Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej
Piotrkowska_150
27 marca 2015
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

Próchnika

Więckowskiego

Zielona

6 Sierpnia

Andrzeja

Zamenhofa

Mickiewicza

Żwirki

pl. Wolności

Radwańska

pl. Wolności

Brzeźna

Rewolucji 1905

Jaracza

Narutowicza

Traugutta

Moniuszki

Tuwima

Nawrot

Roosevelta

Piłsudskiego

Wigury

 

ulica Piotrkowska 150

ulica Piotrkowska 150 nr hip. 553

do 1850 r. nr 62

 

 

Na mocy Protokołu Deklaracyjnego, spisanego w czerwcu 1845 r., plac nr 62 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 150) objął ... Prezydent miasta Łodzi, Franciszek Traeger.

Pan Prezydent zobowiązał się do wystawienia domu massiv murowanego parterowego pod dachówką. Do budowy domu Traeger miał przyznane 50 sztuk drzewa budowlanego z lasów rządowych.

 

Stosownie do protokołu spisanego w łódzkim Magistracie, w sierpniu 1851 r., nieruchomość Traegera kupiła Henrietta Schlösser, wdowa po największym przedsiębiorcy Ozorkowa, Fryderyku Schlösser.

Na froncie Piotrkowskiej stał już dom massiv murowany mieszkalny pod dachówką mający długości łokci* 28, szerokości łokci 21, a wysokości łokci 5 nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

Po śmierci Henrietty posesja należała do jej syna, Karola Ernesta, później do jego żony, Anny Natalii z d. Bucholtz - zobacz poniżej rodzina Schlösser.

Pierwotny, parterowy dom frontowy podwyższono o jedno piętro.

 

Na początku drugiej dekady XX w. nieruchomość należała do Wilhelma Hordliczki (zobacz ogłoszenia prasowe).

 

Taryfa domów z 1920 r. podaje małżeństwo Anny i Antoniego Spodenkiewiczów jako właścicieli nieruchomości (zobacz ogłoszenia prasowe).

 

* * *

 

11 października 1917 r., w 4 pokojowym mieszkaniu na I piętrze budynku frontowego, otworzono tymczasową siedzibę pierwszej łódzkiej Biblioteki Publicznej (MA). Inicjatorem powołania biblioteki było "Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Łodzi", założone 30 maja 1916 r. Fundator lokalu, Wilhelm Hordliczka, był członkiem Komisji Rewizyjnej TBP.

W lipcu 1918 r. Biblioteka Publiczna została przeniesiona do lokalu na I piętrze oficyny przy Andrzeja 14, a od 1928 r. zajmowała również parter tego budynku (MA).

Można sądzić, że lokalizacja Biblioteki pod nowym adresem nie była przypadkowa. Ok. 1912 r., na posesji przy Andrzeja 14 (wtedy jeszcze Andrzeja 16), należącej ówcześnie do Kasriela Milgroma, wystawiono drukarnię mechaniczną dla Łódzkiego Towarzystwa Wydawniczego.

1912 - "Projekt budowy mechanicznej drukarni dla Łódzkiego Towarzystwa Wydawniczego na nieruchomości Milgroma przy ulicy św. Andrzeja pod numerem 16 w mieście Łodzi". [zobacz]

Rosnący księgozbiór Biblioteki Publicznej nie był w stanie pomieścić się w niedużym obiekcie na Andrzeja 14. Dzięki działaniom dyrektora Biblioteki, Jana Augustyniaka, ideą budowy nowego gmachu zainteresowano przemysłowca i ówczesnego senatora, Aleksandra Heimana-Jareckiego, syna Edwarda Heimana. Działania podjęte przez Heimana-Jareckiego, zarówno wkład osobisty, jak i wykorzystanie wpływów w Zarządzie Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim, zostały zwieńczone rozpoczęciem budowy nowej Biblioteki Publicznej przy ulicy Gdańskiej. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce 14 maja 1938 r. Do wybuchu II wojny światowej ukończono budowę gmachu w stanie surowym (MA).  

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1899 – „Projekt przebudowy wnętrz na parterze domu frontowego na nieruchomości pani Schlösser pod numerem 553 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

1902 – „O dobudowie przez Natalię Schlösser do istniejącej murowanej, parterowej oficyny nowej części tejże oficyny pod numerem 150/553 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Tow. Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni w Ozorkowie Główny skład fabryczny
  • Hordliczka i Stamirowski Reprezentacja Tow. Akc. Siemens i Halske
  • A. Spodenkiewicz Magazyn bielizny i towarów galanteryjnych
  • Alfred Schwalm Biuro techniczno-handlowe, hurtownia wyrobów gumowych

 

 

rodzina Schlösser

Fryderyk (Fryderyk Mathias) Schlösser, syn Mathiasa Bernarda i Anny Wilhelminy Michlen, urodził się w 1781 r., w Akwizgranie (Aachen). W 1821 r. przybył do Ozorkowa.

Żoną Fryderyka została Henrietta Wilhelmina Werner, siostra osiadłego w Ozorkowie farbiarza Krystiana Wilhelma Wernera. Ślub miał miejsce w 1824 r., w Warszawie, rodzinnym mieście panny młodej.

Rodziny Schlösserów i Wernerów związały się również w następnym pokoleniu. Troje dzieci Fryderyka, Emilia Henrietta, Henryk Wilhelm i Matylda Paulina, zawarło związki małżeńskie z dziećmi Krystiana Wilhelma Wernera.

Historię powstania i rozwoju przedsiębiorstwa Fryderyka Schlössera prezentuje witryna osadnicy.info.

 

Piotrkowska

Tree