pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_44

Piotrkowska 44

nr hip. 261a (do 1850 r. – nr 191)

 

Pierwotna, szeroka parcela obejmowała obecne numery Piotrkowskiej 42 i 44. W środkowej części obszaru frontowego stał parterowy dom drewniany. Taki stan zabudowy obrazuje plan Józefa Lenartowskiego z 1849 r. Podział działki dokonał się nie później niż w latach 60-tych XIX w.

Przynajmniej od końca lat 60-tych XIX w. posesja przy Piotrkowskiej 44 należała do Rafała Sachsa, który w latach późniejszych wykupił grunt działki.

1876-1881 - "O wykupie czynszów przez Rafała Sachsa z placu nr 191/261a w mieście Łodzi". [zobacz]

Kamienica frontowa została zbudowana w drugiej połowie lat 60-tych XIX w.

Po śmierci Rafała Sachs nieruchomość przy Piotrkowskiej 44 stanowiła własność firmy "Rafał Sachs", którą kierował, do śmierci w 1896 r., syn Rafała, Jakób Sachs.

Po śmierci Jakóba właścicielem została Rozalia Sachs. Taki stan własności utrzymywał się do połowy pierwszej dekady XX w., kiedy nieruchomość przejął Bank Handlowy w Łodzi i Łódzki Bank Kupiecki.

Warto zwrócić uwagę na zbieżność historii odnoszącej się do Piotrkowskiej 44 i Piotrkowskiej 151. Dokładnie w tym samym czasie, w połowie pierwszej dekady XX w., gdy właścicielem obu posesji była Rozalia Sachs, nastąpiło ich  przejęcie przez Bank Handlowy w Łodzi i Łódzki Bank Kupiecki. Na bazie tych informacji można wnioskować, że w przypadku obu nieruchomości mamy do czynienia z przedstawicielami tej samej rodziny Sachs.

 

Postać kupca i przemysłowca Rafała Sachsa jest związana głównie z branżą chemiczną. Już w latach 60-tych XIX w. spółka Rafał Sachs, Ludwig Cohn i Sachs jr. (Jakób Sachs), produkowała farby i kleje (MA). W latach 90-tych XIX w., być może również wcześniej, mechaniczna fabryka farb funkcjonowała w zachodniej części Łodzi, jak ówcześnie podawano "pod lasem miejskim" (MA).

W latach 90-tych XIX w. firma "Rafał Sachs", reprezentowana przez kolejnego członka rodziny, Ignacego Sachsa, weszła w spółkę z Moritzem (Maurycym) Pieschem, właścicielem przedsiębiorstwa włókienniczego w Tomaszowie Piotrkowskim (dz. Tomaszów Mazowiecki). W wyniku wspólnych działań powstała fabryka zapałek "Jupiter" (MA).

1898 - "O budowie przez Maurycego Piescha i Ignacego Sachsa w mieście Tomaszowie, pod numerem 278/241 fabrycznych budynków [do produkcji] zapałek". [zobacz]

1898 - "Plan rozmieszczenia sieci przewodów i dynamomaszyny w elektryfikowanej fabryce zapałek Rafała Sachsa i Moritza Piescha pod numerami 278-282przy ulicy św. Tekli w mieście Tomaszowie w guberni piotrkowskiej, w miejsce planu zatwierdzonego dnia 12 lutego 1897 roku o numerze 64 przez Komitet Techniczno-Budowlany Ministerstwa Spraw Wewnętrznych". [zobacz]

W tym samym czasie firma "Rafał Sachs" inwestował także na południowym krańcu guberni piotrkowskiej, gdzie w osadzie Borowe Pole, w powiecie będzińskim, wzniesiono fabrykę kleju "Concordia" (MA).

1899 - "Projekt budowy magazynu na kości, suszarni, ekstraktora, budynku na szlifiernię kości, kotłownię i maszynownię, zbiornika wodnego, kuchni do warzenia kleju, warsztatów, komina fabrycznego, magazynu mączki kostnej, dla materiałów łatwopalnych, mieszkalnej stróżówki i stajni w fabryce kleju Rafała Sachsa w miejscowości Borowe Pole, w gminie Włodowice, w powiecie będzińskim, w guberni piotrkowskiej". [zobacz]

1900 - "Rafał Sachs, "Concordia" fabryka kleju, Zawiercie - Borowe Pole - dokumentacja związana z rejestracją kotła parowego". [zobacz]

Na przełomie XIX i XX w. firma "Rafał Sachs" uruchomiła produkcje farb anilinowych na Nowym Rokiciu (dz. Pabianicka 49), na terenie należącym do Ferdynanda Königa (MA).

 

Można przypuszczać, że Henryk Sachs i dr Józef Sachs, związani z historią posesji przy Piotrkowskiej 107, to członkowie tej samej rodziny.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Dokumenty archiwalne:

1896 – „Projekt budowy murowanej, dwupiętrowej, podpiwniczonej oficyny mieszkalnej z poddaszem, murowanego, piętrowego budynku gospodarczego ze stajnią, wybicia dwóch okien w domu frontowym na nieruchomości Zaksa pod numerem 261a przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1900 – „O przebudowie przez Izydora Zaksa sklepu na parterze piętrowego, murowanego domu pod numerem 44/1372 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. {powinno być: „… pod numerem 44/261a …”} [zobacz]

1903 – „O przebudowie wewnętrznych pomieszczeń w murowanych - parterowej i piętrowej - oficynach mieszkalnych Rafała Zaksa pod numerem 44/261 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. {powinno być: „… pod numerem 44/261a …”} [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • A. Mareus i L. Grünfeld (daw. G. Markus, M. Bender i S-ka) Skład Warszawskiej Fabryki Dywanów
  • Józef Rabinowicz Dom bankowy
  • L. Grünfeld i C. Rosenberg Skład Warszawskiej Fabryki Dywanów
  • Ignacy Landau Kantor wymiany
  • Daniel Berkowicz Skład hurtowy wyrobów włókienniczych
  • G. Margulies Przemysł fornierów
  • S. i M. Weinfeld Fabryka wyrobów jedwabnych
26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone