Piotrkowska

Tree

 

ulica Piotrkowska 35

ulica Piotrkowska 35 nr hip. 268a

do 1850 r. nr 196b

 

 

Plan Józefa Lenartowskiego z 1849 r. przedstawia teren po zachodniej stronie Piotrkowskiej, pomiędzy obecną ulicą Więckowskiego i Zieloną, bez zaznaczonych parceli. Obszar ten (z wyjątkiem dwóch płytkich działek przy Piotrkowskiej 29 i 31), określany mianem "gruntów staromiejskich", należał do mieszkańców dawnej, rolniczej Łodzi. Ze względu na wygórowane ceny, nie doszło do wykupu terenu przez rząd.

Nietypowy, ukośny przebieg posesji tej części Piotrkowskiej jest pozostałością po pierwotnym przebiegu gruntów rolnych.

 

Prawdopodobnie od 1831 r., od momentu sprzedaży nieruchomości nr 201 (dz. Piotrkowska 19-21), obszerną działkę nr 196 (dz. Piotrkowska 35-37-39) kupili małżonkowie Fryderyk i Wilhelmina Sperling (zobacz poniżej rodzina Sperling).

W latach późniejszych nieruchomość została podzielona na 3 działki.

Na froncie Piotrkowskiej 35 stanął parterowy dom drewniany. Obiekt jest jeszcze widoczny na fotografii E. Stummana z drugiej połowy lat 70-tych (zdjęcie w galerii).

W kwietniu 1857 r. małżonkowie Sperling sprzedali nieruchomość swemu synowi, Ferdynandowi Sperling i jego żonie, Florentynie, za kwotę rubli srebrem siedemset.

 

W listopadzie 1870 r. podpisano umowę zamiany. Ferdynand i Florentyna Sperling zamienili się nieruchomościami z małżeństwem Ruchli i Szmula Mordki Lipszyca, którzy byli ówcześnie właścicielami nieruchomości w osadzie nowe Bałuty, dobrach Łagiewniki Powiecie Łodzińskim, liczbą czwartą lit. A i liczbą czwartą lit. B oznaczonych, nie uwłaszczonych, składających się z placu i dwóch mórg gruntu, oraz zabudowań.

Wartość nieruchomości przy Piotrkowskiej 35 oszacowano na kwotę 3 tys.rubli srebrem, zaś własność małżeństwa Lipszyc na nowych Bałutach, na kwotę 600 rubli srebrem.

 

Kontraktem z czerwca 1872 r. małżonkowie Lipszyc sprzedali nieruchomość małżeństwu Sury i Dawida Bergera, za kwotę 10 tys. rubli.

Trzypiętrowa kamienica został wystawiona przez Bergerów w 1895 r.

 

Kolejnym właścicielem nieruchomości został Franciszek Schimmel (Szimmel).

 

Taryfa domów z 1920 r. wymienia rodzeństwo Małgorzaty i Jerzego Franciszka Schimmel jako właścicieli.

 

* * *

 

W latach 30-tych okresu międzywojennego mieścił się pod tym adresem (również przy Piotrkowskiej 121) sklep firmowy Fabryki Czekolady i Cukrów "Arkadia", należącej do Fischela Rosensteina. Przed I wojną światową fabryka mieściła się przy ulicy Podrzecznej 18, a począwszy od  lat 20-tych funkcjonowała w piętrowej oficynie na własnej posesji przy ulicy Ogrodowej 13 (MA).

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

 

Dokumenty archiwalne:

1893 –"Projekt budowy murowanego, trzypiętrowego domu z poddaszem [oficyny poprzecznej] i murowanego, parterowego budynku gospodarczego na nieruchomości Dawida Bergera pod numerem 268 [268a] przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1910 – "Projekt na przebudowę przez Franciszka Szimmela okien i drzwi na parterze murowanego, trzypiętrowego domu pod numerem 35 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • W. Markus Fabryka wyrobów półwełnianych i bawełnianych
 • Leon Flatto Skład papieru i materiałów piśmiennych
 • H. D. Grus Skład towarów manufakturowych
 • L. Siegelberg Skład futer i kapeluszy filcowych
 • „L’Urbaine” Francuskie Towarzystwo Ubezpieczeń
 • „Le Monde Moderne” Magazyn kapeluszy damskich
 • A. Magazanik i Sz. D. Reichstein Fabryka wyrobów wełnianych i bawełnianych
 • F. Chelemen Zakład świateł gazowo-żarowych
 • J. Futerman Skład obić meblowych i powozowych
 • Ludwik Dziwiński Skład materiałów aptecznych, farb i perfumerji
 • S. Danzig Skład towarów manufakturowych
 • M. Geduld Restauracja
 • J. Windman Sprzedaż obuwia własnego wyrobu

 

 

rodzina Sperling

Zobacz przedstawicieli rodziny Sperling na Piotrkowska Tree.

Fryderyk Sperling (ur. ok. 1787, zm. 1873) pochodził z terenu ówczesnych Prus, okolic trójkąta Konin-Koło-Turek. W 1814 r., we wsi Władysławów k. Turku, ożenił się z Wilhelminą Fryderyką Sperber.

W pierwszej połowie lat 20-tych rodzina Sperling przebywała w podłódzkim Janowie, z którego wkrótce przeprowadziła się do Łodzi. W 1826 r. Fryderyk objął plac nr 201 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 19-21).

Przynajmniej od lat 40-tych Fryderyk Sperling był właścicielem nieruchomości przy ówczesnej Piotrkowskiej 196 (dz. Piotrkowska 35, 37 i 39).

Z małżeństwa Fryderyka i Wilhelminy urodzili się synowie Gustaw (ur. 1832 akt 82) i Ferdynand (ur. 1838 akt 232). Gustaw kupił od rodziców nieruchomość przy obecnej Piotrkowskiej 37, zaś Ferdynand przy Piotrkowskiej 35.

W 1857 r. Ferdynand Sperling ożenił się z Florentyną Stolz. Młodsza siostra Florentyny, Maria Augusta, poślubiła w 1862 r. Rudolfa Kindermanna.

Fryderyk Sperling był również właścicielem nieruchomości przy Piotrkowskiej 31 i 49.

 

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
28 marca 2015
Piotrkowska_35
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej