow. Drukarsko Wydawnicze

 

Zawadzka 1

Spółdz. Pracowników Państw., Komun., i Społecznych

Feiertag Maks, obuwie

Nardrowicz M., kuśnierz

Nazdrowicz Marj., przybory myśliwskie

„Piccadilly", restauracja

 

 

1937

„Echo”, czasopismo

Nazdrowicz M., broń i amunicja

Norblin B-cia, Buch i T. Werner, platery

Cywiński W., ajencja prasowa

 

Zawadzka 1

Dąbrowski Kazimierz, członek Stowarzyszenia Techników, tel. 130-41

Frydman Heniek, kupiec

Gabała Stanisław, tapicer, tel. 133-66

Gajdzińska Helena Wałeria, naucz.

Gajdziński Jan, handl.

Gajdziński Stanisław, emer., członek Stowarzyszenia Techników, tel. 214-48

Gajdzińska Zofia, urz.

Kołton Szyja, kraw., tel. 231-88

Małecki Jan, szewc

Meyle Ludwik, kup.

Międzybożewski Szymon, przem.

Nozdrowicz Marian, kup., tel. 115-21

Orlański Moszek, kup., tel. 229-19

Rittner Jadwiga, urz.

Schleyen Kazimierz, kom. Str. Gr.

Sulkes Wolf, szofer

Stowarzyszenie Zjednoczonych Szkół Żydowskich

Zarząd Miejski, III Wydział Podatkowy, II pietro

Wolfsonowa Klara, szkoła prywatna

Lecznica dla wenerologicznie chorych

Slepak E., „Elly” galanteria

Kołton Szyja, krawiectwo

Gabała Stanisław, tapicerstwo

Lewi Sz. i Syn, przędza       

Lehman H., wata i watolina

 

p-11-ka
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej