pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

Piotrkowska_26

Piotrkowska 26

nr hip. 257 (do 1850 r. – nr 187)

 

Na mocy kontraktu sporządzonego w październiku 1832 r. Dorota Sperling sprzedała nieruchomość przy Piotrkowskiej 187 (dz. Piotrkowska 26-28) Augustowi Frentsel.

W centralnej części obszaru frontowego stał parterowy dom drewniany mieszkalny pod dachówką, mający długości łokci* 30, szerokości łokci 18, a wysokości łokci 5 nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

 

Od 1852 r. nieruchomość należała do kotlarza, Karola Söderström (zobacz poniżej).

W podaniu do Magistratu, w maju 1855 r., Söderström pisał:

Mając zamiar poza domem swoim przy ulicy Piotrkowskiej pod N 187 położonym wystawić oborę z drzewa, gontami krytą, wynoszącą długości łokci 20, szerokości łokci 8, wysokości łokci 5, upraszam zatem Wielmożnego Prezydenta o udzielenie mi na ten cel stosownego przyzwolenia.

W piśmie do Magistratu z 1859 r. Pan Karol pisał:

Na placu na którym w roku tym zadeklarowałem wystawić dom, życzeniem mojem jest wystawić domek tylny drewniany długi łokci 18, szeroki łokci 10, wysoki łokci 4, jako tez stajnię długą łokci 16, szeroką łokci 8, celem składania w niej materyały przysposobione na dom frontowy.

Powyższe pismo z 1859 r. mówi o planowanej budowie domu frontowego. Nie dotarłem jeszcze do materiałów potwierdzających datę wystawienia kamienicy frontowej, ale sądzę, że na początku lat 60-tych stanął na froncie północnej połowy działki (dz. Piotrkowska 26) obiekt jedno lub dwupiętrowy.

W marcu 1869 r. Söderström złożył plany dotyczące budowy officyny mieszkalnej, oraz officyny mieszczacej warsztaty rzemieślnicze.

Zarówno kamienicę frontową, jak i wymienione powyżej officyny, Söderström wystawił w północnej części działki, chociaż w tym czasie cała nieruchomość była jeszcze w jego rękach. Na południowej, praktycznie niezabudowanej części działki (dz. Piotrkowska 28), została połowa pierwotnego, frontowego drewniaka. Taki stan zabudowy przedstawia plan Rudolfa Micińskiego z 1873 r.

W latach 70-tych Söderström wykupił grunt działki.

1874-1976 - "O wykupie czynszów przez Karola Söderströma z gruntu nr 187/257 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Podział nieruchomości dokonał się na początku drugiej połowy lat 70-tych. Część północna (dz. Piotrkowska 26) przeszła w ręce rodziny Schröter, zaś właścicielem części południowej (dz. Piotrkowska 28) został Icek Piotrkowski.

 

Taryfa domów z 1914 r. podaje nadal przedstawicieli rodziny Schröter jako właścicieli, zaś po I wojnie, w roku 1920, wymienieni są małżonkowie Gitla i Szaja Cygielberg.

 

W latach 80-tych XIX w. mieściła się tutaj drukarnia i litografia Lajzera Gutstadta.

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1894 – „O budowie przez Mordkę Szretera murowanej, trzypiętrowej oficyny mieszkalnej z poddaszem pod numerem 26/257 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1897 - "O przebudowie przez Mordkę Hersza Szretera okna na drzwi w murowanym, dwupiętrowym domu frontowym pod numerem 257 w Łodzi". [zobacz]

1903 - " O urządzeniu przez Ernestynę Szreter pieca piekarniczego na parterze murowanej oficyny pod numerem 26/257 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

1911 - " Projekt przebudowy przez Mejlacha Filipowskiego okna w dwupiętrowym, murowanym domu pod numerem 26 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi (właściciel nieruchomości Józef Szreter). [zobacz]

 

 

Karol (Carl Magnus) Söderström

Karol Söderström (1818-1899), urodzony w Lund, w Szwecji, przybył do Zgierza w połowie lat 40-tych XIX w. W 1852 r. kupił nieruchomość przy Piotrkowskiej 257 (dz. Piotrkowska 26-28), gdzie w podwórzu uruchomił kotlarnię i odlewnię żelaza.

Lokalizacja w centrum miasta, wśród gwałtownie rosnącej liczby budynków mieszkalnych, uniemożliwiała rozwój przedsiębiorstwa. W 1878 r. produkcja została przeniesiona na tereny kupione w sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna, przy ulicy Widzewskiej 66-68 (dz. Kilińskiego 74-76).

Po opuszczeniu Piotrkowskiej Karol Söderström zamieszkał w jednopiętrowej willi, wystawionej na froncie nowych obiektów przemysłowych. Söderström zmarł 27 kwietnia 1899 r., o czym możemy przeczytać w informacji zamieszczonej w gazecie "Rozwój" (MA).

Po W 1884 r. firma została oficjalnie przejęta przez synów Söderströma, jednak już rok później przedsiębiorstwo kupiła spółka Otto Goldammera i Zygfryda Mannaberga. Pierwszy był zięciem Söderströma i pomagał już wcześniej zarządzać rodzinnym interesem, drugim zaś był żydowski kupiec z Górnego Śląska, osiadły w Łodzi przy Piotrkowskiej 193. Córka Zygfryda Mannaberga, Franciszka, poślubiła niemieckiego kupca, później przemysłowca, Emila Haeblera.

Po śmierci Mannaberga w 1893 r., Goldammer odkupił od spadkobierców prawa do nieruchomości i udziały w firmie i stał się jedynym właścicielem fabryki maszyn i odlewni żelaza.

W 1928 r. Otto Goldammer sprzedał cały teren przy Kilińskiego, za pokaźną sumę 300 tys. dolarów, Łódzkiemu Towarzystwu Elektrycznemu. Nowy właściciel wyburzył większość obiektów fabrycznych (MA). Willa, wystawiona jeszcze przez Söderströma, została podwyższona o dwie kondygnacje i przeznaczona na mieszkania dla wicedyrektorów elektrowni.

W utworzonym obecnie kompleksie „EC-1” willa jest ostatnim śladem dawnego przedsiębiorstwa metalowego.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Ogłoszenia prasowe:

 • L. Gutstadt Drukarnia i litografia
 • Józefa Kowalewska Magazyn sukien i okryć damskich
 • S. Strakun Księgarnia i czytelnia
 • M. I. Trockenhaim Wyroby bawełniane
 • B-cia Schröter Skład przędzy i wełny
 • S. Grünspan Skład naczyń kuchennych i wyrobów blaszanych
 • Karol Schönbrenner Główny skład fabryki „Szlenker, Wydżga i Weyer”
 • A. I. Rzeszkowski Magazyn obuwia
 • B-cia Itelson Fabryka wyrobów kamgarnowych i szewiotowych
 • M. Lipszyc Fabryka wyrobów włókienniczych
 • D. M. Rokacz "Haeler" Fabryka wyrobów dzianych
26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone