1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_44

Piotrkowska 44

nr hip. 261a (do 1850 r. – nr 191)

 

Pierwotna, szeroka parcela obejmowała obecne numery Piotrkowskiej 42 i 44. W środkowej części obszaru frontowego stał parterowy dom drewniany. Taki stan zabudowy obrazuje plan Józefa Lenartowskiego z 1849 r. Podział działki dokonał się nie później niż w latach 60-tych XIX w.

Przynajmniej od końca lat 60-tych XIX w. posesja przy Piotrkowskiej 44 należała do Rafała Sachsa, który w latach późniejszych wykupił grunt działki.

1876-1881 - "O wykupie czynszów przez Rafała Sachsa z placu nr 191/261a w mieście Łodzi". [zobacz]

Kamienica frontowa została zbudowana w drugiej połowie lat 60-tych XIX w.

Po śmierci Rafała Sachs nieruchomość przy Piotrkowskiej 44 stanowiła własność firmy "Rafał Sachs", którą kierował, do śmierci w 1896 r., syn Rafała, Jakób Sachs.

Po śmierci Jakóba właścicielem została Rozalia Sachs. Taki stan własności utrzymywał się do połowy pierwszej dekady XX w., kiedy nieruchomość przejął Bank Handlowy w Łodzi i Łódzki Bank Kupiecki.

Warto zwrócić uwagę na zbieżność historii odnoszącej się do Piotrkowskiej 44 i Piotrkowskiej 151. Dokładnie w tym samym czasie, w połowie pierwszej dekady XX w., gdy właścicielem obu posesji była Rozalia Sachs, nastąpiło ich  przejęcie przez Bank Handlowy w Łodzi i Łódzki Bank Kupiecki. Na bazie tych informacji można wnioskować, że w przypadku obu nieruchomości mamy do czynienia z przedstawicielami tej samej rodziny Sachs.

 

Postać kupca i przemysłowca Rafała Sachsa jest związana głównie z branżą chemiczną. Już w latach 60-tych XIX w. spółka Rafał Sachs, Ludwig Cohn i Sachs jr. (Jakób Sachs), produkowała farby i kleje (MA). W latach 90-tych XIX w., być może również wcześniej, mechaniczna fabryka farb funkcjonowała w zachodniej części Łodzi, jak ówcześnie podawano "pod lasem miejskim" (MA).

W latach 90-tych XIX w. firma "Rafał Sachs", reprezentowana przez kolejnego członka rodziny, Ignacego Sachsa, weszła w spółkę z Moritzem (Maurycym) Pieschem, właścicielem przedsiębiorstwa włókienniczego w Tomaszowie Piotrkowskim (dz. Tomaszów Mazowiecki). W wyniku wspólnych działań powstała fabryka zapałek "Jupiter" (MA).

1898 - "O budowie przez Maurycego Piescha i Ignacego Sachsa w mieście Tomaszowie, pod numerem 278/241 fabrycznych budynków [do produkcji] zapałek". [zobacz]

1898 - "Plan rozmieszczenia sieci przewodów i dynamomaszyny w elektryfikowanej fabryce zapałek Rafała Sachsa i Moritza Piescha pod numerami 278-282przy ulicy św. Tekli w mieście Tomaszowie w guberni piotrkowskiej, w miejsce planu zatwierdzonego dnia 12 lutego 1897 roku o numerze 64 przez Komitet Techniczno-Budowlany Ministerstwa Spraw Wewnętrznych". [zobacz]

W tym samym czasie firma "Rafał Sachs" inwestował także na południowym krańcu guberni piotrkowskiej, gdzie w osadzie Borowe Pole, w powiecie będzińskim, wzniesiono fabrykę kleju "Concordia" (MA).

1899 - "Projekt budowy magazynu na kości, suszarni, ekstraktora, budynku na szlifiernię kości, kotłownię i maszynownię, zbiornika wodnego, kuchni do warzenia kleju, warsztatów, komina fabrycznego, magazynu mączki kostnej, dla materiałów łatwopalnych, mieszkalnej stróżówki i stajni w fabryce kleju Rafała Sachsa w miejscowości Borowe Pole, w gminie Włodowice, w powiecie będzińskim, w guberni piotrkowskiej". [zobacz]

1900 - "Rafał Sachs, "Concordia" fabryka kleju, Zawiercie - Borowe Pole - dokumentacja związana z rejestracją kotła parowego". [zobacz]

Na przełomie XIX i XX w. firma "Rafał Sachs" uruchomiła produkcje farb anilinowych na Nowym Rokiciu (dz. Pabianicka 49), na terenie należącym do Ferdynanda Königa (MA).

 

Można przypuszczać, że Henryk Sachs i dr Józef Sachs, związani z historią posesji przy Piotrkowskiej 107, to członkowie tej samej rodziny.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Dokumenty archiwalne:

1896 – „Projekt budowy murowanej, dwupiętrowej, podpiwniczonej oficyny mieszkalnej z poddaszem, murowanego, piętrowego budynku gospodarczego ze stajnią, wybicia dwóch okien w domu frontowym na nieruchomości Zaksa pod numerem 261a przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1900 – „O przebudowie przez Izydora Zaksa sklepu na parterze piętrowego, murowanego domu pod numerem 44/1372 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. {powinno być: „… pod numerem 44/261a …”} [zobacz]

1903 – „O przebudowie wewnętrznych pomieszczeń w murowanych - parterowej i piętrowej - oficynach mieszkalnych Rafała Zaksa pod numerem 44/261 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. {powinno być: „… pod numerem 44/261a …”} [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • A. Mareus i L. Grünfeld (daw. G. Markus, M. Bender i S-ka) Skład Warszawskiej Fabryki Dywanów
 • Józef Rabinowicz Dom bankowy
 • L. Grünfeld i C. Rosenberg Skład Warszawskiej Fabryki Dywanów
 • Ignacy Landau Kantor wymiany
 • Daniel Berkowicz Skład hurtowy wyrobów włókienniczych
 • G. Margulies Przemysł fornierów
 • S. i M. Weinfeld Fabryka wyrobów jedwabnych
26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone