Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
Piotrkowska_201
31 marca 2015
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

Próchnika

Więckowskiego

Zielona

6 Sierpnia

Andrzeja

Zamenhofa

Mickiewicza

Żwirki

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Brzeźna

Rewolucji 1905

Jaracza

Narutowicza

Traugutta

Moniuszki

Tuwima

Nawrot

Roosevelta

Piłsudskiego

Wigury

 

ulica Piotrkowska 201

ulica Piotrkowska 201 nr hip. 709

do 1850 r. nr 196

 

 

Na mocy Protokołu Deklaracyjnego, spisanego w październiku 1834 r., plac nr 196 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 201) objął tkacz przybyły z Saksonii, Gottlieb Bennich.

Nowy właściciel zobowiązał się do utrzymywania w ciągłym ruchu fabryki wyrobów bawełnianych składającej się z 2 warsztatów przy których 2 czeladzi użytych będzie, oraz do pobudowania w przeciągu najdalej lat 2 na obranym jako wyżej placu domu drewnianego za otrzymaniem bezpłatnie z lasów rządowych potrzebnego na ten cel drzewa.

 

Zgodnie z kontraktem spisanym w łódzkim Magistracie, w marcu 1842 r., Bennich sprzedał nieruchomość Janowi Desselberger. Notarialna umowa kupna-sprzedaży, pomiędzy Bennichem i Desselbergerem, miała miejsce wcześniej, prawdopodobnie w pierwszej połowie 1841 r.

Na froncie Piotrkowskiej stał w tym czasie dom drewniany mieszkalny pod gontami mający długości łokci* 26, szerokości łokci 14, a wysokości łokci 4 nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

Kupujący przyjął na siebie spłatę kwoty 400 złp, pozostałej po pożyczce (500 złp) zaciągniętej przez sprzedającego.

W maju 1854 r. Desselberger wystąpił z podaniem następującej treści:

Mając zamiar w domu possesyi mojej pod N 196 przy Piotrkowskiej urządzić sklep, upraszam W-go Prezydenta abi mi w tym celu dozwolić raczył przerobić okno frontowe na drzwi do pomienionego sklepu prowadzić mające.

W 1860 r. Desselberger ustawił w podwórzu młyn parowy, kupiony od Leonarda Fessler. Młyn został zbudowany przez Fesslera w 1853 r., na jego ówczesnej posesji przy Piotrkowskiej 268. Był wtedy pierwszym młynem parowym w Łodzi.

Pismo Desselbergera z sierpnia 1865 r., dotyczące uregulowania hipoteki, zawiera spis zabudowań nieruchomości:

  • dom z drzewa pod gontami,
  • piekarnia murowana pod dachówką,
  • młyn i spichrz murowany pod dachówką,
  • kotlarnia i machina parowa murowana pod dachówką,
  • stajnia i obora murowana pod dachówką.

Synowie Jana , August i Ludwik Desselberger byli właścicielami nieruchomości przy Piotrkowskiej 168.

Zobacz przedstawicieli rodziny Desselberger na Piotrkowska Tree.

 

Począwszy od lat 70-tych XIX w., przynajmniej do lat 20-tych XX w., posesje Piotrkowskiej 199 i 201 stanowiły jedną całość.

W latach 70-tych właścicielem był Wolf Neufeld, który  wykupił grunt obu działek.

1877-1878 - "O wykupie czynszów przez Wolfa Neufelda z gruntu nr 709 i 710 w mieście Łodzi". [zobacz]

W tym czasie, w niedużych obiektach przemysłowych stojących w centralnej części podwórza, funkcjonowała przędzalnia wełny Józefa Rundstein. Wspólnikiem Rundsteina był ówczesny kupiec, później znany łódzki przemysłowiec, Hugo Wulffsohn.

 

W latach 80-tych XIX w. posesje należały do Marcina Laski i jego sukcesorów.

Marcin Laski był jednym z 3 pierwszych dyrektorów, obok Karola Scheiblera i Józefa Paszkiewicza, założonego w 1872 r. Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi.

 

Od początku lat 90-tych XIX w. nieruchomości były w rękach Uriasza Schlossberg.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia jako właścicieli Majera i Zeliga Schlossberg, oraz Rojzę Frankel.

 

Na froncie Piotrkowskiej stał do końca parterowy drewniak.

Obecny budynek frontowy został wystawiony po II wojnie światowej.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1902 – „Projekt poszerzenia i nadbudowy murowanej, dwupiętrowej przędzalni, budowy murowanej, dwupiętrowej klatki schodowej i parterowego pomieszczenia maszyny - wilka na nieruchomości Uriasza Schlossberga pod numerami 709 i 710 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • U. Schlossberg Przędzalnia odpadków bawełnianych
  • B-cia Kloss Zakład blacharski i instalacyjny

Piotrkowska

Tree