28 marca 2015

ulica Piotrkowska w Łodzi 

nr: 13 - 27 

ul. A. Próchnika (daw. Zawadzka) - ul. S. Więckowskiego (daw. Nowo-Cegielniana)

 

ul._Prochnika_-_ul._Wieckowskiego
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej