pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_28

Piotrkowska 28

nr hip. 257a (do 1850 r. – nr 187)

 

Na mocy kontraktu sporządzonego w październiku 1832 r. Dorota Sperling sprzedała nieruchomość przy Piotrkowskiej 187 (dz. Piotrkowska 26-28) Augustowi Frentzel.

W centralnej części obszaru frontowego stał parterowy dom drewniany mieszkalny pod dachówką, mający długości łokci* 30, szerokości łokci 18, a wysokości łokci 5 nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

 

Od 1852 r. nieruchomość należała do kotlarza, Karola Söderström.

W podaniu do Magistratu, w maju 1855 r., Söderström pisał:

Mając zamiar poza domem swoim przy ulicy Piotrkowskiej pod N 187 położonym wystawić oborę z drzewa, gontami krytą, wynoszącą długości łokci 20, szerokości łokci 8, wysokości łokci 5, upraszam zatem Wielmożnego Prezydenta o udzielenie mi na ten cel stosownego przyzwolenia.

W piśmie do Magistratu z 1859 r. Pan Karol pisał:

Na placu na którym w roku tym zadeklarowałem wystawić dom, życzeniem mojem jest wystawić domek tylny drewniany długi łokci 18, szeroki łokci 10, wysoki łokci 4, jako tez stajnię długą łokci 16, szeroką łokci 8, celem składania w niej materyały przysposobione na dom frontowy.

Powyższe pismo z 1859 r. mówi o planowanej budowie domu frontowego. Nie dotarłem jeszcze do materiałów potwierdzających datę wystawienia kamienicy frontowej, ale sądzę, że na początku lat 60-tych stanął na froncie północnej połowy działki (dz. Piotrkowska 26) obiekt jedno lub dwupiętrowy.

W marcu 1869 r. Söderström złożył plany dotyczące budowy officyny mieszkalnej, oraz officyny mieszczacej warsztaty rzemieślnicze.

Zarówno kamienicę frontową, jak i officyny, Söderström wystawił w północnej części działki, chociaż w tym czasie cała nieruchomość była jeszcze w jego rękach. Na południowej, praktycznie niezabudowanej części działki (dz. Piotrkowska 28), została połowa pierwotnego, frontowego drewniaka. Taki stan zabudowy przedstawia plan Rudolfa Micińskiego z 1873 r.

W latach 70-tych Söderström wykupił grunt działki.

1874-1976 - "O wykupie czynszów przez Karola Söderströma z gruntu nr 187/257 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Podział nieruchomości dokonał się na początku drugiej połowy lat 70-tych. Część północna (dz. Piotrkowska 26) przeszła w ręce rodziny Schröter, zaś właścicielem części południowej (dz. Piotrkowska 28) został Icek Piotrkowski.

 

Kamienica frontowa przy Piotrkowskiej 28 została wzniesiona przez Piotrkowskiego zaraz po zakupi nieruchomości, na początku drugiej połowy lat 70-tych XIX w.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia sukcesorów Piotrkowskiego jako właścicieli.

 

W latach 80-tych XIX w. funkcjonowała pod tym adresem znana w Łodzi cukiernia Gustawa Reymonda. Od 1887 r., po przeniesieniu się Reymonda na Piotrkowską 76, działało tutaj jeszcze kilka cukierni - zobacz ogłoszenia prasowe.

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1888 – „O budowie przez Icka Piotrkowskiego trzech murowanych, trzypiętrowych, podpiwniczonych oficyn mieszkalnych z ustępami na nieruchomości pod numerem 257 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.{powinno być „… pod numerem 257a …} [zobacz]

1900 – „Projekt przebudowy drzwi sklepowych i obniżenia podłogi na parterze domu dwupiętrowego na nieruchomości sukcesorów Piotrkowskiego pod numerem 257a przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • R. Mayer Cukiernia
 • F. Rosner Fabryka piór strusich i kwiatów sztucznych
 • Jan Szmagier Cukiernia
 • L. Kassman
 • Zofia Libiszowska Szkoła żeńska 4-klasowa
 • Jan Siciński Cukiernia
 • S. Horodyszcz Kantor bankierski
 • A. i I. Pikielny Fabryka wyrobów kamgarnowych i szewiotowych
 • F. Futerman Skład fabryki szmuklerskich dekoracyi
 • J. Szwartz Zakład grawersko-pieczętarski
 • E. Bartsch Cukiernia
 • Marek Joskowicz Pracownia haftów ręcznych i maszynowych
26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone