Piotrkowska

Tree

 

ulica Piotrkowska 214

ulica Piotrkowska 214 nr hip. 584

do 1850 r. nr 30

 

 

Na mocy kontraktu, potwierdzonego przez Rząd Gubernialny Mazowiecki w listopadzie 1838 r., nieruchomość nr 30 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 214), ze stojącym na froncie murowanym domem rządowym, należała do Gottlieba Lebeltt.

 

Stosownie do protokołu spisanego w łódzkim Magistracie, w marcu 1842 r., Lebeltt sprzedał nieruchomość kowalowi, Krzysztofowi Eisbrener.

Żoną Krzysztofa Eisbrenera była Elżbieta z d. Hentschel (ślub 1829 akt 4).

 

Zgodnie z umową kupna-sprzedaży, sporządzoną we wrześniu 1846 r., małżonkowie Elżbieta i Krzysztof Eisbrener sprzedali nieruchomość tkaczowi rodem z miasta Koła, Gottliebowi Taubner, za summę dobrowolnie między sobą umówioną i ugodzoną rubli srebrem 570 (3800 złp).

Od 1839 r. Gottlieb Taubner był właścicielem sąsiedniej działki przy Piotrkowskiej 216.

Oto co pisze Anna Rynkowska o działalności Gottlieba Taubnera:

Gottlieb Taubner, właściciel dwóch parceli przy Piotrkowskiej 214 i 216, założył na jednej z nich, w murowanym dwuizbowym domu rządowym, przędzalnię bawełny. Dawał tkaczom przędzę i odbierał od nich gotowy materiał - był więc nakładcą.

Żoną Gottlieba Taubnera była Krystyna, z domu Taubner. Ze związku Gottlieba i Krystyny przyszła na świat dzieci:

W latach 1845-1849 Gottlieb Taubner piastował funkcję starszego Zgromadzenia Majstrów Tkackich.

Zgodnie z dokumentem sporządzonym w łódzkim Magistracie, w październiku 1864 r., Gottlieb Taubner sprzedał nieruchomość przy Piotrkowskiej 214 swojemu synowi, Juliuszowi Taubner.

Posesja pozostawała własnością rodziny Taubner jeszcze pod koniec lat 60-tych.

Zobacz przedstawicieli rodziny Taubner na Piotrkowska Tree.

 

Począwszy od 70-tych posesja przy Piotrkowskiej 214, a także dwie sąsiednie działki, przy Piotrkowskiej 212 i 216, należały do Polaka, Aleksandra Skrudzińskiego. Mechaniczna farbiarnia i apretura Skrudzińskiego jest dobrze widoczna na widokówce z przełomu XIX i XX w.

 

Nieruchomości przy Piotrkowskiej 212-216, wystawione w latach 1901-05 na publiczne licytacje, kupił Jakub Wojdysławski.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia Towarzystwo Akcyjne "Jakub Wojdysławski" jako właściciela nieruchomości przy Piotrkowskiej 212-216.

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1889 – „O budowie przez Aleksandra Skrudzińskiego murowanego, parterowego magazynu z poddaszem i ponownej budowie parterowego magazynu pod numerami 583, 584 i 585 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

1891 – „ O budowie przez Aleksandra Skrudzińskiego dwupiętrowego magazynu z wykańczalnią, dobudowie piętrowej oficyny i instalacji filtrów w budynku przeznaczonego na magazyn, w którym obecnie znajduje się farbiarnia na nieruchomości No 583, 584, 585 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1893 – „O zatwierdzeniu planu na budowę przez Aleksandra Skrudzińskiego parterowej stajni, wozowni i ślusarni i dobudowę nowych części do wykańczalni i farbiarni pod numerami 583, 584 i 585 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Aleksander Skrudziński Farbiernia i apretura
  • Jakób Wojdysławski Tow. Akc. Przemysłowe Jakóba Wojdysławskiego
  • Dawid Góralski Farbiarnia i wykończalnia

 

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
28 marca 2015
Piotrkowska_214
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej