1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_23

Piotrkowska 23

nr hip. 273a (do 1850 r. - 200)

 

Jeszcze w latach lat 50-tych XIX w. parcela o nr hip. 273 (pierwotnie nr 200) obejmowała dwie obecne posesje, a po środku szerokiej działki stał parterowy dom drewniany. Podział, zachowany do dnia dzisiejszego, dokonał się nie później niż w latach 60-tych XIX w. Północna część nieruchomości przyjęła numer hip. 273a (dz. Piotrkowska 23), zaś południowa pozostała przy nr hip. 273 (dz. Piotrkowska 25).

Fragment planu z 1849 r., autorstwa Józefa Lenartowskiego, z naniesioną przeze mnie historią numeracji ulicy Piotrkowskiej na odcinku Rewolucji/Próchnika - Narutowicza/Zielona, obrazuje przemiany jakie dokonały się w tej części ulicy - zobacz. Naniesiona historia numeracji pomija fragment Piotrkowskiej, od obecnej Więckowskiego, do Zielonej. Trwające do lat 50-tych XIX w. trudności z wykupieniem tych terenów od mieszczan Starego Miasta, i co za tym idzie, brak wytyczonych parceli na planie Lenartowskiego, uniemożliwia mi, na obecnym etapie, odniesienie się do tego fragmentu ulicy.

W miejscu drewnianego domu, po podzieleniu nieruchomości, wystawiono dwie kamienice. Frontowe obiekty murowane są już widoczne na planie z 1873 r., autorstwa Rudolfa Micińskiego - zobacz.

 

W latach 60-tych XIX w. posesja przy obecnej Piotrkowskiej 23 (nr 273a) należała do Józefa Zanda, zaś sąsiednia, przy Piotrkowskiej 25 (nr hip. 273), do Wolfa Zanda. Kamienica frontowa przy Piotrkowskiej 23 stała już prawdopodobnie ok. połowy lat 60-tych XIX w. Może o tym świadczyć fakt, iż w styczniu 1867 r. otworzyła się pod tym adresem cukiernia Józefa Czapiewskiego (AIP). Informacja prasowa z czerwca 1867 r. (AIP), mówiąca o upadłości firmy Józefa Zanda, sugeruje nieodległą zmianę właściciela nieruchomości.

Na kartach historii Łodzi, w tym samym czasie, pojawia się jeszcze jedna postać o nazwisku Zand. W osadzie leśnej Mania, ówcześnie poza granicami Łodzi, funkcjonował zakład włókienniczy Morytza Zanda. Pod koniec lat 70-tych XIX w. przedsiębiorstwo Zanda upadało, a po pożarze w 1885 r. tereny fabryczne kupił w Ludwik Meyer (zobacz Piotrkowska 72 i 74). Przeniesienie produkcji z Piotrkowskiej 72 na Manię pozwoliło Meyerowi na otworzenie, w 1887 r., "Grand Hotelu". Czy Józef, Wolf i Morytz Zand, to członkowie tej samej rodziny? Do wyjaśnienia.

 

Przynajmniej od lat 80-tych XIX w. posesja należała do Augusta Landau. Taryfa domów z 1920 r. wymienia nadal przedstawicieli rodziny Landau jako właścicieli nieruchomości.

 

W 1911 r. mieścił się tutaj elegancki sklep Artema Czkwianowa (na przełomie XIX i XX w. spółka Okojew - Czkwianow), oferujący wykwintne produkty, takie jak świeży kawior astrachański, wina, koniaki, likiery, wędzone ryby, konserwy, pierniki.

W okresie międzywojennym sklep kolonialny Artema Czkwianowa (właściwie Czkwianca, pochodzącego z gruzińskiej rodziny kupieckiej), później również znana w Łodzi winiarnia i restauracja,  funkcjonowały przy Piotrkowskiej 69.

 

AIP (archiwalne informacje prasowe) - zobacz

 

 

PODWÓRKA ULICY PIOTRKOWSKIEJ - Piotrkowska 23

Zdjęcie W. Pfeiffera z 1937 r., ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi - zobacz 

W tle zdjęcia podwórka Piotrkowskiej 23, widoczny jest komin mykwy, działającej przy synagodze Wilker Shul - patrz poniżej.

 

Synagoga Wilker Shul

Synagoga, określana mianem synagogi Nowego Miasta (Wilker Shul), była pierwszym żydowskim obiektem sakralnym zbudowanym poza obszarem Starego Miasta. Pierwotny budynek, na planie kwadratu, powstał ok. 1875 r. przy ulicy Zachodniej 275 (później Zachodnia 274b i Zachodnia 56, dz. Zachodnia 70), pomiedzy ulicą Zawadzką (dz. Próchnika), a Cegielnianą (dz. Więckowskiego). Fundatorem synagogi był kupiec i przemysłowiec, Daniel Dobranicki.
Zgodnie z projektem z 1903 r., staraniem Daniela Dobranickiego i Dawida Prussaka (udział tego ostatniego jest obecnie przedmiotem dyskusji), budynek synagogi został rozbudowany. Przedłużono salę modlitw, dobudowano aneks ze schodami do empory i wystawiono niewielka oficynę, miejsce studiów nad Torą, bet ha-midrasz.

1903 - " O przebudowie przez Daniela Dobranickiego i Dawida Prussaka w mieście Łodzi przy ulicy Zachodniej pod numerem 56/275 synagogi i o budowie murowanej, jednopiętrowej szkoły modlitewnej oraz ustępów". [zobacz]

Synagoga po rozbudowie.
Synagoga Wilker Shul została zniszczona przez Niemców w połowie 1940 r. Bogate zbiory zwojów Tory, służące w bet ha-midrasz, okupanci wywieźli.

 

Dokumenty archiwalne:

1888 – „O budowie przez Augusta Landaua parterowych, murowanych komórek oraz stajni i wozowni pod nr 273 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. {powinno być „… pod nr 273a …}[zobacz]

http://szukajwarchiwach.pl/39/1/0/4/545

1892 – „O zatwierdzeniu planu na budowę przez Augustę Landau murowanej, dwupiętrowej oficyny mieszkalnej przy ulicy Piotrkowskiej numer 273a w mieście Łodzi”.[zobacz]

http://szukajwarchiwach.pl/39/1/0/4/2593

1893 – „Zdjęty z natury szkic murowanej, dwupiętrowej, podpiwniczonej oficyny mieszkalnej, wybudowanej niezgodnie z projektem No 1, zatwierdzonym przez Rząd Gubernialny Piotrkowski dnia 28 lipca 1892 r., na nieruchomości Augusty Landau pod numerem 274 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.{powinno być „… pod numerem 273a …}[zobacz]

http://szukajwarchiwach.pl/39/1/0/4/3628/11/1

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Herzenberg i Israelsohn Magazyn wyrobów i materiałów wełnianych, bawełnianych, jedwabnych
 • S. Danziger Skład wełny i przędzy
 • N. M. Szapiro Kantor próśb i agentura towarzystw ubezpieczeniowych
 • M. Rapeport Skład farb i materiałów malarskich
 • Okojew i Czkwianow Skład win, koniaków, wódek i likierów
 • Józef Herzenberg Magazyn towarów manufakturowych
 • Besser i S-ka Fabryka i skład mebli
 • Ogólnik i Samuels Skład przyborów dentystycznych
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone