pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_204

Piotrkowska 204

nr hip. 579 (do 1850 r. – nr 35)

 

Na froncie stał murowany dom rządowy z lat 1825-26.

Od ok. 1840 r. (oficjalna data powstania firmy) posesja należała do Karola Hoffrichtera seniora, który uruchomił w podwórzu ręczną tkalnię materiałów bawełnianych i wełnianych. W pierwszej połowie lat 70-tych Hoffrichter wykupił grunt działki przy Piotrkowskiej 204 (nr hip. 579), oraz grunty działek przy ulicy Kątnej 6/8 (nr hip. 881 i 882, dz. Wróblewskiego 6/8).

1873-74 - "O wykupie czynszów przez Karola Hoffrichtera z gruntów nr 35/579, 162/881, 161/882 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Firma rozwijała się wprawdzie powoli, ale Hoffrichter inwestował równolegle w zakup nieruchomości. Jego własnością była, między innymi, działka o nr hip. 1330, na rogu ulicy Przejazd i Widzewskiej (dz. róg Tuwima i Kilińskiego). Teren został sprzedany pod koniec XIX w., już przez sukcesorów Karola, pod budowę Poczty Głównej.

1875-1876 - "O wykupie czynszów przez Karola Hoffrichtera z gruntów nr 1105, 1330 i 1331 w mieście Łodzi". [zobacz]

Pod koniec lat 60-tych XIX w. w rękach Karola Hoffrichtera była również posesja przy Piotrkowskiej 29 (nr hip. 271). 

Ciekawy jest fakt, że Hoffrichter senior nie mógł podpisywać własnoręcznie żadnych dokumentów – do końca życia (zmarł w 1888 r.) pozostał niepiśmienny.

 

Pomimo przejęcia sąsiedniej parceli, przy Piotrkowskiej 206 (działka pod nr 206 była pierwotnie własnością Józefa Gampe, zięcia Karola Hoffrichtera), brakowało miejsca dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Nowe obiekty przemysłowe powstały w latach 90-tych XIX w. przy ulicy Kątnej 15, pod nr hip. 871 (dz. Wróblewskiego – parcela ciągnąca się równolegle do al. Politechniki, za domami studenckimi).

Już w czasie inwestycji na Katnej, ok. 1897 r., Hoffrichterowie kupili kolejną, sąsiednią posesję przy Piotrkowskiej 202.

 

Od końca lat 60-tych XIX w., Karol Hoffrichter był właścicielem parceli o nr hip. 881-882, przy ulicy Kątnej 6/8 (dz. Wróblewskiego 6/8). Nie wiadomo co zadecydowało o lokalizacji nowych zakładów, ale ostatecznie Hoffrichterowie sprzedali działki na Kątnej 6/8 spółce Landau i Weile, a fabryka powstała na pobliskim terenie, przy Kątnej 15.

W 1882 r., kilka lat przed śmiercią, Karol Hoffrichter przekazał przedsiębiorstwo młodszemu pokoleniu - firma działała pod kierownictwem syna, Karola juniora, oraz jego szwagra, Augustyna Wacławika. Od 1898 r. ruszyła produkcja w nowych zakładach przy Kątnej, gdzie wystawiono nowoczesną tkalnię, przędzalnię i magazyny. Przed wybuchem I wojny światowej wartość rocznej produkcji wynosiła 885 tys. rubli.

W okresie międzywojennym czyniono dalsze inwestycje. W latach 1921-25 rozbudowano przędzalnię odpadkową i wzniesiono nową wykończalnię. Przedsiębiorstwo przy Kątnej posiadało pełny cykl produkcyjny. Utworzona w 1928 r. spółka akcyjna "Zakłady Włókiennicze Karol Hoffrichter S.A.", zatrudniały przed II wojną światową 1.100 osób, przy rocznych obrotach rzędu 6,5 mln zł. Od 1936 r., po śmierci Karola Hoffrichtera jr, prezesem zarządu został jego brat, Zygmunt.

Warto wspomnieć, że żoną Karola Hoffrichtera jr (ślub w 1895 r.) była Eugenia Skrudzińska, córka Aleksandra Skrudzińskiego.

 

Dokumenty archiwalne:

1891 – „Projekt na budowę przez Adolfa Hoffrichtera filtrów i murowanego parterowego budynku - zamiast istniejącego obecnie drewnianego przeznaczonego do wyburzenia - płukalni i magazynu pod numerem 579 i 580 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi” [zobacz]

1893 – „Projekt budowy murowanej, piętrowej oficyny fabrycznej z poddaszem, wozowni, ustępów i zdjęty z natury [plan] płukalni, magazynów i filtrów na nieruchomości Karola Hoffrichtera pod numerami 579 i 580 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi” [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Karol Hoffrichter Fabryka wyrobów bawełnianych
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone