Piotrkowska

Tree

 

ulica Piotrkowska 156

ulica Piotrkowska 156 nr hip. 556

do 1850 r. nr 59

 

 

Na mocy Protokołu Deklaracyjnego, spisanego w czerwcu 1832 r., plac nr 59 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 156) objął tkacz przybyły z Saksonii, Jan Jerzy Petting.

Nowy właściciel zobowiązał się do utrzymywania w ciągłym ruchu fabryki bawełniano płuciennej, składającej się z 3 warsztatów tkackich, przy której 2 czeladzi użytych będzie, oraz do wystawienia domu drewnianego gontami krytego.

Petting nie dotrzymał zobowiązania i plac został mu odebrany.

 

Kolejny właściciel, Jan Gottlieb Schubert, również nie wystawił domu frontowego.

 

Stosownie do protokołu spisanego w łódzkim Magistracie, w sierpniu 1839 r., nieruchomość objął Mateusz Schmidt. Dokument zawierał następujące zastrzeżenie:

Pan Mateusz Schmidt obowiązanym zostaje na nabytym jak wyżej placu, w przeciągu najdalej roku jednego, licząc od daty dzisiejszej, dom frontowy drewniany, zgodnie do normalnego rysunku dla tkaczy przepisanego, wystawić, takowy w Towarzystwie Ogniowem zabezpieczyć i w nim fabrykę tkanin bawełnianych w ciągłym utrzymywać ruchu.

Mateusz Schmidt, syn Fryderyka i Barbary z d. Luin, urodził sie w 1818 r., w Nowosolnej. Żoną Mateusza była Krystyna Missbach.

Siostra Mateusza, Anna Maria (Marianna) Magdalena Schmidt, poślubiła w 1844, w Nowosolnej, Wilhelma Zosel (zobacz rodzina Ignacego Zosel).

W listopadzie 1848 r. Mateusz Schmidt sprzedał nieruchomość Fryderykowi Schmidt. Fryderyk był prawdopodobnie ojcem Mateusza.

Na froncie Piotrkowskiej stał w tym czasie dom drewniany mieszkalny pod dachówką mający długości łokci* 24, szerokości łokci 20, a wysokości łokci 4pół nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

Miesiąc po wyżej wymienionej transakcji, w grudniu 1848 r., Fryderyk podzielił nieruchomość. Połowę południową objął ponownie Mateusz Schmidt, zaś północną Wilhelm Zosel, szwagier Mateusza. Podzieloną posesję przedstawia plan sytuacyjny z 1866 r. - zobacz.

Zobacz przedstawicieli rodziny Schmidt na Piotrkowska Tree.

 

Pod koniec lat 60-tych posesja przeszła w ręce blacharza, Karola Rühmanna.

 

Przynajmniej od lat 80-tych nieruchomość należała do Józefa Lissnera.

W podwórzu funkcjonowała nieduża, początkowo ręczna, później mechaniczna tkalnia. W 1897 r. zakład zatrudniał 21 robotników.

Józef Lissner, syn Wawrzyńca i Heleny Schäfer, urodził się w Zduńskiej Woli w 1850 r. (akt 35). W 1874 r. poślubił w Łodzi Annę Bayer (akt 148). Od 1904 r., do śmierci (zmarł 1912 akt 747), pełnił funkcję starszego Zgromadzenia Majstrów Tkackich. Dzięki energii i inicjatywom Józefa Liessnera powstał nowy gmach Zgromadzenia przy ulicy Przejazd, a tereny przy obecnej Piotrkowskiej 100 i 100a zostały wydzierżawione i zabudowane przez pierwszych najemców.

Siostrzeniec Józefa Lisnera, Edward Jahn, ożenił się w 1882 r. z Pauliną Meier, córką Edwarda Meiera.

Zobacz przedstawicieli rodziny Lisner na Piotrkowska Tree.

 

Taryfa domów z roku 1920 podaje jako właścicieli nieruchomości małżeństwo Heleny i Ferdynanda Petzold.

 

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1889 - "Projekt na budowę przez Józefa Lisnera piętrowej tkalni ze strychem i dwupiętrowej klatki schodowej na nieruchomości pod numerem 556 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

1892 - "O zatwierdzeniu planu na budowę przez Józefa Lisnera murowanego, piętrowego magazynu towarów". [zobacz]

1894 - "O budowie przez Józefa Lisnera tkalni mechanicznej przy istniejącej tkalni ręcznej, komina, a także kotłowni i maszynowni, jak również projekt kotła przewidzianego do instalacji pod numerem 156/556 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

1895 - "O zatwierdzeniu projektu na budowę przez Józefa Lisnera murowanej, trzypiętrowej, podpiwniczonej oficyny mieszkalnej ze strychem i parterowymi przybudówkami przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Józef Lissner Tkalnia wyrobów wełnianych i bawełnianych
  • E. Jakubek Fabryka wag
  • M. Macura Skład materiałów piśmiennych
  • M. Zajaczkowski Części zamienne do samochodów

 

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
27 marca 2015
Piotrkowska_156
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej