pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_216

Piotrkowska 216

nr hip. 585 (do 1850 r. – nr 29)

 

Na mocy kontraktu, zatwierdzonego przez Rząd Gubernialny Mazowiecki w grudniu 1838 r., nieruchomość nr 29 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 216), ze stojącym na froncie murowanym domem rządowym, należała do Gottlieba Lebeltt.

 

Stosownie do protokołu spisanego w łódzkim Magistracie, w kwietniu 1839 r., Lebeltt sprzedał nieruchomość tkaczowi, Gottliebowi Taubner.

W latach 1845-1849 Gottlieb Taubner piastował funkcję starszego Zgromadzenia Majstrów Tkackich.

Posesja pozostawała własnością Taubnera jeszcze pod koniec lat 60-tych.

 

Począwszy od 70-tych posesja przy Piotrkowskiej 216, a także dwie sąsiednie działki, przy Piotrkowskiej 214 i 212, należały do Polaka, Aleksandra Skrudzińskiego. Mechaniczna farbiarnia i apretura Skrudzińskiego jest dobrze widoczna na widokówce z przełomu XIX i XX w.

 

Nieruchomości przy Piotrkowskiej 212-216, wystawione w latach 1901-05 na publiczne licytacje, kupił Jakub Wojdysławski.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia Towarzystwo Akcyjne "Jakub Wojdysławski" jako właściciela nieruchomości przy Piotrkowskiej 212-216.

 

Piętrowa zabudowa pomiędzy domami frontowymi numerów 216 i 218, istniejąca do dzisiaj, została postawiona w miejscu bramy wjazdowej przynależnej posesji 216. Wszystkie posesje, na których postawiono domy rządowe w latach 1825-26, miały bramy wjazdowe po południowej stronie domu frontowego.

Zabudowa bramy wjazdowej była częstym zjawiskiem na Piotrkowskiej. Występowała w przypadku posiadania przez jednego właściciela dwóch (lub więcej) sąsiadujących parceli lub usytuowania umożliwiającego wjazd na posesję od strony pobliskiej przecznicy.

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Aleksander Skrudziński Farbiernia i apretura
  • Jakób Wojdysławski Tow. Akc. Przemysłowe Jakóba Wojdysławskiego
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone