14 lipca 2019

Towarzystwo Przędzalnicze "La Czenstochovienne"

 

Budowę fabryki "Błeszno" na Ostatnim Groszu rozpoczął W. Kronenberg w roku 1882, następnie została ona sprzedana firmie "Hielle i Dittrich". Ostatecznie zakład uruchomiono w 1885 roku. Produkował on przędzę jutową i worki jutowe. W 1886 roku fabryka zatrudniała 305 robotników, a w 1896 roku 980.

W 1900 roku przedsiębiorstwo zostało wykupione przez Towarzystwo Przędzalnicze "La Czenstochovienne" za sumę 860 tyś. rubli. Założycielami nadmienionego wyżej Towarzystwa byli: Albert i Eugeniusz Motte, Andrzej i Jan Meillassoux, Stefan Motte, Maurycy Caulier, A. Delaoutre, R. Snowden i J.B. Tanguy. Siedziba Spółki znajdowała się w Roubaix (Francja). Jej kapitał zakładowy wynosił 12,5 milionów franków.

Obok dawnego zakładu jutowego wybudowano i uruchomiono roku 1902 przędzalnie bawełny.

W 1913 roku fabryka zatrudniała około 5000 robotników, a wartość jej produkcji wynosiła ponad 8 milionów rubli. Posiadała ona następujące działy produkcji: przędzalnię bawełny, tkalnię bawełny, farbiarnię i wykończalnie, przędzalnie juty, tkalnie wyrobów jutowych, wykończalnię wyrobów jutowych.

Do 1920 roku przedsiębiorstwo było dzierżawione przez Francuską Spółkę Akcyjną "Societe Fermiere de La Czenstochovienne", której oddział znajdował się w Łodzi.

W 1934 roku fabryka należała do Zrzeszenia Producentów Przędzy Bawełnianej w Polsce, Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim oraz Towarzystwa Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego.

W okresie okupacji niemieckiej w latach 1939 - 1945 fabryka była pod zarządem powierniczym. Poza wyrobami jutowymi i bawełnianymi wytwarzała również wyroby papierowe.

 

opracowanie: Archiwum Państwowe w Czstochowie

 

p_159_la_czenstochovienne
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej