Piotrkowska

Tree

 

 

ulica Piotrkowska 84

ulica Piotrkowska 84 nr hip. 518

do 1850 r. nr 98

 

 

Przynajmniej od lat 50-tych XIX w. nieruchomość przy obecnej Piotrkowskiej 84 należała do tkacza Ignacego Balle. 

Na froncie Piotrkowskiej stał parterowy dom drewniany.

W 1838 r., w Łodzi, Ignacy Balle poślubił Wilhelminę Wünsch. Z tego małżeństwa urodzili się Ignacy jr., oraz Józef i Wilhelm Balle.

Ignacy jr poślubił w 1859 r. Amalię Augustę Klenner. Ojciec Amalii Augusty, Jan Klenner, był bratem Józefa Klenner. Ignacy jr. zmarł w 1862 r., w wieku zaledwie 23 lat. Wdowa po Ignacym jr. poślubiła w 1867 r. Augusta Ramischa. Ojciec Augusta, Piotr Ramisch, był bratem Pawła Ramischa sr.

Zobacz przedstawicieli rodziny Ignacego Balle na Piotrkowska Tree.

 

Stosownie do umowy kupna-sprzedaży, zawartej w lipcu 1863 r., sukcesorzy Ignacego Balle (zmarł w 1857 r.) sprzedali nieruchomość tkaczowi, Janowi Jarzębowskiemu. Jarzębowski z rodziną mieszkał wcześniej w domu rodziny Vogelów przy Dzielnej 1377 (dz. Narutowicza 8).

W połowie lat 70-tych Jarzębowski wykupił grunt działki.

1875-1876 - "O wykupie czynszów przez Jana Jarzębowskiego z gruntu pod nr 98/518 w mieście Łodzi". [zobacz]

Jan Jarzębowski zmarł w 1878 r. Po śmierci żony Jana, Wilhelmina z d. Küchler (zmarła w 1891 r.), nieruchomość przeszła w ręce syna, Oswalda Jakuba Jarzębowskiego, później jego sukcesorów.

Kamienica frontowa została zbudowana w 1892 r.

Jan Jarzębowski, w latach 1862-69 starszy Zgromadzenia Majstrów Tkackich, był jednym ze współtwórców Łódzkiej Straży Ochotniczej Ogniowej. We wrześniu 1875 r. został wybrany na członka pierwszego zarządu ŁSOO, obok Ludwika Grohmana, Leopolda Zonera, Roberta Moenke, Teodora Rudzińskiego, Edwarda Berndta, Emila Seeligera i Gustawa Petera. Tradycja pożarnicza był kontynuowana w następnym pokoleniu - w latach 20-tych XX w. syn Jana, Juliusz Jarzębowski, pełnił funkcje Prezesa ŁSOO.

Oswald Jakub Jarzębowski poślubił w 1881 r. Paulinę Julię Bittdorf, wnuczkę Antoniego Bittdorfa. Syn Oswalda Jakuba i Pauliny Julii, Jan Artur Jarzębowski, ożenił się w 1908 r. ze Stanisławą Wilkoszewską, córką znanego łódziego fotografa Bronisława Wilkoszewskiego.

Zobacz przedstawicieli rodziny Jarzębowskich na Piotrkowska Tree.

 

* * *

 

Przez pewien czas wynajmował tutaj mieszkanie wybitny łódzki lekarz i społecznik, dr Karol Jonszer.

 

Adolf Butschkat prowadził pod tym adresem znany w Łodzi skład obić papierowych i obrazów. Drugi, równie znany łódzki sklep tej branży, był własnością Karola Hartmana i mieścił się w pałacu Scheiblera, pod adresem Zawadzkiej 1 (dz. Próchnika).

 

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1893 – „O zatwierdzeniu zdjętego z natury rysunku technicznego [obiektów] wybudowanych przez Oswalda Jakuba Jarzębskiego niezgodnie z planem budowy murowanego trzypiętrowego domu i takich samych dwóch oficyn oraz przebudowy piętrowej oficyny pod numerem 518 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi, zatwierdzonym przez Rząd Gubernialny 5 maja 1892 roku”.[zobacz]

1903 – „O nadbudowie przez Oswalda Jarzębowskiego pierwszego i drugiego piętra nad istniejącą murowaną, parterową oficyną pod numerem 84/518 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • W. Müller Zakład jubilerski
 • „Francoise” I. Więckowska Skład Warszawskiej Fabryki Gorsetów
 • S. Altman Skład papieru i materiałów piśmiennych
 • B-cia Altman Skład papieru i materiałów piśmiennych
 • E. Adam (daw. L. Siebeneichen) Skład naczyń kuchennych
 • Ernest Kamps Skład urządzeń mieszkaniowych
 • Mleczarnia Ziemiańska
 • Michał Reitberger Kantor pośrednictwa
 • Aleksander Gersdorf Biuro konsulenta prawnego
 • „Westa” Bank Wzajemnych Ubezpieczeń
 • Maria Wesołek Szkoła koedukacyjna

 

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
26 marca 2015
Piotrkowska_84
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej