pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_25

Piotrkowska 25

nr hip. 273 (do 1850 r. - 200)

 

Jeszcze w latach lat 50-tych XIX w. parcela o nr hip. 273 (pierwotnie nr 200) obejmowała dwie obecne posesje, a po środku szerokiej działki stał parterowy dom drewniany. Podział, zachowany do dnia dzisiejszego, dokonał się nie później niż w latach 60-tych XIX w. Północna część nieruchomości przyjęła numer hip. 273a (dz. Piotrkowska 23), zaś południowa pozostała przy nr hip. 273 (dz. Piotrkowska 25).

Fragment planu z 1849 r., autorstwa Józefa Lenartowskiego, z naniesioną przeze mnie historią numeracji ulicy Piotrkowskiej na odcinku Rewolucji/Próchnika - Narutowicza/Zielona, obrazuje przemiany jakie dokonały się w tej części ulicy - zobacz. Naniesiona historia numeracji pomija fragment Piotrkowskiej, od obecnej Więckowskiego, do Zielonej. Trwające do lat 50-tych XIX w. trudności z wykupieniem tych terenów od mieszczan Starego Miasta, i co za tym idzie, brak wytyczonych parceli na planie Lenartowskiego, uniemożliwia mi, na obecnym etapie, odniesienie się do tego fragmentu ulicy.

W miejscu drewnianego domu, po podzieleniu nieruchomości, wystawiono dwie kamienice. Frontowe obiekty murowane są już widoczne na planie z 1873 r., autorstwa Rudolfa Micińskiego - zobacz.

 

W latach 60-tych XIX w. posesja przy Piotrkowskiej 273 (dz. Piotrkowska 25) należała do Wolfa Zanda, zaś sąsiednia, przy Piotrkowskiej 273a (dz. Piotrkowska 23), do Józefa Zanda. W tym samym czasie tylna część posesji 273, o numerze 273b, stanowiła własność Gebrüdera Bellina. W następnych latach w rękach rodziny Bellinów była już zarówno nieruchomość przy Piotrkowskiej 273, jak i prostopadła działka od strony ulicy Cegielnianej (dz. Więckowskiego 3). Nieruchomość w kształcie litery "L" należała do sukcesorów Bellinów jeszcze w latach 20-tych XX w.

Prawdopodobnie do przedstawicieli tej samej rodziny należała również posesja przy Piotrkowskiej 21.

 

W 1892 r., po 2 latach funkcjonowania przy Piotrkowskiej 22, otworzył aptekę przy Piotrkowskiej 25 Maurycy Spokorny. W latach 1884-89 apteka Spokornego działała przy Piotrkowskiej 46, w lokalu prowadzonym wcześniej (również później, od 1890 r.) przez Fryderyka Müllera.

Na potrzeby nowego najemcy, właściciel nieruchomości przy Piotrkowskiej 25 przebudował okna i drzwi lokalu frontowego w lewej części kamienicy - projekt przebudowy części fasady przedstawia drugie zdjęcie w galerii. Przebudowa z 1892 r. zachowała się do dzisiaj.

Maurycy Spokorny, zięć Ludwika Friedländera, współwłaściciela fabryki przy Spacerowej 3 (dz. Kościuszki 3), nie ograniczał się tylko do branży aptekarskiej. W 1886 r. uruchomił fabrykę materiałów opatrunkowych przy ulicy Juliusza 29, obecnie Dowborczyków 6, obiekty nie istnieją.

1886 - "O budowie przez Maurycego Spokornego murowanej jednopiętrowej fabryki materiałów opatrunkowych z kotłownią i kominem pod numerem 1192 w mieście Łodzi". [zobacz]

Z rozległym obszarem działalności M. Spokornego, zarówno w Łodzi, jak i później w Warszawie, możemy zapoznać się na stronie Polskiego Słownika Biograficznego - zobacz.

 

Przez blisko 40 lat, począwszy od przełomu XIX i XX w., do wybuchu II wojny światowej, funkcjonował pod tym adresem sklep z wędlinami koszernymi Sendera Dyszkina.

 

Dokumenty archiwalne:

1889 - "O budowie przez Sulę Belin murowanej, dwupiętrowej oficyny mieszkalnej pod numerem 273 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

1892 – „O zatwierdzeniu planu na przebudowę okien i drzwi we frontowym domu Suli Belin pod No 273 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1903 – „O instalacji przez Jakuba Belina w części trzypiętrowej, murowanej oficyny mechanicznych maszyn pończoszniczych pod numerami 272 i 273 na nieruchomości pomiędzy ulicami Cegielnianą a Piotrkowską w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • M. Spokorny Apteka, instytut wód mineralnych
 • A. Brzeziński Kantor rekomendacyi służących
 • M. Kernstein Skład materiałów obiciowych i dodatków tapicerskich
 • R. Preisman Skład materiałów aptecznych i farb
 • Sender Dyszkin Fabryka wędlin koszernych
 • Szlenker, Wydżga i Weyer Łódzki skład fabryki
 • M. Lipiec i J. Zundelewicz Apteka
 • Gustaw Jernat Fabryka pończoch
 • S. Süssman Zakład mechaniczny i elektrotechniczny
 • „Kościuszko” Zakład introligatorski
 • S. i M. Baharier Skład artykułów technicznych
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone