________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

plan_viebiga

fragment planu Filipa de Viebiga

/obecne numery posesji naniesione kolorem niebieskim/

 

16 lipca 2017