Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
Piotrkowska_214
28 marca 2015
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

Próchnika

Więckowskiego

Zielona

6 Sierpnia

Andrzeja

Zamenhofa

Mickiewicza

Żwirki

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Brzeźna

Rewolucji 1905

Jaracza

Narutowicza

Traugutta

Moniuszki

Tuwima

Nawrot

Roosevelta

Piłsudskiego

Wigury

 

ulica Piotrkowska 214

ulica Piotrkowska 214 nr hip. 584

do 1850 r. nr 30

 

 

Na mocy kontraktu, potwierdzonego przez Rząd Gubernialny Mazowiecki w listopadzie 1838 r., nieruchomość nr 30 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 214), ze stojącym na froncie murowanym domem rządowym, należała do Gottlieba Lebeltt.

 

Stosownie do protokołu spisanego w łódzkim Magistracie, w marcu 1842 r., Lebeltt sprzedał nieruchomość kowalowi, Krzysztofowi Eisbrener.

 

Zgodnie z umową kupna-sprzedaży, sporządzoną we wrześniu 1846 r., małżonkowie Elżbieta i Krzysztof Eisbrener sprzedali nieruchomość tkaczowi rodem z miasta Koła, Gottliebowi Taubner, za summę dobrowolnie między sobą umówioną i ugodzoną rubli srebrem 570 (3800 złp).

Oto co pisze Anna Rynkowska o działalności Gottlieba Taubnera:

Gottlieb Taubner, właściciel dwóch parceli przy Piotrkowskiej 214 i 216, założył na jednej z nich, w murowanym dwuizbowym domu rządowym, przędzalnię bawełny. Dawał tkaczom przędzę i odbierał od nich gotowy materiał - był więc nakładcą.

Żoną Gottlieba Taubnera była Krystyna, z domu Taubner. Ze związku Gottlieba i Krystyny przyszła na świat Emilia, żona Karola Wilhelma Bauch, oraz Paulina, żona Antoniego Leopolda Hentschel (ślub 1856 akt 18), młodszego brata Edwarda Hentschel.

W latach 1845-1849 Gottlieb Taubner piastował funkcję starszego Zgromadzenia Majstrów Tkackich.

Posesja pozostawała własnością Taubnera jeszcze pod koniec lat 60-tych.

 

Począwszy od 70-tych posesja przy Piotrkowskiej 214, a także dwie sąsiednie działki, przy Piotrkowskiej 212 i 216, należały do Polaka, Aleksandra Skrudzińskiego. Mechaniczna farbiarnia i apretura Skrudzińskiego jest dobrze widoczna na widokówce z przełomu XIX i XX w.

 

Nieruchomości przy Piotrkowskiej 212-216, wystawione w latach 1901-05 na publiczne licytacje, kupił Jakub Wojdysławski.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia Towarzystwo Akcyjne "Jakub Wojdysławski" jako właściciela nieruchomości przy Piotrkowskiej 212-216.

 

Archiwalne dokumenty bydowlane:

1889 – „O budowie przez Aleksandra Skrudzińskiego murowanego, parterowego magazynu z poddaszem i ponownej budowie parterowego magazynu pod numerami 583, 584 i 585 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

1891 – „ O budowie przez Aleksandra Skrudzińskiego dwupiętrowego magazynu z wykańczalnią, dobudowie piętrowej oficyny i instalacji filtrów w budynku przeznaczonego na magazyn, w którym obecnie znajduje się farbiarnia na nieruchomości No 583, 584, 585 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1893 – „O zatwierdzeniu planu na budowę przez Aleksandra Skrudzińskiego parterowej stajni, wozowni i ślusarni i dobudowę nowych części do wykańczalni i farbiarni pod numerami 583, 584 i 585 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Aleksander Skrudziński Farbiernia i apretura
  • Jakób Wojdysławski Tow. Akc. Przemysłowe Jakóba Wojdysławskiego
  • Dawid Góralski Farbiarnia i wykończalnia

Piotrkowska

Tree