21 listopada 2015

Piotrkowska 65 róg Benedykta (dz. 6 Sierpnia)

skład win i towarów kolonialnych "A. Stępkowski"

/widok z lat 90-tych XIX w./

 

skład_win_Stepkowski
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej