Piotrkowska

Tree

 

ulica Piotrkowska 216

ulica Piotrkowska 216 nr hip. 585

do 1850 r. nr 29

 

Na mocy kontraktu, zatwierdzonego przez Rząd Gubernialny Mazowiecki w grudniu 1838 r., nieruchomość nr 29 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 216), ze stojącym na froncie murowanym domem rządowym, należała do Gottlieba Lebeltt.

 

Zgodnie z umową kupna-sprzedaży, sporządzoną we wrześniu 1846 r., małżonkowie Elżbieta i Krzysztof Eisbrener sprzedali nieruchomość tkaczowi rodem z miasta Koła, Gottliebowi Taubner, za summę dobrowolnie między sobą umówioną i ugodzoną rubli srebrem 570 (3800 złp).

Oto co pisze Anna Rynkowska o działalności Gottlieba Taubnera:

Gottlieb Taubner, właściciel dwóch parceli przy Piotrkowskiej 214 i 216, założył na jednej z nich, w murowanym dwuizbowym domu rządowym, przędzalnię bawełny. Dawał tkaczom przędzę i odbierał od nich gotowy materiał - był więc nakładcą.

Żoną Gottlieba Taubnera była Krystyna, z domu Taubner. Ze związku Gottlieba i Krystyny przyszła na świat Emilia, żona Karola Wilhelma Bauch, oraz Paulina, żona Antoniego Leopolda Hentschel (ślub 1856 akt 18), młodszego brata Edwarda Hentschel.

W latach 1845-1849 Gottlieb Taubner piastował funkcję starszego Zgromadzenia Majstrów Tkackich.

Posesja pozostawała własnością Taubnera jeszcze pod koniec lat 60-tych.

 

Począwszy od 70-tych posesja przy Piotrkowskiej 216, a także dwie sąsiednie działki, przy Piotrkowskiej 214 i 212, należały do Polaka, Aleksandra Skrudzińskiego. Mechaniczna farbiarnia i apretura Skrudzińskiego jest dobrze widoczna na widokówce z przełomu XIX i XX w.

 

Nieruchomości przy Piotrkowskiej 212-216, wystawione w latach 1901-05 na publiczne licytacje, kupił Jakub Wojdysławski.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia Towarzystwo Akcyjne "Jakub Wojdysławski" jako właściciela nieruchomości przy Piotrkowskiej 212-216.

 

Piętrowa zabudowa pomiędzy domami frontowymi numerów 216 i 218, istniejąca do dzisiaj, została postawiona w miejscu bramy wjazdowej przynależnej posesji 216. Wszystkie posesje, na których postawiono domy rządowe w latach 1825-26, miały bramy wjazdowe po południowej stronie domu frontowego.

Zabudowa bramy wjazdowej była częstym zjawiskiem na Piotrkowskiej. Występowała w przypadku posiadania przez jednego właściciela dwóch (lub więcej) sąsiadujących parceli lub usytuowania umożliwiającego wjazd na posesję od strony pobliskiej przecznicy.

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Aleksander Skrudziński Farbiernia i apretura
  • Jakób Wojdysławski Tow. Akc. Przemysłowe Jakóba Wojdysławskiego

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
28 marca 2015
Piotrkowska_216
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej