pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_28

Piotrkowska 28

nr hip. 257a (do 1850 r. – nr 187)

 

Przynajmniej od końca lat 20-tych XIX w. nieruchomość nr 187 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 26-28) należała do ceglarza, Wilhelma Ludwika Sperling.

Po śmierci Wilhelma Ludwika (zmarł w 1829 r. akt 35) nieruchomość przeszła w ręce wdowy, Doroty Sperling.

 

Na mocy umowy kupna-sprzedaży, sporządzonej w październiku 1832 r., Dorota Sperling sprzedała nieruchomość Augustowi Frentzel.

W centralnej części obszaru frontowego stał parterowy dom drewniany mieszkalny pod dachówką, mający długości łokci* 30, szerokości łokci 18, a wysokości łokci 5 nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

 

Na początku lat 50-tych nieruchomość przeszła w ręce kotlarza, Karola Söderström.

W podaniu do Magistratu, w maju 1855 r., Söderström pisał:

Mając zamiar poza domem swoim przy ulicy Piotrkowskiej pod N 187 położonym wystawić oborę z drzewa, gontami krytą, wynoszącą długości łokci 20, szerokości łokci 8, wysokości łokci 5, upraszam zatem Wielmożnego Prezydenta o udzielenie mi na ten cel stosownego przyzwolenia.

W piśmie do Magistratu z 1859 r., Pan Karol pisał:

Na placu na którym w roku tym zadeklarowałem wystawić dom, życzeniem mojem jest wystawić domek tylny drewniany długi łokci 18, szeroki łokci 10, wysoki łokci 4, jako tez stajnię długą łokci 16, szeroką łokci 8, celem składania w niej materyały przysposobione na dom frontowy.

Powyższe pismo, z 1859 r., mówi o planowanej budowie domu frontowego. Nie dotarłem jeszcze do materiałów potwierdzających datę wystawienia kamienicy frontowej. Do wyjaśnienia.

W marcu 1869 r. Söderström złożył plany dotyczące budowy officyny mieszkalnej, oraz officyny mieszczacej warsztaty rzemieślnicze.

Zarówno kamienicę frontową, jak i wymienione powyżej officyny, Söderström wystawił w północnej części działki. Część południowa (dz. Piotrkowska 28), pozostała praktycznie niezabudowana. Taki stan przedstawia plan Rudolfa Micińskiego z 1873 r. (MA).

W latach 70-tych Söderström wykupił grunt działki.

1874-1976 - "O wykupie czynszów przez Karola Söderströma z gruntu nr 187/257 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Podział nieruchomości dokonał się w połowie lat 70-tych. Taki stan przedstawia plan Rudolfa Micińskiego z 1877 r. (MA).

Posesja przy obecnej Piotrkowskiej 28 przeszła w ręce Icka Piotrkowskiego, który wkrótce po zakupie nieruchomości wystawił kamienicę frontową.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia sukcesorów Piotrkowskiego jako właścicieli.

 

W latach 80-tych XIX w. funkcjonowała pod tym adresem znana w Łodzi cukiernia Gustawa Reymonda. Od 1887 r., po przeniesieniu się Reymonda na Piotrkowską 76, działało tutaj jeszcze kilka cukierni - zobacz ogłoszenia prasowe.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1888 – „O budowie przez Icka Piotrkowskiego trzech murowanych, trzypiętrowych, podpiwniczonych oficyn mieszkalnych z ustępami na nieruchomości pod numerem 257 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.{powinno być „… pod numerem 257a …} [zobacz]

1900 – „Projekt przebudowy drzwi sklepowych i obniżenia podłogi na parterze domu dwupiętrowego na nieruchomości sukcesorów Piotrkowskiego pod numerem 257a przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • R. Mayer Cukiernia
 • F. Rosner Fabryka piór strusich i kwiatów sztucznych
 • Jan Szmagier Cukiernia
 • L. Kassman
 • Zofia Libiszowska Szkoła żeńska 4-klasowa
 • Jan Siciński Cukiernia
 • S. Horodyszcz Kantor bankierski
 • A. i I. Pikielny Fabryka wyrobów kamgarnowych i szewiotowych
 • F. Futerman Skład fabryki szmuklerskich dekoracyi
 • J. Szwartz Zakład grawersko-pieczętarski
 • E. Bartsch Cukiernia
 • Marek Joskowicz Pracownia haftów ręcznych i maszynowych
26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone