Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
Piotrkowska_38
26 marca 2015
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

Próchnika

Więckowskiego

Zielona

6 Sierpnia

Andrzeja

Zamenhofa

Mickiewicza

Żwirki

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Brzeźna

Rewolucji 1905

Jaracza

Narutowicza

Traugutta

Moniuszki

Tuwima

Nawrot

Roosevelta

Piłsudskiego

Wigury

 

ulica Piotrkowska 38

ulica Piotrkowska 38 nr hip. 260

do 1850 r. nr 190

 

 

Na podstawie kontraktu spisanego w styczniu 1833 r., Ludwik Heineman sprzedał nieruchomość nr 190 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 38-40) Jakubowi Weidemeier.

Na posesji stał w tym czasie dom frontowy z drewna rżniętego, pod dachówką, oraz stajnia takoż z drewna, pod gontami.

 

Na podstawie umowy kupna-sprzedaży, sporządzonej w kwietniu 1839 r., ówcześni właściciele, małżonkowie Baüter, sprzedali nieruchomość Janowi Mees.

 

Kontraktem z czerwca 1842 r. Mees sprzedał nieruchomość Franciszkowi Städel.

Powyższy dokument zawiera dokładniejsze informacje o obiekcie frontowym: dom frontowy mieszkalny pod dachówką, mający długości łokci* 32½, szerokości łokci 22½, a wysokości łokci 5 nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

 

Po śmierci Franciszka Städel, na podstawie testamentu spisanego w kwietniu 1855 r., nieruchomość przeszła w ręce jego sukcesorów: wdowy Krystianny, córki Augusty, zamężnej Zuker i córki Ludwiki, zamężnej Weidemeier.

 

Stosownie do protokołu z lipca 1866 r. spadkobiercy Franciszka Städel sprzedali nieruchomość Józefowi Rundstein.

Zgodnie z dokumentem z marca 1867 r. Rundstein podzielił nieruchomość. Część północną (dz. Piotrkowska 38) zachował dla siebie, zaś południową (dz. Piotrkowska 40) sprzedał Henrykowi Grau.

W latach 70-tych, w niedużych obiektach przemysłowych stojących w podwórzu posesji Piotrkowskiej 199, funkcjonowała przędzalnia wełny Rundsteina. Ówczesnym wspólnikiem Rundsteina był kupiec, później znany łódzki przemysłowiec, Hugo Wulffsohn.

 

Na mocy kontraktu spisanego w Magistracie, w kwietniu 1869 r., Rundstein sprzedał swoją część, nieruchomość przy Piotrkowskiej 38, Dawidowi Berndt.

 

Przytoczony powyżej dokument, z kwietnia 1869 r., wymienia już frontowy dom murowany długości 38 łokci, szerokości 23 łokci i wysokości 17 łokci. Należy przyjąć, że w drugiej połowie lat 60-tych Rundstein wystawił dwupiętrową kamienicę frontową w obecnym kształcie.

 

Przynajmniej od lat 80-tych XIX w. posesja przy Piotrkowskiej 38, wraz z sąsiednią pod nr 36 (również przy Cegielnianej 1381, dz. Jaracza 3), była własnością Tobiasza Gutmana Tennenbauma. Taryfa domów z 1920 r., pod adresem Piotrkowskiej 36 i 38, wymienia nadal rodzinę Tennebaumów jako właścicieli. 

Na połączonych posesjach Tennebaumów, w maju 1899 r., miał miejsce groźny pożar. Dramatyczną relację z jego przebiegu możemy przeczytać w wychodzącym ówcześnie dzienniku "Rozwój" (MA).

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz    

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1889 – „Projekt na budowę przez Tobiasza Tenenbauma trzypiętrowej, podpiwniczonej oficyny i ustępów na nieruchomości pod numerem 260 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1892 - "O zatwierdzeniu planu zamontowania przez Gutmana Tenenbauma, pięciu piecy piekarskich, w murowanych, trzypiętrowych oficynach oraz przebudowy frontowego okna i drzwi, pod numerem 260 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • M. A. Weintraub Skład wyrobów manufakturowych
 • M. L. Lifszic Fabryka wyrobów kamgarnowych i wełnianych
 • Karol Hoffrichter Skład wyrobów fabrycznych
 • J. Magazanik Fabryka pluszu i kamgarnu
 • M. Lisiecka Skład materiałów aptecznych, wód mineralnych i perfumeryi
 • Józef Tenenbaum Tkalnia wyrobów manufakturnych
 • M. Ettinger Księgarnia
 • A. B. Kassman i S-ka Księgarnia i kantor pism
 • „Lodzer Nachrichten” Administracja gazety
 • H. Lichtschein Fabryka wyrobów bawełnianych i wełnianych
 • Herman Schertzmann i S-ka Kantor wekslu
 • L. Herszkopf Mleczarnia
 • H. Russak (daw. L. Chmielewski) Skład zegarków
 • Samuel Boraks Fabryka wyrobów wełnianych i półwełnianych
 • B-cia H. i I. Tenenbaum Import herbaty i towary kolonialne
 • W. Tyger Zakład kuśnierski
 • L. Przygorski Fabryka wyrobów włókienniczych
 • B-cia Najdorf i Tochterman Wyroby wełniane i półwełniane

Piotrkowska

Tree