Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
Piotrkowska_199
31 marca 2015
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

Próchnika

Więckowskiego

Zielona

6 Sierpnia

Andrzeja

Zamenhofa

Mickiewicza

Żwirki

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Brzeźna

Rewolucji 1905

Jaracza

Narutowicza

Traugutta

Moniuszki

Tuwima

Nawrot

Roosevelta

Piłsudskiego

Wigury

 

ulica Piotrkowska 199

ulica Piotrkowska 199 nr hip. 710

do 1850 r. nr 195

 

 

Na mocy Protokołu Deklaracyjnego, spisanego w lutym 1832 r., plac nr 195 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 199) objął tkacz przybyły z Czech, Franciszek Piltz.

Nowy właściciel zobowiązał się do utrzymywania w ciągłym ruchu fabryki bawełniano płucienniczej, składającej się z 3 warsztatów tkackich, przy której 2 czeladzi użytych będzie, oraz do wystawienia domu drewnianego gontami krytego.

 

Stosownie do protokołu sporządzonego w łódzkim Magistracie, w październiku 1841 r., Piltz sprzedał nieruchomość Józefowi Diesner.

Na froncie Piotrkowskiej stał w tym czasie dom drewniany pod gontami, długości łokci 26, szerokości łokci 14, wysokości łokci 3½ miary nowopolskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

 

Zgodnie z kontraktem sporządzonym przed Regentem Szczawińskim, w kwietniu 1857 r., Józef Diesner przekazał nieruchomość swoim małoletnim wnuczkom, Juliannie i Amalii Diesner. Opiekę nad nieletnimi sprawowała ich matka, Joanna Diesner, z domu Schretter, żona zmarłego w 1851 r. Józefa Diesner juniora.

Powyższy dokument wymienia nieco inne wymiary drewnianego domu frontowego:  dł. 25 łokci, szer. 12 łokci, wys. łokcia.

 

Począwszy od lat 70-tych XIX w., przynajmniej do lat 20-tych XX w., posesje Piotrkowskiej 199 i 201 stanowiły jedną całość.

W latach 70-tych właścicielem był Wolf Neufeld, który  wykupił grunt obu działek.

1877-1878 - "O wykupie czynszów przez Wolfa Neufelda z gruntu nr 709 i 710 w mieście Łodzi". [zobacz]

W tym czasie, w niedużych obiektach przemysłowych stojących w centralnej części podwórza, funkcjonowała przędzalnia wełny Józefa Rundstein. Wspólnikiem Rundsteina był ówczesny kupiec, później znany łódzki przemysłowiec, Hugo Wulffsohn.

 

W latach 80-tych XIX w. posesje należały do Marcina Laski i jego sukcesorów.

Marcin Laski był jednym z 3 pierwszych dyrektorów, obok Karola Scheiblera i Józefa Paszkiewicza, założonego w 1872 r. Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi.

 

Od początku lat 90-tych XIX w. nieruchomości były w rękach Uriasza Schlossberg.

W 1893 r., w miejscu frontowego drewniaka przy Piotrkowskiej 199, Schlossberg wystawił dwupiętrową kamienicę.

W podwórzu właściciel wybudował nowe obiekty fabryczne. W oficynie północnej funkcjonowała przędzalnia wełny i odpadków bawełnianych.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia jako właścicieli Majera i Zeliga Schlossberg, oraz Rojzę Frankel.

 

W 1910 r., prawdopodobnie na wydzielonej części nieruchomości, Aron Bialer i Wolf Elsner wystawili kamienicę mieszkalną, przylegającą prawym szczytem do istniejących już zabudowań oficyny północnej.

1910 - "Projekt na budowę przez Wolfa Eisnera i Arona Bialera murowanej, trzypiętrowej oficyny mieszkalnej pod numerem 199/710 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi." [zobacz]

Współwłasność z Wolfem Eisnerem sugeruje, że mamy do czynienia z Aronem, synem Tobiasza Bialera. W okresie międzywojennym przedstawiciele rodziny Eisnerów, razem z Tobiaszem i Aronem Bialerem, zasiadali w zarządzie "Łódzkiej Czesalni i Przędzalni Wełny Sp. Akc".

 

Zachodnia część terenu połączonych posesji Piotrkowskiej 199-201, kończąca się na ulicy Wólczańskiej (dz. Wólczańska 158-160), była niezabudowana (MA). Jeszcze na początku lat 60-tych XX w. stały tam tylko drewniane baraki (MA). Dzisiejszy obraz posesji, przeciętej al. Kościuszki i nowymi budynkami, możemy zobaczyć na Google Earth (MA).

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1893 – „O zatwierdzeniu planu na budowę przez Uriasza Schlossberga dwupiętrowej przędzalni wełny , dwupiętrowego domu z oficynami, parterowej szopy i budynku gospodarczego pod numerami 709 i 710 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1898 – „O zmianach na parterze dwupiętrowego domu Uriasza Schossberga pod numerem 199 w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • M. Müller Skład apteczny

Piotrkowska

Tree