Piotrkowska

Tree

 

ulica Piotrkowska 199

ulica Piotrkowska 199 nr hip. 710

do 1850 r. nr 195

 

 

Na mocy Protokołu Deklaracyjnego, spisanego w lutym 1832 r., plac nr 195 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 199) objął tkacz przybyły z Czech, Franciszek Piltz.

Nowy właściciel zobowiązał się do utrzymywania w ciągłym ruchu fabryki bawełniano płucienniczej, składającej się z 3 warsztatów tkackich, przy której 2 czeladzi użytych będzie, oraz do wystawienia domu drewnianego gontami krytego.

 

Stosownie do protokołu sporządzonego w łódzkim Magistracie, w październiku 1841 r., Piltz sprzedał nieruchomość Józefowi Diesner.

Na froncie Piotrkowskiej stał w tym czasie dom drewniany pod gontami, długości łokci 26, szerokości łokci 14, wysokości łokci 3½ miary nowopolskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

 

Zgodnie z kontraktem sporządzonym przed Regentem Szczawińskim, w kwietniu 1857 r., Józef Diesner przekazał nieruchomość swoim małoletnim wnuczkom, Juliannie i Amalii Diesner. Opiekę nad nieletnimi sprawowała ich matka, Joanna Diesner, z domu Schretter, żona zmarłego w 1851 r. Józefa Diesner juniora.

Powyższy dokument wymienia nieco inne wymiary drewnianego domu frontowego:  dł. 25 łokci, szer. 12 łokci, wys. łokcia.

 

Począwszy od lat 70-tych XIX w., przynajmniej do lat 20-tych XX w., posesje Piotrkowskiej 199 i 201 stanowiły jedną całość.

W latach 70-tych właścicielem był Wolf Neufeld, który  wykupił grunt obu działek.

1877-1878 - "O wykupie czynszów przez Wolfa Neufelda z gruntu nr 709 i 710 w mieście Łodzi". [zobacz]

W tym czasie, w niedużych obiektach przemysłowych stojących w centralnej części podwórza, funkcjonowała przędzalnia wełny Józefa Rundstein. Wspólnikiem Rundsteina był ówczesny kupiec, później znany łódzki przemysłowiec, Hugo Wulffsohn.

 

W latach 80-tych XIX w. posesje należały do Marcina Laski i jego sukcesorów.

Marcin Laski był jednym z 3 pierwszych dyrektorów, obok Karola Scheiblera i Józefa Paszkiewicza, założonego w 1872 r. Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi.

 

Od początku lat 90-tych XIX w. nieruchomości były w rękach Uriasza Schlossberg.

W 1893 r., w miejscu frontowego drewniaka przy Piotrkowskiej 199, Schlossberg wystawił dwupiętrową kamienicę.

W podwórzu właściciel wybudował nowe obiekty fabryczne. W oficynie północnej funkcjonowała przędzalnia wełny i odpadków bawełnianych.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia jako właścicieli Majera i Zeliga Schlossberg, oraz Rojzę Frankel.

 

W 1910 r., prawdopodobnie na wydzielonej części nieruchomości, Aron Bialer i Wolf Elsner wystawili kamienicę mieszkalną, przylegającą prawym szczytem do istniejących już zabudowań oficyny północnej.

1910 - "Projekt na budowę przez Wolfa Eisnera i Arona Bialera murowanej, trzypiętrowej oficyny mieszkalnej pod numerem 199/710 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi." [zobacz]

Współwłasność z Wolfem Eisnerem sugeruje, że mamy do czynienia z Aronem, synem Tobiasza Bialera. W okresie międzywojennym przedstawiciele rodziny Eisnerów, razem z Tobiaszem i Aronem Bialerem, zasiadali w zarządzie "Łódzkiej Czesalni i Przędzalni Wełny Sp. Akc".

 

Zachodnia część terenu połączonych posesji Piotrkowskiej 199-201, kończąca się na ulicy Wólczańskiej (dz. Wólczańska 158-160), była niezabudowana (MA). Jeszcze na początku lat 60-tych XX w. stały tam tylko drewniane baraki (MA). Dzisiejszy obraz posesji, przeciętej al. Kościuszki i nowymi budynkami, możemy zobaczyć na Google Earth (MA).

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1893 – „O zatwierdzeniu planu na budowę przez Uriasza Schlossberga dwupiętrowej przędzalni wełny , dwupiętrowego domu z oficynami, parterowej szopy i budynku gospodarczego pod numerami 709 i 710 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1898 – „O zmianach na parterze dwupiętrowego domu Uriasza Schossberga pod numerem 199 w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • M. Müller Skład apteczny

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
31 marca 2015
Piotrkowska_199
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej