1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_26

Piotrkowska 26

nr hip. 257 (do 1850 r. – nr 187)

 

W podwórzu posesji, od 1852 r., funkcjonowała kotlarnia i odlewnia metali Carla (Karola) Magnusa Söderströma (zobacz poniżej). W tym czasie parcela o nr hip. 257 (pierwotnie nr 187) obejmowała dwie obecne posesje, przy Piotrkowskiej 26 i 28, a w środkowej części obszaru frontowego stał parterowy dom drewniany. Taki stan rzeczy miał miejsce jeszcze pod koniec lat 60-tych XIX w., o czym świadczy spis właścicieli nieruchomości z tego okresu (kalendarz Jana Petersilge na rok 1970), w którym Söderström figuruje jako właściciel całej, nie podzielonej jeszcze działki. Można przypuszczać, że wykup gruntu, jaki miał miejsce w połowie lat 70-tych, dotyczył również całego obszaru pierwotnej działki.

1874-1976 - "O wykupie czynszów przez Karola Söderströma z gruntu nr 187/257 w mieście Łodzi". [zobacz]

Plan Rudolfa Micińskiego z 1873 r. przedstawia istniejącą już kamienicę  Söderströma. Widoczny na planie Micińskiego drewniany obiekt po południowej stronie kamienicy, to być może pozostawiona część pierwotnego domu parterowego. 

 

Pod koniec lat 70-tych XIX w. nieruchomość przy Piotrkowskiej 26 przeszła w ręce rodziny Schröterów (Szreterów) i prawdopodobnie w tym czasie dokonano podziału nieruchomości. Taryfa domów z 1914 r. podaje nadal Schröterów jako właścicieli, zaś po I wojnie, w roku 1920, wymienieni są Gitla i Szaja Cygielberg, małżeństwo.

 

W latach 80-tych XIX w. mieściła się tutaj drukarnia i litografia Lajzera Gutstadta.

 

Dokumenty archiwalne:

1894 – „O budowie przez Mordkę Szretera murowanej, trzypiętrowej oficyny mieszkalnej z poddaszem pod numerem 26/257 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1897 - "O przebudowie przez Mordkę Hersza Szretera okna na drzwi w murowanym, dwupiętrowym domu frontowym pod numerem 257 w Łodzi". [zobacz]

1903 - " O urządzeniu przez Ernestynę Szreter pieca piekarniczego na parterze murowanej oficyny pod numerem 26/257 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

1911 - " Projekt przebudowy przez Mejlacha Filipowskiego okna w dwupiętrowym, murowanym domu pod numerem 26 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi (właściciel nieruchomości Józef Szreter). [zobacz]

 

 

Carl (Karol) Magnus Söderström

Carl Söderström (1818-1899), urodzony w Lund, w Szwecji, przybył do Zgierza w połowie lat 40-tych XIX w. W 1852 r. kupił nieruchomość przy Piotrkowskiej 257 (dz. Piotrkowska 26-28), gdzie w podwórzu uruchomił kotlarnię i odlewnię żelaza.

Lokalizacja w centrum miasta, wśród gwałtownie rosnącej liczby budynków mieszkalnych, uniemożliwiała rozwój przedsiębiorstwa. W 1878 r. produkcja została przeniesiona na tereny kupione w sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna, przy ulicy Widzewskiej 66-68 (dz. Kilińskiego 74-76).

Po opuszczeniu Piotrkowskiej Karol Söderström zamieszkał w jednopiętrowej willi, wystawionej na froncie nowych obiektów przemysłowych. Söderström zmarł 27 kwietnia 1899 r., o czym możemy przeczytać w informacji zamieszczonej w gazecie "Rozwój" (MA).

Po W 1884 r. firma została oficjalnie przejęta przez synów Söderströma, jednak już rok później przedsiębiorstwo kupiła spółka Otto Goldammera i Zygfryda Mannaberga. Pierwszy był zięciem Söderströma i pomagał już wcześniej zarządzać rodzinnym interesem, drugim zaś był żydowski kupiec z Górnego Śląska, osiadły w Łodzi przy Piotrkowskiej 193. Córka Zygfryda Mannaberga, Franciszka, poślubiła niemieckiego kupca, później przemysłowca, Emila Haeblera.

Po śmierci Mannaberga w 1893 r., Goldammer odkupił od spadkobierców prawa do nieruchomości i udziały w firmie i stał się jedynym właścicielem fabryki maszyn i odlewni żelaza.

W 1928 r. Otto Goldammer sprzedał cały teren przy Kilińskiego, za pokaźną sumę 300 tys. dolarów, Łódzkiemu Towarzystwu Elektrycznemu. Nowy właściciel wyburzył większość obiektów fabrycznych (MA). Willa, wystawiona jeszcze przez Söderströma, została podwyższona o dwie kondygnacje i przeznaczona na mieszkania dla wicedyrektorów elektrowni.

W utworzonym obecnie kompleksie „EC-1” willa jest ostatnim śladem dawnego przedsiębiorstwa metalowego.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Ogłoszenia prasowe:

 • L. Gutstadt Drukarnia i litografia
 • Józefa Kowalewska Magazyn sukien i okryć damskich
 • S. Strakun Księgarnia i czytelnia
 • M. I. Trockenhaim Wyroby bawełniane
 • B-cia Schröter Skład przędzy i wełny
 • S. Grünspan Skład naczyń kuchennych i wyrobów blaszanych
 • Karol Schönbrenner Główny skład fabryki „Szlenker, Wydżga i Weyer”
 • A. I. Rzeszkowski Magazyn obuwia
 • B-cia Itelson Fabryka wyrobów kamgarnowych i szewiotowych
 • M. Lipszyc Fabryka wyrobów włókienniczych
 • D. M. Rokacz "Haeler" Fabryka wyrobów dzianych
26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone