pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_125

Piotrkowska 125

nr hip. 747 (do 1850 r. – 155)

 

Na mocy Protokołu Deklaracyjnego, spisanego we wrześniu 1833 r., plac nr 155 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 125) objął tkacz przybyły z Saksonii, Gottlieb Bayer.

Nowy właściciel zobowiązał się do utrzymywania w ciągłym ruchu fabryki płucienno bawełnianej, składającej się z 3 warsztatów, przy której 2 czeladzi użytych będzie, oraz do wystawienia domu frontowego drewnianego dachówką krytego.

 

Stosownie do aktu sporządzonego w łódzkim Magistracie, w styczniu 1862 r., Gottlieb Bayer sprzedał nieruchomość swojemu synowi, Ernestowi Bayer.

Na froncie Piotrkowskiej stał w tym czasie dom mieszkalny [drewniany] pod gontami mający długości łokci* 26, szerokości łokci 13, a wysokości łokci 4½ nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

W połowie lat 70-tych Bayer wykupił grunt działki.

1875-1876 - "O wykupie czynszów przez Ernesta Bajera z placu nr 155/747 w mieście Łodzi". [zobacz]

Posesja pozostawała własnością sukcesorów Ernesta Bayera jeszcze w końcu lat 80-tych.

 

Dwupiętrowa kamienica frontowa została wystawiona ok. 1893 r. dla kolejnego właściciela, Edwarda Heimana (zobacz poniżej).

Trzecie piętro dobudowano ok. 1897 r.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia małżonków Helenę i Edwarda Heiman jako właścicieli.

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1891 – „Projekt na budowę przez Edwarda Heimana w mieście Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 747 i 747b murowanego magazynu i murowanego, parterowego budynku stolarni, mieszkania dla stróża, stajni i wozowni”. [zobacz]

1892 – „O zatwierdzeniu planu na budowę przez Edwarda Heimana murowanego, dwupiętrowego domu mieszkalnego z podobnymi oficynami na nieruchomości pod numerem 747b przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. {powinno być „… pod numerem 747 …} [zobacz]

1897 – „O nadbudowie przez Edwarda Heimana, w mieście Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 747b, trzeciego piętra nad frontową połową istniejącego dwupiętrowego domu, a również projekt zamienny na budowę murowanej, trzypiętrowej oficyny mieszkalnej zamiast zatwierdzonego przez Rząd Gubernialny 19 listopada 1916 roku za numerem 6”. {powinno być „… pod numerem 747 …} [zobacz]

 

Edward Heiman (1856 - 1933) pochodził z osiadłej w Łodzi rodziny żydowskiej. Po zdobyciu wykształcenia we Wrocławiu, praktykował w łódzkim przemyśle, w zakładach I. K. Poznańskiego.

Pod koniec XIX w., w spółce z Maksem Kernbaumem, przejął i rozwinął fabrykę włókienniczą "Rapacki i S-ka", zlokalizowaną we Woli, ówcześnie pod Warszawą.

Heiman działał z powodzeniem również w innych obszarach gospodarki. Był członkiem grypy przemysłowców, którzy otrzymali koncesję na eksploatację łódzkiej gazowni. Wraz z Edwardem Herbstem, Maurycym Poznańskim, Zygmuntem Richterem i Karolem Eisertem, założył Towarzystwo Akcyjne Elektryczność -Gaz-Trakcja. Do inicjatywy włączyli się również przedstawiciele zamożnych rodzin ziemiańskich - Lubomirskich, Wielopolskich, Czetwertyńskich. Realizację ambitnych zamierzeń przerwał wybuch I wojny światowej.

Edward Heiman, podobnie jak inni zamożni członkowie społeczności żydowskiej, udzielał się aktywnie na polu dobroczynności. Przykładem tych działań jest gmach polskiej szkoły średniej, wystawiony pod ówczesnym adresem Nowo-Cegielnianej 9/11 - dzisiejsze I LO im. M. Kopernika na ulicy Więckowskiego 41. Gmach szkoły stanął w 1909 r. na parcelach należących do Heimana, na których prawdopodobnie miała zostać wzniesiona jego łódzka fabryka. Małżonkowie Helena i Edward Heiman pokryli wszystkie koszty związane z budowa obiektu, przeznaczając na ten cel 200 tys. rubli.

Rodzina Heimanów spolonizowała się, przeszła na katolicyzm i dodała do nazwiska drugi człon - Jarecki.

W tym miejscu należy również przypomnieć postać syna Edwarda Heimana, Aleksandra Heimana-Jareckiego (1886 - 1966), senatora II Rzeczpospolitej, inicjatora i głównego fundatora budowy Gmachu-Pomnika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, na ulicy Gdańskiej 102.  

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Edward Heiman Dom agenturowo-komisowy
  • „Union” Rosyjskie Towarzystwo Elektryczne
  • L. A. Lourie Skład kaloszy „Kolumb” St. Peterburskiego Towarzystwa
  • Gehlig i Huch w Częstochowie Biuro sprzedaży fabryki zapałek
  • S. Barciński i S-ka Główny skład fabryczny
  • B. Najman Zakład krawiecki i kuśmierski
  • „Treugolnik” Tow. Rosyjsko-Amerykańskie Manufaktury Gumowej Oddział łódzki
  • Polsko-Bałtyckie tow. Handlowe i Transportowe Oddział w Łodzi
  • B-cia Borkowscy Zakłady elektrotechniczne
  • K. Borkowski i S. Schmidt Sprzedaż radioodbiorników i części elektrotechnicznych
30 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone