1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_208

Piotrkowska 208

nr hip. 581 (do 1850 r. – nr 33)

 

Na froncie stał murowany dom rządowy z lat 1825-26.

Posesja o pierwotnym nr 33, późniejsza Piotrkowska 208, była świadkiem początku łódzkiej historii rodziny Ramisch. Pod tym adresem (być może również na sąsiedniej posesji, przy Piotrkowskiej 210) urodzili się przyszli przemysłowcy: Paweł junior, Edward i Franciszek. Pomimo, iż łączyło ich bliskie pokrewieństwo, to wspólnymi dla całej trójki byli tylko dziadkowie w linii męskiej, czyli rodzice dwóch braci, Pawła seniora i Jana Ramisch. Trochę to skomplikowane. Poniżej więcej szczegółów.

Przynajmniej od lat 40-tych XIX w. posesja przy Piotrkowskiej 208 należała do Pawła Ramischa seniora (ok. 1811 - 1848 akt 125), który w drewnianych oficynach prowadził farbiarnię. Od 1837 r. żoną Pawła sr. była Magdalena Martin (akt 47) . Z tego związku przyszedł na świat Paweł junior (1842 akt 102 - 1898 akt 1179). W 1843 r. Magdalena zmarła (akt 231). Drugą żoną Pawła Ramischa sr. została Wilhelmina Schelkopf (ślub w 1844 r., w Pabianicach). W 1848 r., w roku przedwczesnej śmierci Pawła sr., na świat przyszło jego najmłodsze dziecko, Edward Ramisch.

Przyczyną śmierci Pawła Ramischa sr. była panująca w tym czasie w Łodzi epidemia cholery. Na posesji Piotrkowskiej 208 urządzono nawet tymczasowy szpital choleryczny. Ówczesna epidemia pociągnęła za sobą śmierć 96 osób, a wśród nich również trzyletniego syna Pawła, Adolfa Ramischa (akt 219). Epidemia w 1848 r. nie była pierwsza, ani ostatnia. Cholera dotknęła Łódź 9 razy, w roku 1831, 1837, 1848, 1852, 1855, 1866, 1867, 1873 i 1894. 

Oto co pisze Anna Rynkowska:

"W 1852 r. zmarły w Łodzi na cholerę 283 osoby. Kiedy we wrześniu 1866 r. znów wybuchła epidemia, urządzono w Łodzi cztery szpitaliki antycholeryczne w prywatnych domach przy ulicy Stodolnej, Zachodniej, Przejazd i Wólczańskiej. Zmobilizowano felczerów i lekarzy; posługaczom rozdawano żywność i wódkę. W porównaniu z poprzednimi epidemiami śmiertelność była tym razem mniejsza".

Wilhelmina, wdowa po Pawle sr., wyszła powtórnie za mąż (ślub w 1850 r.) za jego brata, Jana Ramischa. Z tego związku urodził się Franciszek Ramisch.

W latach 70-tych XIX w. Jan Ramisch wykupił grunt działki.

1875-1876 - "O wykupie czynszów przez Jana Ramischa z gruntu nr 33/581 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Można przypuszczać, że wkrótce po zakończeniu procesu wykupu, nieruchomość przeszła w ręce sąsiada z Piotrkowskiej 206, Józefa Gampe. Prawdopodobnie działkę przy Piotrkowskiej 208, wkrótce również przy Piotrkowskiej 210, kupiła już spółka Józefa Gampe i drugiego majstra tkackiego, Juliusza Aalbrechta.

1878 - "O budowie przez Józefa Gampe murowanej dwupiętrowej tkalni pod nr 581 w mieście Łodzi". [zobacz]

Nie potrafię w tej chwili wyjaśnić zapisu w akcie urodzenia z 1886 r. (akt 2203). W dokumencie tym, dotyczącym narodzin Antoniego Ramischa, syna Pawła juniora, jako miejsce urodzenia podany jest adres Piotrkowskiej 208.

 

Podobnie jak w przypadku spowinowaconych sąsiadów, Hoffrichterów (Karol Hoffrichter senior był teściem Józefa Gampe), wąskie parcele Piotrkowskiej 208-210 uniemożliwiały rozwój przedsiębiorstwa. W 1893 r. spółka kupiła tereny na ulicy Pańskiej 127-129 (dz. al. Politechniki, na południe od Rembielińskiego). Po uruchomieniu produkcji w nowej fabryce, na Piotrkowskiej 208-210, traktowanej jako centrala firmy, funkcjonowała farbiarnia i drukarnia.

Na Pańskiej 127-129 powstała okazała tkalnia i przędzalnia bawełny. Zakład rozbudowywano w trakcie kolejnych lat.

Nowe tereny fabryczne, podobnie jak wcześniej na Piotrkowskiej, sąsiadowały z nieruchomościami Hoffrichterów przy Kątnej 15, gdzie uruchamiali produkcję sukcesorzy Karola Hoffrichtera.

Po śmierci założycieli (Albrecht zmarł w 1907 r., Gampe w 1912 r.) kierowanie przedsiębiorstwem przejęło drugie pokolenie fabrykantów - Karol Gampe i Ludwik Albrecht. W 1913 r. została utworzona spółka akcyjna o kapitale 1 mln 750 tys. rubli, zatrudniąjąca 1.200 robotników.

W latach 20-tych XX w. w kierownictwie firmy zasiadali, między innymi: Joanna Gampe, Leon Albrecht, Zygmunt HoffrichterAdolf DaubeEmil Eisert.

W 1938 r., w związku z przedłużeniem ulicy Żeromskiego (dz. al. Politechniki), od ulicy Radwańskiej w kierunku Kątnej (dz. od Radwańskiej w kierunku Wróblewskiego), wywłaszczono część gruntów Manufaktury Bawełnianej Gampe i Albrecht.

 

Pod byłym adresem Pańskiej 127-129, na obszarze przemysłowym spółki „Gampe i Albrecht”, powstała obecnie galeria handlowa. Fasada obiektu, nawiązująca do architektury fabrycznej XIX-wiecznej Łodzi, przypomina o pierwszych budowniczych tego terenu.

 

Dokumenty archiwalne:

1887 – „O budowie przez Józefa Gampe murowanej, parterowej farbiarni i na dobudowę murowanej, parterowej wykończalni, pod numerem 581 i 582 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1910 – „Projekt na budowę przez firmę "Gampe i Albrecht" murowanej, piętrowej oficyny z parterową dobudówką pod numerami 581/582 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Gampe i Albrecht Fabryka wyrobów bawełnianych
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone