Piotrkowska

Tree

 

ulica Piotrkowska 7

ulica Piotrkowska 7 nr hip. 281

do 1850 r. nr 63

 

 

Na mocy Protokołu Deklaracyjnego, spisanego w lipcu 1826 r., plac nr 63 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 7) objął tkacz przybyły z Prus, Jan Gottlieb Viebig.

Jan Gottlieb zobowiązał się do utrzymywania w ciągłym ruchu fabryki sukna, składającej się z 1 warsztatu do tkania i 1 machiny do przędzenia, przy której 4 czeladzi użytych będzie, oraz do wystawienia domu jednofamilijnego z drzewa.

 

Viebig nie wywiązał się z przyrzeczenia wybudowania domu frontowego, nieruchomość została mu odebrana i przekazana Andrzejowi Jeske.

Nowy właściciel wystawił dom drewniany mieszkalny pod dachówką, mający długości łokci* 30, szerokości łokci 24, a wysokości łokci 5 nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

 

W sierpniu 1857 r. Jeske sprzedał nieruchomość Ignacemu Effenberger.

Effenberger zamierzał początkowo wyremontować frontowy dom drewniany, który skutkiem czasu i używalności uległ znacznemu zdezelowaniu się, ale ostatecznie wystawił w jego miejscu nowy, parterowy dom murowany.

 

Zgodnie z umowami sporządzonymi w grudniu 1863 r. i sierpniu 1864 r. nieruchomość przeszła w ręce Fryderyki (Frajdy) Lande (z domu Zand, rozwiedziona Fogel), żony Samuela Lande.

Na froncie Piotrkowskiej stał w tym czasie dom murowany mieszkalny, pod dachówka, mający długości łokci 30 szerokości łokci 24 a wysokości łokci 5 nowej miary polskiej.

W marcu 1866 r. Samuel Lande złożył w Magistracie podanie o podwyższenie domu frontowego, oraz budowę oficyny. Lande pisał tak: mając zamiar na domu massiv murowanym parterowym pod Nº 281 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi położonym, wznieść piętro tak aby dom ten był długi stop 74, szeroki stóp 47½, wysoki stóp 27½, z oficyną massiv murowaną - kryte blachą żelazną.

* - 1 stopa = 0,3048 m

Reklama prasowa zamieszczona w "Lodzer Zeitung" w 1867 r. (zobacz reklamy prasowe) rzuca światło na profesję Samuela Lande.

 

W okresie 1912-1920 jako właściciele wymienieni są bracia Zygfryd i Dawid Lande (zobacz poniżej).

Syn Samuela i Fryderyki, Dawid Lande, był współwłaścicielem nieruchomość przy Piotrkowskiej 7 prawdopodobnie już wcześniej, na początku XX w. Może o tym świadczyć poniższy dokument archiwalny.

1903 – „Projekt poszerzenia otworów drzwiowych w ścianie frontowej murowanego, piętrowego frontowego domu na nieruchomości inżyniera Dawida Lande pod numerem 281/7 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

* * *

 

W latach 60-tych funkcjonował pod tym adresem skład papieru i obić papierowych Leobela Sachs.

 

Księgi Adresowe

 

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Samuel Lande Sprzedaż i reperacje maszyn do szycia
 • Leobel Sachs Skład papieru i obić papierowych
 • G. Engelhardt Skład czapek
 • Kantor służby
 • Pabianicka Fabryka Obuwia Skład fabryczny
 • "PALMOL" Biuro handlowo-komisowe
 • Jan Tsakumakis Skład pantofli i gąbek

 

 

Dawid Lande

Zobacz przedstawicieli rodziny Lande na Piotrkowska Tree.

Dawid Lande (1868-1928) urodził się w Łodzi. W 1886 r. ukończył Wyższą Szkołę Rzemieślniczą przy Nowym Rynku (dz. pl. Wolności 14). W latach 1886-91 studiował w Instytucie Inżynierów Cywilnych w Petersburgu i otrzymał dyplom inżyniera cywilnego X klasy. W 1893 r., po dwuletniej praktyce w berlińskim biurze architektonicznym „Keyser i Grossheim”, wrócił do Łodzi.

Julia Fryderyka Rosa Lande, córka Dawida Lande i Heleny Portner, poślubiła Rolfa Alfreda Biedermanna, syna Alfreda Biedermanna i Zofii Malwiny Meyer. W 1919 r. Julia Biedermann wystąpiła ze społeczności religijnej wyznania mojżeszowego, o czym świadczy prezentowany dokument - zobacz.

Z pracowni Dawida Lande wyszły projekty wielu okazałych kamienic i gmachów użyteczności publicznej.

Poniższa lista przedstawia zaledwie drobny fragment łódzkiego dorobku Dawida Lande, autora ponad 200 projektów budynków w Łodzi i Warszawie.

Obiekty mieszkalne:

Obiekty użyteczności publicznej:

 • 1897 – parterowy budynek handlowo-magazynowy na posesji Janasza Warszawskiego przy ulicy Piotrkowskiej 114/116,
 • 1901 (1898?) – hale targowe, zwane bazarem Tanfaniego, na placu pomiędzy ulicą Lutomierską i Bazarową (dz. pl. Piastowski), obiekt nieistniejący,
 • 1901/03 – Poczta Główna przy ulicy Przejazd 38, róg Widzewskiej (dz. Tuwima 38, róg Kilińskiego) – projekt Landego został wykonany w oparciu o projekt petersburskiego architekta, M. Boczarowa,
 • 1905/08 – Rosyjski Bank Państwa przy ulicy Spacerowej 16-24 (dz. al. Kościuszki 14),
 • 1909/11 – hotel „Bristol” przy ulicy Zawadzkiej 11, róg Zachodniej (dz. Próchnika 11, róg Zachodniej – po wyburzeniach związanych z poszerzaniem ulicy Zachodniej, pozostawiono tylko część budynku dawnego hotelu „Bristol”),
 • 1912/13 – rozbudowa Grand Hotelu przy ulicy Piotrkowskiej 72,
 • 1922/24 – generalna rozbudowa siedziby Tow.. Akc. „Dąbrówka”, wcześniejszego domu Henryka Birnbauma przy Piotrkowskiej 258/260,
 • budynek dyrekcji Elektrowni Łódzkiej przy ulicy Przejazd (dz. Tuwima 58),
 • 1923/28 – oddział łódzki Banku Gospodarstwa Krajowego przy al. Kościuszki 63.

 

Dawid Lande zmarł w Karlovych Varach. Został pochowany w Łodzi, na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej.

 

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
28 marca 2015
Piotrkowska_7
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej