pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

Piotrkowska_204

Piotrkowska 204

nr hip. 579 (do 1850 r. – nr 35)

 

Na froncie stał murowany dom rządowy z lat 1825-26.

Przynajmniej od lat 30-tych XIX w. właścicielem nieruchomości był Jan Gottfryd Gürtner.

W 1839 r. Gürtner sprzedał nieruchomość swemu zięciowi, Krystianowi Gottliebowi Schmidt.

 

W latach 40-tych nieruchomość przeszła w ręce Karola Hoffrichter (1818-1888), który prowadził w podwórzu ręczną tkalnię materiałów bawełnianych i wełnianych. Za oficjalną datę powstania firmy Hoffrichtera przyjmuje się rok 1840.

W pierwszej połowie lat 70-tych Hoffrichter wykupił grunt działki przy Piotrkowskiej 204 (nr hip. 579), oraz grunty działek przy ulicy Kątnej 881 i 882 (później Kątna 6/8, dz. Wróblewskiego 6/8).

1873-74 - "O wykupie czynszów przez Karola Hoffrichtera z gruntów nr 35/579, 162/881, 161/882 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Dokument z lipca 1843 r., dotyczący kupna nieruchomości przy Piotrkowskiej 206 przez Józefa Gampe seniora, ojca Józefa Gampe, podaje miejsce zamieszkania kupującego przy Piotrkowskiej 204. Być może Gampe był tylko lokatorem. Do wyjaśnienia.

 

Równolegle do rozwoju przedsiębiorstwa włókienniczego, Hoffrichter inwestował w zakup nieruchomości. Jego własnością była, między innymi, działka o nr hip. 1330, na rogu ulicy Przejazd i Widzewskiej (dz. róg Tuwima i Kilińskiego). Teren został sprzedany pod koniec XIX w., już przez sukcesorów Karola, pod budowę Poczty Głównej.

1875-1876 - "O wykupie czynszów przez Karola Hoffrichtera z gruntów nr 1105, 1330 i 1331 w mieście Łodzi". [zobacz]

Pod koniec lat 60-tych XIX w. w rękach Karola Hoffrichtera była posesja przy Piotrkowskiej 29, a przynajmniej od lat 80-tych także przy Piotrkowskiej 181.

Ciekawy jest fakt, że Hoffrichter senior nie mógł podpisywać własnoręcznie żadnych dokumentów – do końca życia pozostał niepiśmienny.

 

Pomimo kupienia, ok. 1876 r., sąsiedniej nieruchomości przy Piotrkowskiej 206, należącej do Józefa Gampe juniora, w tym czasie zięcia Karola Hoffrichtera, brakowało miejsca dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak napisałem powyżej, Karol Hoffrichter był właścicielem parceli przy ulicy Kątnej 6/8 (dz. Wróblewskiego 6/8). Nie wiadomo co zadecydowało o lokalizacji nowych zakładów, ale ostatecznie Hoffrichterowie sprzedali działki na Kątnej 6/8 spółce Landau i Weile, a fabryka powstała przy Kątna 15 (dz. Wróblewskiego 15, teren za domami studenckimi).

W 1882 r., kilka lat przed śmiercią, Karol Hoffrichter przekazał przedsiębiorstwo młodszemu pokoleniu - firma działała pod kierownictwem syna, Karola juniora (1866-1933), oraz szwagra Augustyna Wacławika, drugiego męża (po śmierci Traugotta Jana Land) Fanny Antoniny Hoffrichter. Pod koniec lat 90-tych XIX w. ruszyła produkcja w nowych zakładach przy Kątnej.

1898 - "Projekt budowy murowanej, parterowej tkalni, maszynowni, kotłowni, komina, piętrowego domu mieszkalnego i magazynów, na nieruchomości Karola Hoffrichtera pod numerem 871 przy ulicy Kątnej w mieście Łodzi". [zobacz]

Przed wybuchem I wojny światowej wartość rocznej produkcji wynosiła 885 tys. rubli.

W okresie międzywojennym czyniono dalsze inwestycje. W latach 1921-25 rozbudowano przędzalnię odpadkową i wzniesiono nową wykończalnię. Przedsiębiorstwo przy Kątnej posiadało pełny cykl produkcyjny. Utworzona w 1928 r. spółka akcyjna Zakłady Włókiennicze "Karol Hoffrichter" S.A., zatrudniały przed II wojną światową ponad 1.000 osób, przy rocznych obrotach rzędu 6,5 mln zł. Po śmierci Karola Hoffrichtera jr prezesem zarządu został jego brat, Zygmunt.

Warto wspomnieć, że żoną Karola Hoffrichtera jr (ślub w 1895 r. akt 854) była Eugenia Skrudzińska, córka Aleksandra Skrudzińskiego.

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1891 – „Projekt na budowę przez Adolfa Hoffrichtera filtrów i murowanego parterowego budynku - zamiast istniejącego obecnie drewnianego przeznaczonego do wyburzenia - płukalni i magazynu pod numerem 579 i 580 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi” [zobacz]

1893 – „Projekt budowy murowanej, piętrowej oficyny fabrycznej z poddaszem, wozowni, ustępów i zdjęty z natury [plan] płukalni, magazynów i filtrów na nieruchomości Karola Hoffrichtera pod numerami 579 i 580 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi” [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Karol Hoffrichter Fabryka wyrobów bawełnianych
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone