Piotrkowska

Tree

 

ulica Piotrkowska 115

ulica Piotrkowska 115 nr hip. 752

do 1850 r. nr 150

 

 

Stosownie do deklaracji zatwierdzonej przez Komisję Województwa Mazowieckiego, w styczniu 1834 r., plac nr 150 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 115) objął tkacz przybyły z Prus, August Langer.

 

Pod koniec lat 30-tych Langer sprzedał nieruchomość Karolowi Hempel.

Na froncie Piotrkowskiej, przynajmniej od początku lat 40-tych, stał dom drewniany mieszkalny pod gontami mający długości łokci* 24, szerokości łokci 13, a wysokości łokci 3½ nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

Karol Hempel, farbiarz z Saksonii, przybył do Łodzi samotnie. Żona Karola, Joanna z d. Böhme, pozostała w rodzinnych stronach. W nowym miejscu Karol związał się z Ludwiką Böhme, być może siostrą żony. W 1838 r. przyszła na świat, z nieprawego łoża, córka Karola i Ludwiki, Alwina Böhme.

Pod koniec lat 50-tych, po sprzedaży nieruchomości przy Piotrkowskiej 115 (zobacz poniżej), Karol Hempel objął pusty plac nr 1283 przy ulicy Głównej (później Główna 22, u zbiegu Sienkiewicza). Wystawił tam narożny, murowany dom mieszkalny i murowaną farbiarnię. 

W 1869 r. zmarła w Saksonii Joanna, prawowita żona Karola. Rok później miał miejsce ślub Karol i Ludwiki. Pan młody, który stanął przed ołtarzem w kościel św. Trójcy, miał 72 lata. Karol Hempel zmarł dwa lata po ślubie.

W 1863 r. Alwina Böhme poślubiła Alberta Starke.

Brat Ludwiki, August Böhme, ożenił się w 1849 r. z Wilhelminą Kögler, siostrą Antoniego Köglera.

Zobacz przedstawicieli rodzin Hempel i Böhme na Piotrkowska Tree.

 

Na mocy umowy kupna-sprzedaży, zawartej w sierpniu 1841 r., Hempel sprzedał nieruchomość Fryderykowi Hoffmann, ten zaś, umową z września 1848 r., sprzedał ją konkubinie Karola Hempel, Ludwice Böhme.

W styczniu 1858 r. Karol Hempel odkupił nieruchomość od Ludwiki.

Zaledwie po 3 miesiącach, w kwietniu 1858 r., Hempel sprzedał posesję Otto Fryderykowi Aurich (zobacz poniżej rodzina Aurich).

Dokument z 1858 r. podaje nieco inne wymiary domu frontowego: długość 23 łokcie, szerokość 11 łokci, wysokość 4½ łokcia.

Posesja była w rękach Auricha przynajmniej do końca lat 60-tych.

 

Jednopiętrowa kamienica frontowa została wystawiona ok. połowy lat 70-tych. Plan Rudolfa Micińskiego z 1873 r. przedstawia jeszcze frontowy dom drewniany, zaś na planie tego samego autora, z 1877 r., widnieje już obiekt murowany.

 

Przynajmniej od początku lat 80-tych nieruchomość należała do Karola Ebhardt, który wykupił grunt działki.

1880 - "O wykupie czynszów przez Karola Ebhardta z gruntu nr 150/752 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Przynajmniej od końca lat 80-tych XIX w. posesja należała do małżonków Matyldy i Rudolfa Pfennig.

Matylda Pfennig (ur. 1854 akt 410) była córką (z pierwszego małżeństwa) Karola Ebhardta. W 1870 r. Matylda poślubiła Rudolfa Pfennig (akt 103).

Córka Rudolfa i Matyldy, Elżbieta (ur. 1881 akt 1421), poślubiła w 1900 r. Juliusza Triebe (akt 318) , syna Karola Wilhelma Triebe. Elżbieta zmarła młodo, w 1908 r. i została pochowana na Cmentarzu Starym.

Groby na Cmentarzu Starym - Elizabeth Triebe, Matylda i Rudolf Pfennig

 

Ok. 1910 r. nieruchomość przeszła w ręce małżeństwa Chany i Fajtela Wollf.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia Chanę Wolf i spadkobierców Fajtela Wolfa.

 

* * *

 

W okresie międzywojennym, w latach 1922-39, funkcjonowała pod tym adresem Miejska Szkoła Pracy w Łodzi. Według założeń jej pomysłodawcy i inicjatora, Stefana Kopcińskiego, pełniącego wówczas funkcję przewodniczącego Wydziału Oświaty i Kultury, placówka miała „wypracować nowoczesne metody nauczania i wychowania, a osiągnięciami swymi dzielić się z łódzkimi szkołami powszechnymi”. Tematowi innowacyjnej placówki oświatowej, jaką była Miejska Szkoła Pracy, poświęcony jest artykuł dr Joanny Sosnowskiej „Miejska Szkoła Pracy  jako przykład nowatorstwa pedagogicznego w szkolnictwie powszechnym międzywojennej Łodzi” - czytaj artykuł (wersja autorska).

 

W 1929 r. otworzono przy Piotrkowskiej 115 "Elektrodom", sklep Elektrowni Łódzkiej. Bogate wyposażenie elektrycznych urządzeń dla domu prezentuje przedwojenna prasa łódzka - zobacz.

 

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1896 – „O przebudowie przez Matyldę Pfenig okna wystawowego wraz z wyjęciem części ścian, na parterze domu numer 752 w Łodzi”. [zobacz]

1910 – „Projekt na budowę przez Fajtla Wolfa murowanej, trzypiętrowej oficyny, parterowych ustępów i przebudowę okien i drzwi na parterze piętrowego domu pod numerem 115/752 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Otto Eberhardt Wyrób gobelinów
 • Towarzystwo „American” Magazyn sprzętów gospodarstwa domowego
 • A. Kopydłowska Szkoła kroju i szycia
 • Christian Wutke (właśc. A. Wutke) Zakład krawiecki
 • S. Herschsohn Oprawa obrazów, reprodukcje, wyroby skórzane i zabawki
 • T. Obrębski Magazyn obuwia
 • Towarzystwo „Motor” Skład samochodów, motorów i artykułów technicznych
 • Hilary Kolski Agentura przemysłu pończoszniczego i trykotażowego
 • Gerard Krause Dom ekspedycyjno-handlowy

 

 

rodzina Aurich

Zobacz przedstawicieli rodziny Aurich na Piotrkowska Tree.

Karol August Aurich, syn Jana Krystiana Fryderyka i Joanny Doroty Haas, urodził się ok. 1793 r. we wsi Limbach w Saksonii. Karol August, z żoną Joanną Krystyną Wild i dziećmi, przybył do Łodzi na przełomie lat 20-tych i 30-tych XIX w.

Dzieci Karola Augusta Auricha i wybrani przedstawiciele ich rodzin:

Joanna Dorota, ur. ok. 1816 we wsi Limbach w Saksonii, mąż Józef Richter ślub 1832,

Karol August jr., ur. ok. 1820 we wsi Limbach w Saksonii, żona Krystyna Keilich ślub 1840,

 • Matylda Emilia, ur. 1844 w Łodzi akt 198, mąż Dominik Ullrich,
 • Ludwika Augusta, ur. ok. 1847 w Łodzi, mąż Teodor Samuel Nazarski ślub 1870,
 • Berta, ur. ok. 1849 w Łodzi, mąż Karol Smoliński ślub 1870,

Augusta Amalia, ur. ok. 1822 we wsi Limbach w Saksonii, mąż Franciszek Flügel ślub 1843,

Juliusz, ur. ok. 1828 we wsi Limbach w Saksonii, pierwsza żona Łucja Szymańska (zm. 1852 w Warszawie), druga żona Franciszka Lamke ślub 1854,

 • Łucja, ur. 1856, pierwszy mąż Gustaw Adolf Münchberg ślub 1875, drugi Adolf Wojciechowski ślub 1888,

Otton Fryderyk, ur. 1833 w Łodzi, pierwsza żona Karolina Ernestyna Fröhnel ślub 1856, druga żona Anna Ludwika Mertens ślub 1859,

 • Otton, ur. 1859, żona Berta Fröhnel ślub 1878,
 • Karol Gustaw, ur. 1857 w Łodzi, żona Maria Olga Hentschel ślub 1879,

Augusta Matylda, ur. 1835 w Łodzi, mąż Jan Gottlieb Klotzki ślub 1852.

 

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
30 marca 2015
Piotrkowska_115
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej