Piotrkowska

Tree

 

ulica Piotrkowska 230-232

ulica Piotrkowska 230 nr hip. 591

do 1850 r.  nr 22

ulica Piotrkowska 232 nr hip. 592

do 1850 r.  nr 21

 

 

Piotrkowska 230

Przynajmniej od połowy lat 30-tych XIX w. nieruchomość o nr 22 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 230), ze stojącym na froncie murowanym domem rządowym, należała do Alojzego Diesner.

Stosownie do kontraktu spisanego w łódzkim Magistracie, w maju 1839 r., Alojzy Diesner sprzedał nieruchomość swojemu bratu, Franciszkowi Diesner.

Zobacz rodzina Diesner.

 

Zgodnie z protokołem, z sierpnia 1853 r., Franciszek Diesner sprzedał nieruchomość Georgowi Hawel, ten zaś, w lipcu 1860 r. sprzedał ją Ernestowi Harich.

 

Na podstawie umowy kupna-sprzedaży, zawartej we wrześniu 1875 r., spadkobiercy Ernesta Harich sprzedali nieruchomość Szlamie Flatan i Lewkowi Dessan.

 

Przynajmniej od drugiej połowy lat 80-tych właścicielem nieruchomości był Naftali Margulies, który wykupił grunt działki.

1887-1892 - "O wykupie czynszów przez Naftalego Marguliesa z gruntu nr 22/591 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Taryfa domów z 1893 r. wymienia jako właściciela M. Silbersteina.

 

 

Piotrkowska 232

Pierwszym właścicielem nieruchomość nr 21 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 232), ze stojącym na froncie murowanym domem rządowym, był Józef Berndt.

W 1824 r. Józef Berndt został wybrany pierwszym starszym Cechu Płócienniczego, późniejszego Zgromadzenia Majstrów Tkackich.

Po śmierci Józefa (zm. 1830 akt 26) jego żona, Walburga z d. Grunwald, wyszła powtórnie za mąż, za Ernesta Kesslera - zobacz poniżej.

Córka Józefa i Walburgii, również Walburga, poślubiła w 1839 r. Franciszka Richtera. W tym samym roku siostra Walburgii, Anna, poślubiła młodszego brata Franciszka, Ignacego.

 

Stosownie do umowy kupna-sprzedaży, sporządzonej w czerwcu 1843 r., sukcesorzy Józefa Berndt sprzedali nieruchomość Gotthelfowi Eisert.

 

W lipcu 1851 r. ówczesny właściciel, Daniel Wutke, sprzedał nieruchomość Janowi Reiter.

 

Przynajmniej od 1853 r., do końca lat 60-tych, posesja należała do pończosznika, później szynkarza, Karola Fryderyka Vogel.

Karol Fryderyk Vogel, urodzony w Saksonii, w 1808 r., przybył do Łodzi w drugiej połowie lat 30-tych XIX w. Córka Karola Fryderyka i Augusty z d. Aster, Emilia Vogel, poślubiła w 1867 r. Fryderyka Wilhelma Zosel, syna Wilhelma Zosel.

Zobacz przedstawicieli rodziny Karola Fryderyka Vogela na Piotrkowska Tree.

 

Taryfa domów z 1888 r. wymienia jako właściciela Ludwika Bresler.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pod koniec lat 90-tych XIX w. zabudowania fabryczne Towarzystwa Akcyjnego Manufaktur "Juliusz Heinzel" rozciągały się na odcinku Piotrkowskiej 222-232 i zajmowały duży obszar, wyznaczony ulicą Piotrkowską, Brzeźną i Mikołajewską (dz. Sienkiewicza). Funkcjonujące tam farbiarnie, drukarnie i apretury zamykały ciąg technologiczny produkcji włókienniczej zlokalizowanej przy Piotrkowskiej 104

Dawny i obecny obraz tego terenu możemy zobaczyć na refotografii Stefana Brajtera - zobacz.

 

W latach 30-tych XX w., po zakończeniu procesu upadłości przedsiębiorstwa rodziny Heinzel, obiekty fabryczne wyburzono i przygotowano rozległy teren, pomiędzy ulicą Piotrkowską, Brzeźną i Sienkiewicza, pod budownictwo mieszkaniowe.

Informację o zmianach w tej części Łodzi możemy znaleźć w czasopiśmie "Ilustracja Łódzka", z 1935 r. - zobacz. Z podobnego okresu pochodzą zdjęcia ulicy 10 Lutego i Brzeźnej, dające obraz wcześniejszego uprzemysłowienia tego terenu.

 

Obecne zabudowania Piotrkowskiej 230/232 zostały wystawione w latach 1949-50.

 

 

Ernest Kessler

Zobacz przedstawicieli rodziny Ernesta Kesslera na Piotrkowska Tree.

Majster ciesielski i właściciel firmy budowlanej (entreprener) Ernest Kessler urodził się ok. 1771 r. w Legnicy, na terenie ówczesnych Prus. Na początku XIX w. Kesslerowie osiedlili się w Nowosolnej.

W 1826 r. Ernest Kessler, wraz z drugim entreprenerem Fryderykiem Henke, majsterm murarskim, wystawili 10 murowanych domów rządowych przy Piotrkowskiej 174-192.

W 1832 r., w podeszłym już wieku, Ernest Kessler poślubił Waldburgę Grunwald, primo voto Berndt (akt 28). Zmarł w 1840 r. (akt 24).

 

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
28 marca 2015
Piotrkowska_230-232
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej