Piotrkowska

Tree

 

ulica Piotrkowska 54

ulica Piotrkowska 54 nr hip. 501

do 1850 r. nr 115

 

 

Na mocy protokołu deklaracyjnego z lipca 1834 r. plac nr 115 (dz. Piotrkowska 54), w nowej osadzie rękodzielniczej "Łódka", objął tkacz przybyły z Czech, Prokop Luniak - zobacz rodzina Luniak .

Nowy właściciel zobowiązał się do utrzymywania w ciągłym ruchu fabryki wyrobów bawełnianych składającej się z 3 warsztatów, przy których 2 czeladzi użytych będzie, oraz do wystawienia domu drewnianego za otrzymaniem bezpłatnie z lasów rządowych potrzebnego na ten cel drzewa.

 

We wrześniu 1839 r. Luniak sprzedał połowę domu i placu, wchodząc od frontu po prawej stronie, krawcowi Ignacemu Lissner.

 

Drugą połowę nieruchomości Luniak sprzedał rok później, we wrześniu 1840 r., Krystianowi Kunkel.

Krystian Kunkel, podobnie jak jego młodszy brat Fryderyk, był majstrami murarskimi. Oto co pisze Anna Rynkowska:

Jeszcze do połowy lat trzydziestych nie mieszkał w Łodzi żaden budowniczy legitymujący się urzędowym patentem. Zastępowali go wykwalifikowani, zdolni majstrowie murarscy i ciesielscy. Akta archiwalne często podają ich nazwiska: Ernest Kesler, Mateusz Stoll, Krystian i Fryderyk Kunklowie. Ze Zgierza dojeżdżał murarz Antoni Lebelt i cieśla Jan Mauch, z Konstantynowa - murarz Frydrych Henke.

Syn Krystiana i Karoliny z d. Baganz, Ludwik Ferdynand Teodor Kunkel, poślubił w 1865 r. Henriettę Bechtold (zobacz rodzina Bechtold).

Krystian Kunkel zmarł w 1842 r.

Zobacz przedstawicieli rodziny Krystiana Fryderyka Kunkel na Piotrkowska Tree.

 

Po upływie roku, we wrześniu 1841 r., Kunkel sprzedał swoją część Franciszkowi Pietschmann.

 

Zgodnie z deklaracją złożoną w Magistracie, w grudniu 1848 r., Lissner sprzedał swoją połowę Franciszkowi Pietschmann, który stał się, tym samym, właścicielem całej nieruchomości.

Do Pana Franciszka należał drewniany, trzyizbowy dom frontowy z dwuizbową, murowaną przybudówką, oraz oficyna fabryczna o 1 izbie i 7 oknach.

Na początku lat 50-tych Pietschmann był jednym z większych łódzkich producentów tkanin wełnianych. Oto co pisze Oskar Flatt w publikacji "Opis miasta Łodzi" z 1853 r.:

Fabryka Franciszka Pitschmann, o 16 warsztatach; zatrudnia ludzi 26. W roku zeszłym wyrobiono 4200 arsz. flanelli i 3400 chustek; na to użyto surowej wełny 200 pudów; wartość produkcyi 8000 Rsr; wartość narzędzi 800 Rsr..

Żoną Franciszka Pietschmanna, poślubioną w 1837 r., w kościele św. Trójcy (akt 49), była Karolina Rettich (Rettig Röttig). Rok po śmierci Franciszka (zmarł w 1856 r.) Karolina poślubiła Ludwika Ubenhaun.

Zobacz przedstawicieli rodzin Pietschmann i Rettich na Piotrkowska Tree.

 

W lutym 1859 r. Karolina, secundo voto Ubenhaun, sprzedała tylną część nieruchomości, pod ówczesnym adresem Dzielnej 1355, Karolowi Klosse.

 

W sierpniu 1859 r. Pani Karolina sprzedała frontową część nieruchomości, rozciągającą się od ulicy Piotrkowskiej do Dzielnej 1355, Leopoldowi Hentschel.

 

Na początku lat 60-tych, nie później niż w kwietniu 1862 r., Häntschel sprzedał nieruchomość Franciszkowi Fischer seniorowi.

Tkacz Franciszek Fischer senior (ur. ok. 1817 - zm. 1862 akt 525) przybył na ziemie polskie z Czech, z miasta Rumburk. Na początku lat 40-tych XIX w. mieszkał w Pabianicach, gdzie w 1840 r. ożenił się z Teresą Rudolf (akt 43) i gdzie przyszło na świat dwoje pierwszych dzieci. Ok. 1843 r. Franciszek sr. osiedlił się w Łodzi.

Po śmierci Franciszka sr. w grudniu 1862 r., nieruchomość przeszła w ręce wdowy, Teresy, później syna, Franciszka Fischer juniora.

W latach 70-tych wykupiono grunt działki.

1876 - "O wykupie czynszów przez Franciszka Fischera z gruntu nr 115/501 w mieście Łodzi". [zobacz]

Dwupiętrowa kamienica narożna powstała w 1876 r.

W latach 1889-90 wzniesiono dwupiętrowy „pałac” przy Dzielnej 1 (dz. Narutowicza 1).

Posesja pozostawała w rękach rodziny Fischerów przynajmniej do lat 20-tych XX w.

Zobacz przedstawicieli rodziny Fischer na Piotrkowska Tree.

 

* * *

 

W latach 80-tych XIX w. funkcjonował pod tym adresem skład fabryczny firmy "Gampe i Albrecht".

 

Na przełomie XIX i XX w. parter budynku Fischerów wypełniony był sklepami. Eleganckie delikatesy Maurycego Sprzączkowskiego (zobacz Piotrkowska 76 i 103) imponowały wyborem win i towarów kolonialnych. Sprzączkowski prowadził również największe w Królestwie Polskim przedstawicielstwo składów herbaty „Piotra Orłowa”.

 

Pod tym adresem funkcjonował skład wędlin Ignacego Rassalskiego sr. - zobacz rodzina Rassalskich.

Główny sklep Ignacego sr. mieścił się w domu własnym, na ulicy Konstantynowskiej 319 (póź. Konstantynowska 12, dz. Legionów 12). Okazała kamienica Rassalskich, zbudowana w miejscu wcześniejszego domu parterowego, powstała ok. 1911 r.

1889 - "O budowie przez Rassalskiego oficyny z lodownią, na nieruchomości pod numerem 319 przy ulicy Konstantynowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

1911 - "Projekt budowy przez Ignacego Rassalskiego murowanego, trzypiętrowego domu i dwóch takich samych czteropiętrowych oficyn pod numerem 12 przy ulicy Konstantynowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

Posesja Rassalskich na Konstantynowskiej sąsiadowała z nieruchomością Fryderyka Sellina (Konstantynowska 14-16).

 

W okresie międzywojennym działał przy Piotrkowskiej 54 skład (kantor) fabryki wyrobów włókienniczych Mozesa Klajmana. Przedsiebiorstwo założone w 1921 r. przy ulicy Zagajnikowej 31 (dz. Kopcińskiego 31) produkowało tkaniny jedwabne i wełniane, zatrudniało 200 robotników i wykazywało roczny obrót na poziomie ponad 3 mln złp (rok 1936). W latach 30-tych XX w. firma Mozesa Klajmana była prowadzona przez jego synów, Dawida i Lejba Klajmanów.

 

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1889 – „ Projekt budowy murowanego, dwupiętrowego, a od strony podwórza trzypiętrowego, domu mieszkalnego i trzypiętrowej oficyny mieszkalnej na nieruchomości przez Franciszka Fischera pod numerem 501 przy ulicy Dzielnej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1910 – „Projekt na przebudowę przez Alberta Fischera parteru murowanego, dwupiętrowego domu i nadbudowę drugiego piętra nad piętrową oficyną pod numerami 1-54/501 na rogu ulic Piotrkowskiej i Dzielnej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Gampe i Albrecht Skład fabryczny
  • M. Sprzączkowski Skład win, herbaty, delikatesów
  • S. J. Lewiński Zakład elektrotechniczny i optyczny
  • Ignacy Rassalski Skład wędlin
  • A. Rotszyld Tkalnia wyrobów wełnianych i półwełnianych
  • Stanisław Jaworski (daw. M. Sprzączkowski) Skład win, herbaty, delikatesów
  • S. Lasman Magazyn konfekcyj damskiej
  • M. Klajman (właśc. D. i L. Klajman) Fabryka wyrobów włókienniczych
  • B. Buzyn Fabryka wyrobów włókienniczych

 

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
26 marca 2015
Piotrkowska_54
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej