pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_26

Piotrkowska 26

nr hip. 257 (do 1850 r. – nr 187)

 

Przynajmniej od końca lat 20-tych XIX w. nieruchomość nr 187 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 26-28) należała do ceglarza, Wilhelma Ludwika Sperling.

Po śmierci Wilhelma Ludwika (zmarł w 1829 r. akt 35) nieruchomość przeszła w ręce wdowy, Doroty Sperling.

 

Na mocy umowy kupna-sprzedaży, sporządzonej w październiku 1832 r., Dorota Sperling sprzedała nieruchomość Augustowi Frentzel.

W centralnej części obszaru frontowego stał parterowy dom drewniany mieszkalny pod dachówką, mający długości łokci* 30, szerokości łokci 18, a wysokości łokci 5 nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

 

Na początku lat 50-tych nieruchomość przeszła w ręce kotlarza, Karola Söderström (zobacz poniżej).

W podaniu do Magistratu, w maju 1855 r., Söderström pisał:

Mając zamiar poza domem swoim przy ulicy Piotrkowskiej pod N 187 położonym wystawić oborę z drzewa, gontami krytą, wynoszącą długości łokci 20, szerokości łokci 8, wysokości łokci 5, upraszam zatem Wielmożnego Prezydenta o udzielenie mi na ten cel stosownego przyzwolenia.

W piśmie do Magistratu z 1859 r., Pan Karol pisał:

Na placu na którym w roku tym zadeklarowałem wystawić dom, życzeniem mojem jest wystawić domek tylny drewniany długi łokci 18, szeroki łokci 10, wysoki łokci 4, jako tez stajnię długą łokci 16, szeroką łokci 8, celem składania w niej materyały przysposobione na dom frontowy.

Powyższe pismo, z 1859 r., mówi o planowanej budowie domu frontowego. Nie dotarłem jeszcze do materiałów potwierdzających datę wystawienia kamienicy frontowej. Do wyjaśnienia.

W marcu 1869 r. Söderström złożył plany dotyczące budowy officyny mieszkalnej, oraz officyny mieszczacej warsztaty rzemieślnicze.

Zarówno kamienicę frontową, jak i wymienione powyżej officyny, Söderström wystawił w północnej części działki. Część południowa (dz. Piotrkowska 28), pozostała praktycznie niezabudowana. Taki stan przedstawia plan Rudolfa Micińskiego z 1873 r. (MA).

W latach 70-tych Söderström wykupił grunt działki.

1874-1976 - "O wykupie czynszów przez Karola Söderströma z gruntu nr 187/257 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Podział nieruchomości dokonał się w połowie lat 70-tych. Taki stan przedstawia plan Rudolfa Micińskiego z 1877 r. (MA).

W drugiej połowie lat 70-tych posesja przy obecnej Piotrkowskiej 26 przeszła w ręce rodziny Schröter.

Zabudowania fabryczne Söderströma, przekształcone później w magazyny i obiekty mieszkalne, zostały wyburzone. Niezabudowany teren, widoczny na Google (MA), wskazuje dzisiaj miejsce dawnej fabryki metalowej.

Taryfa domów z 1914 r. podaje nadal przedstawicieli rodziny Schröter jako właścicieli, zaś po I wojnie, w roku 1920, wymienieni są małżonkowie Gitla i Szaja Cygielberg.

 

W latach 80-tych XIX w. mieściła się tutaj drukarnia i litografia Lajzera Gutstadta.

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1894 – „O budowie przez Mordkę Szretera murowanej, trzypiętrowej oficyny mieszkalnej z poddaszem pod numerem 26/257 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1897 - "O przebudowie przez Mordkę Hersza Szretera okna na drzwi w murowanym, dwupiętrowym domu frontowym pod numerem 257 w Łodzi". [zobacz]

1903 - " O urządzeniu przez Ernestynę Szreter pieca piekarniczego na parterze murowanej oficyny pod numerem 26/257 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

1911 - " Projekt przebudowy przez Mejlacha Filipowskiego okna w dwupiętrowym, murowanym domu pod numerem 26 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi (właściciel nieruchomości Józef Szreter). [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • L. Gutstadt Drukarnia i litografia
 • Józefa Kowalewska Magazyn sukien i okryć damskich
 • S. Strakun Księgarnia i czytelnia
 • M. I. Trockenhaim Wyroby bawełniane
 • B-cia Schröter Skład przędzy i wełny
 • S. Grünspan Skład naczyń kuchennych i wyrobów blaszanych
 • Karol Schönbrenner Główny skład fabryki „Szlenker, Wydżga i Weyer”
 • A. I. Rzeszkowski Magazyn obuwia
 • B-cia Itelson Fabryka wyrobów kamgarnowych i szewiotowych
 • M. Lipszyc Fabryka wyrobów włókienniczych
 • D. M. Rokacz "Haeler" Fabryka wyrobów dzianych

 

 

Karol (Carl Magnus) Söderström

Karol Söderström urodził się w 1819 r. (1818?), w Lund, w Szwecji. Zmarł w 1899 r., w Łodzi (akt 86).

W drugiej połowie lat 40-tych Söderström mieszkał w Zgierzu, gdzie w 1848 r. poślubił Emilię Wahlman (akt 16).

Z małżeństwa Karola i Emilii, w 1853 r. (akt 89), urodziła się Helena Adelina Söderström. W 1870 r. Helena Adelina poślubiła Otto Goldammera (akt 123).

 

W podwórzu Piotrkowskiej 26-28 Karol Söderström uruchomił kotlarnię i odlewnię żelaza (żeliwa).

Lokalizacja w centrum miasta, wśród gwałtownie rosnącej liczby budynków mieszkalnych, uniemożliwiała rozwój przedsiębiorstwa. W 1878 r. produkcja została przeniesiona na tereny kupione w sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna, przy ulicy Widzewskiej 66-68 (dz. Kilińskiego 74-76).

Po opuszczeniu Piotrkowskiej Karol Söderström zamieszkał w jednopiętrowej willi, wystawionej na froncie nowych obiektów przemysłowych.

 

W 1884 r. firma została oficjalnie przejęta przez synów Söderströma, jednak już rok później przedsiębiorstwo kupiła spółka Otto Goldammera i Zygfryda Mannaberga.

Po śmierci Mannaberga, w 1893 r., Goldammer odkupił od spadkobierców prawa do nieruchomości i udziały w firmie i stał się jedynym właścicielem fabryki maszyn i odlewni żelaza.

W 1928 r. cały teren fabryczny przy Kilińskiego 74/76 sprzedano Łódzkiemu Towarzystwu Elektrycznemu (MA). Na potrzeby elektrowni wyburzono większość dawnych obiektów (MA). Willa, wystawiona jeszcze przez Söderströma, została podwyższona o dwie kondygnacje i przeznaczona na mieszkania dla wicedyrektorów elektrowni.

W utworzonym obecnie kompleksie EC-1 i Nowym Centrum Łodzi, willa pozostała ostatnim śladem dawnego przedsiębiorstwa metalowego.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone