pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_37

Piotrkowska 37

nr hip. 268 (do 1850 r. – 196a)

 

 

Tereny leżące po zachodniej stronie ulicy Piotrkowskiej, pomiędzy obecną ulicą Więckowskiego, a Zieloną, należały jeszcze na początku lat 40-tych XIX w. do mieszkańców dawnej, rolniczej Łodzi. Pozostałością tego okresu jest ukośny przebieg działek, odpowiadający pierwotnemu przebiegowi parceli rolnych.

Nie później niż w drugiej połowie lat 40-tych działkę o nr 190, obejmującą późniejsze posesje Piotrkowskiej 35, 37 i 39, kupili członkowie rodziny Sperling.

Nieruchomości przy Piotrkowskiej 39 i 35 były w rękach Fryderyka Sperling, zaś nieruchomość przy Piotrkowskiej 37 należała do Gustawa Sperling.

 

W podaniu do Magistratu, w 1855 r., Gustaw Sperling pisał:

Na podwórzu posesyi mej pod Nº 268 przy ulicy Piotrkowskiej mam zamiar wystawić stajnię niemniej i szopę z drzewa pod gontami na podmurowaniu z kamienia, długości łokci* 30. szerokości łokci 11, wysokości łokci 4.

* - 1 łokieć = 0,576 m

Podanie z 1859 r. zawierało treść nastepującą:

Dom mój przy ulicy Piotrkowskiej pod Nº 268 położony, który skutkiem czasu i używalności uległ zrujnowaniu, życzeniem mojem jest wyrestaurować, to jest zamiast dotychczasowych ścian drewnianych urządzić murowane, jak nie mniej i inne drobniejsze reparacye uskutecznić.

W tym samym roku Pan Gustaw zmienił plany, o czym informuje notatka Magistratu:

Podający zmienił swój zamiar, zamiast restauracyi zdecydował się zburzyć dom drewniany w zamian w jego miejscu wznieść dom nowy murowany.

W 1860/61 r. stanął okazały, murowany dom parterowy, z pomieszczeniami mieszkalnymi na poddaszu, o długości 28 łokci, szerokości 24 łokci i wysokości 7 łokci od cokołu do gzymsu.

 

Dom wystawiony przez Gustawa Sperling jest widoczny na trzecim zdjęciu w galerii.

 

W latach 60-tych nieruchomość przeszła w ręce małżonków Ruchli Chaji i Abrahama Friedmann.

 

Na początku lat 70-tych nieruchomość należała do Wilhelma Ginsberg.

 

Przynajmniej od drugiej połowy lat 80-tych XIX w. posesja należała do Icka Lejba Kohna i Dawida Szmulowicza.

 

W pierwszych latach XX w. samodzielnym właścicielem nieruchomości przy Piotrkowskiej 37 został Dawid Szmulowicz.

W 1904 r. Szmulowicz wystawił okazałą kamienicę frontową. Obiekt o cechach secesyjnych powstał według projektu Gustawa Landau-Gutentegera z 1903 r.

Można przypuszczać, że Dawid Szmulowicz był członkiem tej samej rodziny, co Jakób Szmulowicz, właściciel fabryki tkanin wełnianych przy Piotrkowskiej 78-80. Przedsiębiorstwo Jakóba Szmulowicza posiadało kantor (skład) przy Piotrkowskiej 37.

 

W maju 1906 r., w nowo otwartym, eleganckim sklepie „American Diamant Palace”, rozbłysnęło oświetlenie elektryczne. Był to pierwszy lokal sklepowy w Łodzi z nowym oświetleniem. Prąd dostarczono kablem pociągniętym z „prowizorium”, urządzonym w budynku „Grand Hotelu”, na ulicy Krótkiej 3 (dz. Traugutta). Budowana wtedy właściwa elektrownia, na ulicy Targowej, rozpoczęła produkcję energii we wrześniu 1907 r.

 

Przed I wojną światową mieściło się pod tym adresem biuro Tow. Akc. Składów Towarowych "Warrant".

 

Dokumenty archiwalne:

1888„ O dobudowie przez Icka Lajba Kohna piętrowej oficyny mieszkalnej, pod numerem 268 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1903 – „O budowie przez Dawida Szmulowicza murowanego, trzypiętrowego domu, takiegoż domu poprzecznego i trzech oficyn pod numerem 37/268 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Ch. Mozes Fabryka wyrobów wełnianych
 • Osip Kop Fabryka kamgarnowych chustek i szali
 • Maurycy Szmulowicz Skład przędzy
 • Jakób Szmulowicz Fabryka wyrobów wełnianych
 • H. Silberblatt Skład i kantor fabryki wyrobów kamgarnowych i wełnianych
 • B-cia B. i W. Scheps Fabryka wyrobów wełnianych i kamgarnowych
 • Samuel D. Urysohn Fabryka pluszu
 • M. Oppenheim Fabryka wyrobów bawełnianych
 • Tow. Akc. Składów Towarowych „Warrant” Biuro
 • Leon Krzywicki Kantor wymiany
 • Ch. Markowicz i S-ka Towary męskie, damskie i dziecinne
 • N. Szac Laboratorium analiz medycznych
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone