Piotrkowska

Tree

 

ulica Piotrkowska 201

ulica Piotrkowska 201 nr hip. 709

do 1850 r. nr 196

 

 

Na mocy Protokołu Deklaracyjnego, spisanego w październiku 1834 r., plac nr 196 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 201) objął tkacz przybyły z Saksonii, Gottlieb Bennich.

Nowy właściciel zobowiązał się do utrzymywania w ciągłym ruchu fabryki wyrobów bawełnianych składającej się z 2 warsztatów przy których 2 czeladzi użytych będzie, oraz do pobudowania w przeciągu najdalej lat 2 na obranym jako wyżej placu domu drewnianego za otrzymaniem bezpłatnie z lasów rządowych potrzebnego na ten cel drzewa.

 

Zgodnie z kontraktem spisanym w łódzkim Magistracie, w marcu 1842 r., Bennich sprzedał nieruchomość Janowi Desselberger. Notarialna umowa kupna-sprzedaży, pomiędzy Bennichem i Desselbergerem, miała miejsce wcześniej, prawdopodobnie w pierwszej połowie 1841 r.

Na froncie Piotrkowskiej stał w tym czasie dom drewniany mieszkalny pod gontami mający długości łokci* 26, szerokości łokci 14, a wysokości łokci 4 nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

Kupujący przyjął na siebie spłatę kwoty 400 złp, pozostałej po pożyczce (500 złp) zaciągniętej przez sprzedającego.

W maju 1854 r. Desselberger wystąpił z podaniem następującej treści:

Mając zamiar w domu possesyi mojej pod N 196 przy Piotrkowskiej urządzić sklep, upraszam W-go Prezydenta abi mi w tym celu dozwolić raczył przerobić okno frontowe na drzwi do pomienionego sklepu prowadzić mające.

W 1860 r. Desselberger ustawił w podwórzu młyn parowy, kupiony od Leonarda Fessler. Młyn został zbudowany przez Fesslera w 1853 r., na jego ówczesnej posesji przy Piotrkowskiej 268. Był wtedy pierwszym młynem parowym w Łodzi.

Pismo Desselbergera z sierpnia 1865 r., dotyczące uregulowania hipoteki, zawiera spis zabudowań nieruchomości:

  • dom z drzewa pod gontami,
  • piekarnia murowana pod dachówką,
  • młyn i spichrz murowany pod dachówką,
  • kotlarnia i machina parowa murowana pod dachówką,
  • stajnia i obora murowana pod dachówką.

Synowie Jana , August i Ludwik Desselberger byli właścicielami nieruchomości przy Piotrkowskiej 168.

Zobacz przedstawicieli rodziny Desselberger na Piotrkowska Tree.

 

Począwszy od lat 70-tych XIX w., przynajmniej do lat 20-tych XX w., posesje Piotrkowskiej 199 i 201 stanowiły jedną całość.

W latach 70-tych właścicielem był Wolf Neufeld, który  wykupił grunt obu działek.

1877-1878 - "O wykupie czynszów przez Wolfa Neufelda z gruntu nr 709 i 710 w mieście Łodzi". [zobacz]

W tym czasie, w niedużych obiektach przemysłowych stojących w centralnej części podwórza, funkcjonowała przędzalnia wełny Józefa Rundstein. Wspólnikiem Rundsteina był ówczesny kupiec, później znany łódzki przemysłowiec, Hugo Wulffsohn.

 

W latach 80-tych XIX w. posesje należały do Marcina Laski i jego sukcesorów.

Marcin Laski był jednym z 3 pierwszych dyrektorów, obok Karola Scheiblera i Józefa Paszkiewicza, założonego w 1872 r. Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi.

 

Od początku lat 90-tych XIX w. nieruchomości były w rękach Uriasza Schlossberg.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia jako właścicieli Majera i Zeliga Schlossberg, oraz Rojzę Frankel.

 

Na froncie Piotrkowskiej stał do końca parterowy drewniak.

Obecny budynek frontowy został wystawiony po II wojnie światowej.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1902 – „Projekt poszerzenia i nadbudowy murowanej, dwupiętrowej przędzalni, budowy murowanej, dwupiętrowej klatki schodowej i parterowego pomieszczenia maszyny - wilka na nieruchomości Uriasza Schlossberga pod numerami 709 i 710 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • U. Schlossberg Przędzalnia odpadków bawełnianych
  • B-cia Kloss Zakład blacharski i instalacyjny

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
31 marca 2015
Piotrkowska_201
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej