Piotrkowska

Tree

 

ulica Piotrkowska 25

ulica Piotrkowska 25 nr hip. 273

do 1850 r. nr 200

 

 

Pierwotna, szeroka działka o nr 200, oznaczona od 1850 r. nr hip. 273, obejmowała obecną Piotrkowską 23 i 25. W centralnej części obszaru frontowego stał parterowy dom drewniany. Taki stan nieruchomości możemy jeszcze zobaczyć na planie Józefa Lenartowskiego z 1849 r.

 

Zgodnie z Protokołem Deklaracyjnym, podpisanym w marcu 1825 r., plac nr 200 w Osadzie Sukienniczej (dz. Piotrkowska 23-25) objął cieśla Karol Lück (Lik).

W 1827 r. Lück wystawił drewniany dom frontowy.

Bratem Karola był Ferdynand Lück, właściciel sąsiedniej nieruchomości przy Piotrkowskiej 27.

 

W latach 30-tych XIX w. posesja należała do Józefa Wiehan. W 1840 r. Pan Józef złożył do Magistratu podanie z prośba o wystawienie domku tylnego. Motywował następująco: z powodu iż już w podeszłych latach, jako kaleka w całym korpusie moim będąc, iż ledwie na moje stare lata potrafię się używić, więc chciałbym dla spokojności mojej domek tylni wystawić i od dzieci się rozłączyć, tylko z moją żoną wspólnie życie prowadzić, aż do zgonu życia mego.

 

Na mocy kontraktu z maja 1854 r., sukcesorzy Józefa Wiehan sprzedali nieruchomość małżonkom Teresie i Franciszkowi Müller.

 

Kontraktem z lutego 1862 r. małżeństwo Müller sprzedało północną połowę nieruchomości (Piotrkowska 23) Wolfowi vel Wilhelmowi Zand.

W maju 1867 r. małżonkowie Müller sprzedali część południową (Piotrkowska 25) braciom Jakóbowi Majerowi i Nucie Bellin. Przez kilka lat, od 1867 r., do 1874 r., nieruchomość przy Piotrkowskiej 25 była oznaczona numerem hipotecznym "273b", później nr "273".

 

W 1868 r. bracia Bellin wystawili murowaną, jednopiętrową oficynę. Można przypuszczać, że kamienica frontowa została zbudowana w zbliżonym czasie.

 

Przynajmniej od lat 80-tych do rodziny Bellin należała również posesja o nr hip. 272a (Cegielniana 28, dz. Więckowskiego 3), łącząca się prostopadle z nieruchomością przy Piotrkowskiej 25.

 

Taryfa domów z 1920 r. wymienia nadal członków rodziny Bellin i ich sukcesorów jako właścicieli nieruchomości przy Piotrkowskiej 25 i Cegielnianej 30.

 

 

W 1892 r., po 2 latach funkcjonowania przy Piotrkowskiej 22, Maurycy Spokorny otworzył aptekę przy Piotrkowskiej 25.

W latach 1884-89 apteka Spokornego działała przy Piotrkowskiej 46, w lokalu prowadzonym wcześniej (również później, od 1890 r.) przez Fryderyka Müllera.

Na potrzeby nowego najemcy, właściciel nieruchomości przy Piotrkowskiej 25 przebudował okna i drzwi lokalu frontowego w lewej części kamienicy - projekt przebudowy części fasady przedstawia drugie zdjęcie w galerii. Przebudowa z 1892 r. zachowała się do dzisiaj.

Maurycy Spokorny, zięć Ludwika Friedländera, współwłaściciela fabryki przy Spacerowej 3 (dz. Kościuszki 3), nie ograniczał się tylko do branży aptekarskiej. W 1886 r. uruchomił fabrykę materiałów opatrunkowych przy ulicy Juliusza 29, obecnie Dowborczyków 6, obiekty nie istnieją.

1886 - "O budowie przez Maurycego Spokornego murowanej jednopiętrowej fabryki materiałów opatrunkowych z kotłownią i kominem pod numerem 1192 w mieście Łodzi". [zobacz]

Z rozległym obszarem działalności M. Spokornego, zarówno w Łodzi, jak i później w Warszawie, możemy zapoznać się na stronie Polskiego Słownika Biograficznego - zobacz.

 

Przez blisko 40 lat, począwszy od przełomu XIX i XX w., do wybuchu II wojny światowej, funkcjonował pod tym adresem sklep z wędlinami koszernymi Sendera Dyszkina.

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1889 - "O budowie przez Sulę Belin murowanej, dwupiętrowej oficyny mieszkalnej pod numerem 273 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

1892 – „O zatwierdzeniu planu na przebudowę okien i drzwi we frontowym domu Suli Belin pod No 273 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1903 – „O instalacji przez Jakuba Belina w części trzypiętrowej, murowanej oficyny mechanicznych maszyn pończoszniczych pod numerami 272 i 273 na nieruchomości pomiędzy ulicami Cegielnianą a Piotrkowską w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • M. Spokorny Apteka, instytut wód mineralnych
 • A. Brzeziński Kantor rekomendacyi służących
 • M. Kernstein Skład materiałów obiciowych i dodatków tapicerskich
 • R. Preisman Skład materiałów aptecznych i farb
 • Sender Dyszkin Fabryka wędlin koszernych
 • Szlenker, Wydżga i Weyer Łódzki skład fabryki
 • M. Lipiec i J. Zundelewicz Apteka
 • Gustaw Jernat Fabryka pończoch
 • S. Süssman Zakład mechaniczny i elektrotechniczny
 • „Kościuszko” Zakład introligatorski
 • S. i M. Baharier Skład artykułów technicznych

Wigury

Piłsudskiego

Roosevelta

Nawrot

Tuwima

Moniuszki

Traugutta

Narutowicza

Jaracza

Rewolucji 1905

Brzeźna

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Żwirki

Mickiewicza

Zamenhofa

Andrzeja

6 Sierpnia

Zielona

Więckowskiego

Próchnika

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
28 marca 2015
Piotrkowska_25
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej