Piotrkowska

Tree

 

ulica Piotrkowska 204

ulica Piotrkowska 204 nr hip. 579

do 1850 r. nr 35

 

 

Po  przybyciu do Łodzi w 1827 r., w murowanym domu rządowym nr 35 (dz. Piotrkowska 204), mieszkała przez krótki czas rodzina Gottloba Eiserta seniora.

 

Na mocy kontraktu spisanego w łódzkim Magistracie, we wrześniu 1833 r., nieruchomość kupił tkacz przybyły z Saksonii, Jan Gottfryd Gärtner.

 

W sierpniu 1839 r. Gärtner sprzedał nieruchomość swemu zięciowi, Krystianowi Gottliebowi Schmidt.

 

Stosownie do kontraktu, zawartego w lipcu 1843 r., Schmidt sprzedał nieruchomość Józefowi Seifert, ten zaś, kontraktem z października 1848 r., sprzedał ją Beniaminowi Michel.

 

Zgodnie z umową kupna-sprzedaży, spisaną w czerwcu 1850 r., Michel sprzedał nieruchomość Karolowi Hoffrichter (zobacz poniżej), za kwotę 852 rubli srebrem.

W pierwszej połowie lat 70-tych Hoffrichter wykupił grunt działki przy Piotrkowskiej 204, oraz grunty działek przy ulicy Kątnej 881 i 882 (później Kątna 6/8, dz. Wróblewskiego 6/8).

1873-74  "O wykupie czynszów przez Karola Hoffrichtera z gruntów nr 35/579, 162/881, 161/882 w mieście Łodzi". [zobacz]

W latach 20-tych XX w. posesja należała do firmy "Karol Hoffrichter".

 

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1891 – „Projekt na budowę przez Adolfa Hoffrichtera filtrów i murowanego parterowego budynku - zamiast istniejącego obecnie drewnianego przeznaczonego do wyburzenia - płukalni i magazynu pod numerem 579 i 580 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi” [zobacz]

1893 – „Projekt budowy murowanej, piętrowej oficyny fabrycznej z poddaszem, wozowni, ustępów i zdjęty z natury [plan] płukalni, magazynów i filtrów na nieruchomości Karola Hoffrichtera pod numerami 579 i 580 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi” [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Karol Hoffrichter Fabryka wyrobów bawełnianych

 

 

rodzina Hoffrichter

Zobacz przedstawicieli rodziny Hoffrichter na Piotrkowska Tree.

Karol Hoffrichter (ur. 1819, zm. 1888 akt 322) przybył na ziemie polskie z Prus. Wraz z rodzicami, Józefem i Matyldą z d. Adam, mieszkał prawdopodobnie przez jakiś czas w Błędowie k. Grójca (podobnie jak Franciszek Kindermann senior). W 1844 r., już w Łodzi, poślubił Klarę Heyer (akt 128) - zobacz rodzina Heyer.

Przyszły przemysłowiec rozpoczynał ręczną produkcję włókienniczą w podwórzu Piotrkowskiej 204.

Równolegle do działalności przemysłowej, Hoffrichter inwestował w zakup nieruchomości. Należała do niego, między innymi, działka o nr hip. 1330, na rogu ulicy Przejazd i Widzewskiej (dz. róg Tuwima i Kilińskiego). Teren został sprzedany w 1900 r., za 70 tys. rubli, pod budowę Poczty Głównej (MA).

1875-76  "O wykupie czynszów przez Karola Hoffrichtera z gruntów nr 1105, 1330 i 1331 w mieście Łodzi". [zobacz]

Pod koniec lat 60-tych XIX w. w rękach Karola Hoffrichtera była posesja przy Piotrkowskiej 29, a przynajmniej od lat 80-tych także przy Piotrkowskiej 181.

Ciekawy jest fakt, że Hoffrichter nie mógł podpisywać własnoręcznie żadnych dokumentów – do końca życia pozostał niepiśmienny.

 

Pomimo dokupienia, ok. 1876 r., sąsiedniej nieruchomości przy Piotrkowskiej 206, należącej do Józefa Gampe jr. (zobacz rodzina Gampe), zięcia Karola Hoffrichtera, brakowało miejsca dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak napisałem, Karol Hoffrichter był właścicielem wielu nieruchomości. Poza wymienionymi powyżej, należały do niego działki przy ulicy Kątnej 6/8 (dz. Wróblewskiego 6/8). Nie wiadomo co zadecydowało o lokalizacji nowych zakładów, ale ostatecznie Hoffrichterowie sprzedali działki na Kątnej 6/8 spółce Landau i Weile, a fabryka powstała po drugiej stronie ulicy, przy Kątnej 15 (dz. Wróblewskiego 15, teren za domami studenckimi).

W 1882 r., kilka lat przed śmiercią, Karol Hoffrichter przekazał przedsiębiorstwo młodszemu pokoleniu - firma działała pod kierownictwem syna, Karola juniora (ur. 1866 akt 404, zm. 1933 akt 33), oraz zięcia, Augustyna Wacławika, drugiego męża (po śmierci Traugotta Jana Land) Fanny Antoniny Hoffrichter.

Pod koniec lat 90-tych XIX w. ruszyła produkcja w nowych zakładach przy Kątnej.

1898 - "Projekt budowy murowanej, parterowej tkalni, maszynowni, kotłowni, komina, piętrowego domu mieszkalnego i magazynów, na nieruchomości Karola Hoffrichtera pod numerem 871 przy ulicy Kątnej w mieście Łodzi". [zobacz]

W okresie międzywojennym czyniono dalsze inwestycje. W latach 1921-25 rozbudowano przędzalnię odpadkową i wzniesiono nową wykończalnię. Przedsiębiorstwo przy Kątnej posiadało pełny cykl produkcyjny. Utworzona w 1928 r. spółka akcyjna Zakłady Włókiennicze "Karol Hoffrichter" S.A., zatrudniały przed II wojną światową ponad 1.000 osób, przy rocznych obrotach rzędu 6,5 mln zł. Po śmierci Karola Hoffrichtera jr prezesem zarządu został jego brat, Zygmunt.

Żoną Karola Hoffrichtera jr. (ślub w 1895 r. akt 854) była Helena Eugenia Felicja Skrudzińska, córka Aleksandra Skrudzińskiego.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Groby na Cmentarzu Starym - Karol Hoffrichter jr.

 

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
28 marca 2015
Piotrkowska_204
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej