pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_204

Piotrkowska 204

nr hip. 579 (do 1850 r. – nr 35)

 

Na froncie stał murowany dom rządowy z lat 1825-26.

Dokument (kontrakt) z lipca 1843 r., dotyczący kupna nieruchomości przy Piotrkowskiej 206 przez Józefa Gampe sr., podaje miejsce zamieszkania kupującego przy Piotrkowskiej 204.

Następny właściciel*, Karol Hoffrichter sr. (1818-1888), uruchomił w podwórzu ręczną tkalnię materiałów bawełnianych i wełnianych. Za oficjalną datę powstania firmy Hoffrichtera przyjmowano rok 1840.

W pierwszej połowie lat 70-tych Hoffrichter wykupił grunt działki przy Piotrkowskiej 204 (nr hip. 579), oraz grunty działek przy ulicy Kątnej 6/8 (nr hip. 881 i 882, dz. Wróblewskiego 6/8).

1873-74 - "O wykupie czynszów przez Karola Hoffrichtera z gruntów nr 35/579, 162/881, 161/882 w mieście Łodzi". [zobacz]

* - być może nieruchomość wieczysto czynszowa przy Piotrkowskiej 204 należała już wcześniej, od 1840 r., do Karola Hoffrichtera, a Józef Gampe sr. był pod tym adresem tylko mieszkańcem. Do wyjaśnienia.

 

Równolegle do rozwoju przedsiębiorstwa włókienniczego, Hoffrichter, podobnie jak Gampe, inwestował w zakup nieruchomości. Jego własnością była, między innymi, działka o nr hip. 1330, na rogu ulicy Przejazd i Widzewskiej (dz. róg Tuwima i Kilińskiego). Teren został sprzedany pod koniec XIX w., już przez sukcesorów Karola, pod budowę Poczty Głównej.

1875-1876 - "O wykupie czynszów przez Karola Hoffrichtera z gruntów nr 1105, 1330 i 1331 w mieście Łodzi". [zobacz]

Pod koniec lat 60-tych XIX w. w rękach Karola Hoffrichtera była posesja przy Piotrkowskiej 29, a przynajmniej od lat 80-tych także przy Piotrkowskiej 181.

Ciekawy jest fakt, że Hoffrichter senior nie mógł podpisywać własnoręcznie żadnych dokumentów – do końca życia pozostał niepiśmienny.

 

Pomimo przejęcia ok. 1876 r. sąsiedniej nieruchomości przy Piotrkowskiej 206 (w tym czasie działka należała do Józefa Gampe jr., zięcia Karola Hoffrichtera), brakowało miejsca dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Nowe obiekty przemysłowe powstały w latach 90-tych XIX w. przy ulicy Kątnej 15, pod nr hip. 871 (dz. Wróblewskiego – parcela ciągnąca się równolegle do al. Politechniki, za domami studenckimi).

Już w czasie inwestycji na Katnej, ok. 1897 r., Hoffrichterowie kupili kolejną, sąsiednią posesję przy Piotrkowskiej 202.

 

Jak napisałem powyżej, od końca lat 60-tych XIX w. Karol Hoffrichter był właścicielem parceli o nr hip. 881-882, przy ulicy Kątnej 6/8 (dz. Wróblewskiego 6/8). Nie wiadomo co zadecydowało o lokalizacji nowych zakładów, ale ostatecznie Hoffrichterowie sprzedali działki na Kątnej 6/8 spółce Landau i Weile, a fabryka powstała na pobliskim terenie, przy Kątnej 15.

W 1882 r., kilka lat przed śmiercią, Karol Hoffrichter przekazał przedsiębiorstwo młodszemu pokoleniu - firma działała pod kierownictwem syna, Karola juniora (1866-1933), oraz szwagra Augustyna Wacławika, drugiego męża (po śmierci Traugotta Jana Land) Fanny Antoniny Hoffrichter. Pod koniec lat 90-tych XIX w. ruszyła produkcja w nowych zakładach przy Kątnej.

1898 - "Projekt budowy murowanej, parterowej tkalni, maszynowni, kotłowni, komina, piętrowego domu mieszkalnego i magazynów, na nieruchomości Karola Hoffrichtera pod numerem 871 przy ulicy Kątnej w mieście Łodzi". [zobacz]

Przed wybuchem I wojny światowej wartość rocznej produkcji wynosiła 885 tys. rubli.

W okresie międzywojennym czyniono dalsze inwestycje. W latach 1921-25 rozbudowano przędzalnię odpadkową i wzniesiono nową wykończalnię. Przedsiębiorstwo przy Kątnej posiadało pełny cykl produkcyjny. Utworzona w 1928 r. spółka akcyjna Zakłady Włókiennicze "Karol Hoffrichter" S.A., zatrudniały przed II wojną światową ponad 1.000 osób, przy rocznych obrotach rzędu 6,5 mln zł. Po śmierci Karola Hoffrichtera jr prezesem zarządu został jego brat, Zygmunt.

Warto wspomnieć, że żoną Karola Hoffrichtera jr (ślub w 1895 r. akt 854) była Eugenia Skrudzińska, córka Aleksandra Skrudzińskiego.

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1891 – „Projekt na budowę przez Adolfa Hoffrichtera filtrów i murowanego parterowego budynku - zamiast istniejącego obecnie drewnianego przeznaczonego do wyburzenia - płukalni i magazynu pod numerem 579 i 580 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi” [zobacz]

1893 – „Projekt budowy murowanej, piętrowej oficyny fabrycznej z poddaszem, wozowni, ustępów i zdjęty z natury [plan] płukalni, magazynów i filtrów na nieruchomości Karola Hoffrichtera pod numerami 579 i 580 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi” [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Karol Hoffrichter Fabryka wyrobów bawełnianych
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone