Piotrkowska

Tree

 

ulica Piotrkowska 99

ulica Piotrkowska 99 nr hip. 760

do 1850 r. nr 142

 

 

Zgodnie z Protokołem Deklaracyjnym spisanym w lipcu 1834 r. plac nr 142 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 99) objął tkacz przybyły z Czech, Gottfryd Stybner.

Nowy właściciel zobowiązał się do utrzymywania w ciągłym ruchu fabryki wyrobów bawełnianych, składającej się z 3 warsztatów, przy której 2 czeladzi użytych będzie, oraz do wystawienia domu drewnianego za otrzymaniem bezpłatnie z lasów rządowych potrzebnego na ten cel drzewa.

Trudno powiedzieć jak sprawa się miała z warsztatami, ale domu frontowego Pan Gottfryd nie wystawił.

 

Kontraktem zatwierdzonym przez Rząd Gubernialny Mazowiecki, w sierpniu 1842 r., nieruchomość kupił Leopold Hermann.

 

W sierpniu 1844 r. Hermann sprzedał nieruchomość sąsiadowi, właścicielowi posesji przy Piotrkowskiej 101, Krystianowi Fryderykowi Neumann.

W tym czasie front Piotrkowskiej 99 był nadal niezabudowany. Na posesji stał domek tylny drewniany mieszkalny pod gontami, mający długości łokci* 12, szerokości łokci 10, a wysokości łokci 3 nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

W 1849 r. na froncie stał już dom murowany mieszkalny pod dachówką, mający długości łokci 31, szerokości łokci 20, a wysokości łokci 5 nowej miary polskiej. Wartym odnotowania jest fakt, iż dom Neumanna był pierwszym domem murowanym w zachodniej pierzei Piotrkowskiej, na odcinku pomiędzy obecną ulicą Andrzeja Struga, a Zamenhofa.

Po śmierci Krystiana Fryderyka (zmarł w 1862 r.) nieruchomość przeszła w ręce spadkobierców. Sukcesorów było zapewne wielu, ponieważ Krystian Fryderyk Neumann był trzykrotnie żonaty.

Zobacz przedstawicieli rodziny Krystiana Fryderyka Neumanna na Piotrkowska Tree.

 

W listopadzie 1863 r., na skutek regulacji ulicy Andrzeja, działka Piotrkowskiej 99, sięgająca pierwotnie do ulicy Wólczańskiej, została podzielona. Z 338 prętów* pozostawiono 116 od strony Piotrkowskiej, a pozostałą część, 222 pręty, zabrano na utworzenie placów przy Andrzeja. Właściciele posesji (dzierżawcy) otrzymali, w ramach zadośćuczynienia, 1 morgę gruntu (ogrodu) w innej części Łodzi.

* - 300 prętów = 1 morga = 0,5598 ha = 5598 m².

 

W styczniu 1869 r., w drodze licytacji (MA), nieruchomość kupi Karol Ebhardt. Pojawienie się osoby Karola Ebhardta nie jest przypadkowe. Starszy brat Karola, Wilhelm Gustaw Ebhardt, był pierwszym mężem Pauliny Becker, trzeciej żony Krystiana Fryderyka Neumanna.

 

Już na początku lat 70-tych posesja należała do kolejnego właściciela, Roberta Dems. W grudniu 1872 r. Dems zaciągnął pożyczkę (5.000 rubli) MA w nowo powstałym Towarzystwie Kredytowym m. Łodzi (MA).

Pod koniec lat 70-tych Dems wykupił grunt działki.

1879-1880 - "O wykupie bezterminowych czynszów przez Roberta Demsa z gruntu nr 142/760 w mieście Łodzi". [zobacz]

Robert Dems (Thems), ur. w 1843 r., był synem Roberta Dems seniora i Racheli Fröhnel. Żoną Roberta juniora była Paulina Missbach (akt 30), poślubiona w 1866 r. Siostra Roberta juniora, Augustyna, wyszła za mąż za Karola Bennich.

Zobacz przedstawicieli rodziny Dems na Piotrkowska Tree.

Osobę Roberta Demsa, oraz jego wspólnika Leonarda Hirsekorna, wymienia informacja w "Dzienniku Łódzkim" z 1884 r. (MA). Dowiadujemy się z niej o upadłości firmy fabrycznej Dems-Hirsekorn, oraz o oddaniu wspólników pod dozór policyjny.

 

Przynajmniej od końca lat 80-tych XIX w. (być może wcześniej, po ogłoszeniu upadłości firmy Dems-Hirsekorn w 1884 r.) nieruchomość przeszła w ręce rodziny Goldblum.

Trzypiętrowa kamienica została wystawiona przez Szymona Goldbluma, według projektu z 1897 r. autorstwa Gustawa Landau-Gutentegera.

Szymon Goldblum, później jego sukcesorzy, prowadził skład wyrobów żelaznych. Reklamy prasowe podają rok 1854 jako datę założenia firmy.

W latach 20-tych okresu międzywojennego nieruchomość pozostawała w rękach rodziny Goldblum.

 

* * *

 

W latach 70-tych XIX w. mieściła się tutaj drukarnia Maurycego Dietricha.

 

Pod tym adresem, na początku XX w., miała swoją pracownię malarz, Ryszard Radwański.

 

W okresie międzywojenny funkcjonował przy Piotrkowskiej 99 znany w Łodzi skład Józefa Frageta, oferujący wyroby srebrne i platerowane. Wcześniej Fraget prowadził sklep przy Piotrkowskiej 69.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1897 – „O budowie przez Szymona Goldbluma murowanego, trzypiętrowego domu z podobnymi oficynami pod numerem 760/99 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • G. R. Biedermann Skład win krymskich z majątku „Chasta”
  • L. Kleinoth Magazyn ubiorów
  • Irena Gulewska „Sztuka” Skład obrazów, materiałów piśmiennych, przyborów malarskich
  • Józef Fraget Srebra i platery
  • S. Goldblum S-cy Skład wyrobów żelaznych i stalowych

 

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
30 marca 2015
Piotrkowska_99
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej