01 czerwca 2020

 

ZA FASADAMI ŁÓDZKICH KAMIENIC I DOMÓW

autor: Wojciech Źródlak

 

 

 

ŹRÓDŁA

 

     Generalnie źródłem zapisów w tej publikacji są książki telefoniczne oraz uznane „informatory adresowe”, jak na przykład „Księga adresowa m. Łodzi, 1937-1939”. Te podstawowe pozycje zostały zaznaczone przy poszczególnych informacjach datami rocznymi bez ujęcia ich w myślniki z jednej i drugiej strony (np. [ 1937 ]. Jednocześnie są to odesłania bibliograficzne do konkretnych publikacji w poniższej bibliografii.

     Ponadto w publikacji, jako źródła informacji, wykorzystano wiele drobnych, ale wiarygodnych pozycji, w tym również gazety codzienne, które gdyby umieścić je w bibliografii rozszerzyłoby ją do ogromnych rozmiarów. Stąd informacje pochodzące z tych źródeł oznaczono datami rocznymi poprzedzonymi myślnikami (np. [ 1937 ]). Tym niemniej, żeby niektórych z tych drobniejszych, ale ciekawych źródeł uronić,  niektóre z nich wymieniono.

 

prasa

– „Ilustrowana Republika”

= [1928/p] R. 1936, z 6 IX, nr 246

– „Nowy Kurier Łódzki”

= [1916/p] R. 1916, nr 263

– „Głos Robotniczy”

= [1959/p] R. 1959, nr 31

 

publikacje w całości opracowane

[1913] Jubiläumschrift der „Lodzer Zeitung”, 1863-1912. Łódź 1913.

[1918.I] „Gazeta Łódzka”, 1918, nr 219.

[1926] Zagórowski Z., Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. Warszawa-Lwów 1926.

[1932] Informator i plan m. Łodzi. Wyd. Wojew. Zarz. Zw. Inwalidów Wojennych RP, Łódź, Gdańska 29

Łódź [1932]

[1934] Spis szkół powszechnych i nauczycieli miasta Łodzi i powiatu. Łódź 1934.

[1940] Amtliches Fernsprech-Verzeichnis für das Ortsnets Litzmannstadt. Ausgabe Juli 1940.

Litzmannstadt [1940].

[1945] Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okregu Poczt i Telegrafów w Łodzi na 1945 rok. Łódź, sierpień 1945.

[1946/1] Książka telefoniczna Łodzi na 1946 rok [Stan na] czerwiec 1946. Wydanie: maj 1946].

[1946/2] Łódź Urzędowa. Władze, urzędy, instytucje, związki. Oprac. M. Lubicz. Wyd. Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Łodzi. Łódź 1946 (wg stanu na XII 1945 r.).

[1948] „Do apelu“. Jednodniówka Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych. Łódź, listopad 1948 (reklamy sponsorów).

[1948/1] Urzędowy plan miasta Łodzi. Opracowany przez Wydział Planowania Przestrzennego Zarządu Miejskiego w Łodzi. Łódź 1948 (zawiera adresowy dział informacyjny).

[1958] Łódź od A do Z. Informator uniwersalny. Łódź 1958 (uwaga: informacje według stanu z I poł. 1957 r.; oddano do składu 21 VIII 1957, podpisano do druku 7 II 1958)

[1977] Wykaz lódzkich przedsiębiostw i istytucji objętych zróżnoicowanym czasem rozpoczynania pracy; [w:] Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. Łodzi, 28 X 1977, nr 7, poz. 48.

[2006] Studencka mapa Łodzi (dod. do „Gazety Wyborczej – Łódź“ 2006).

 

drobne publikacje (w układzie chronologicznym)

Informator dla studentów I roku. Wyd. Zrzesz. Studentów Polskich, Rada Okręgowa w Łodzi. Łódź 1971.

 

źródła archiwalne (w układzie chronologicznym)

[VIII 1915] Verzeichnis des Betriebspersonals [der KEŁ; Kolej Elektryczna Łódzka] An da Pass-Amt des Kaiserlichen Polizei Präsidiums; [w:] Archiwum Państwowe w Łodzi, akta KEŁ, sygn. 35.

 

 

za-fasadami-zrodla
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej