pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

Piotrkowska_125

Piotrkowska 125

nr hip. 747 (do 1850 r. – 155)

 

Przynajmniej od końca lat 60-tych posesja należała do Ernsta Bajera. W połowie lat 70-tych Bajer wykupił grunt działki.

1875-1876 - "O wykupie czynszów przez Ernesta Bajera z placu nr 155/747 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Taryfa domów z 1888 r. wymienia sukcesorów Mayera jako właścicieli.

 

Dwupiętrowa kamienica frontowa została wystawiona ok. 1893 r. dla kolejnego właściciela, Edwarda Heimana (zobacz poniżej).

Trzecie piętro dobudowano ok. 1897 r.

 

Dokumenty archiwalne:

1891 – „Projekt na budowę przez Edwarda Heimana w mieście Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 747 i 747b murowanego magazynu i murowanego, parterowego budynku stolarni, mieszkania dla stróża, stajni i wozowni”. [zobacz]

1892 – „O zatwierdzeniu planu na budowę przez Edwarda Heimana murowanego, dwupiętrowego domu mieszkalnego z podobnymi oficynami na nieruchomości pod numerem 747b przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. {powinno być „… pod numerem 747 …} [zobacz]

1897 – „O nadbudowie przez Edwarda Heimana, w mieście Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 747b, trzeciego piętra nad frontową połową istniejącego dwupiętrowego domu, a również projekt zamienny na budowę murowanej, trzypiętrowej oficyny mieszkalnej zamiast zatwierdzonego przez Rząd Gubernialny 19 listopada 1916 roku za numerem 6”. {powinno być „… pod numerem 747 …} [zobacz]

 

Edward Heiman (1856 - 1933) pochodził z osiadłej w Łodzi rodziny żydowskiej. Po zdobyciu wykształcenia we Wrocławiu, praktykował w łódzkim przemyśle, w zakładach I. K. Poznańskiego.

Pod koniec XIX w., w spółce z Maksem Kernbaumem, przejął i rozwinął fabrykę włókienniczą "Rapacki i S-ka", zlokalizowaną we Woli, ówcześnie pod Warszawą.

Heiman działał z powodzeniem również w innych obszarach gospodarki. Był członkiem grypy przemysłowców, którzy otrzymali koncesję na eksploatację łódzkiej gazowni. Wraz z Edwardem Herbstem, Maurycym Poznańskim, Zygmuntem Richterem i Karolem Eisertem, założył Towarzystwo Akcyjne Elektryczność -Gaz-Trakcja. Do inicjatywy włączyli się również przedstawiciele zamożnych rodzin ziemiańskich - Lubomirskich, Wielopolskich, Czetwertyńskich. Realizację ambitnych zamierzeń przerwał wybuch I wojny światowej.

Edward Heiman, podobnie jak inni zamożni członkowie społeczności żydowskiej, udzielał się aktywnie na polu dobroczynności. Wzorcowym, funkcjonującym do dzisiaj przykładem tych działań, było wystawienie obiektu polskiej szkoły średniej na ulicy Nowo-Cegielnianej 9/11 - dzisiejsze I LO im. M. Kopernika na ulicy Więckowskiego 41. Gmach szkoły stanął w 1909 r. na parcelach należących do Heimana, na których prawdopodobnie miała zostać wzniesiona jego łódzka fabryka. Małżonkowie Helena i Edward Heiman pokryli wszystkie koszty związane z budowa obiektu, przeznaczając na ten cel 200 tys. rubli.

Rodzina Heimanów spolonizowała się, przeszła na katolicyzm i dodała do nazwiska drugi człon - Jarecki.

W tym miejscu należy również przypomnieć postać syna Edwarda Heimana, Aleksandra Heimana-Jareckiego (1886 - 1966), senatora II Rzeczpospolitej, inicjatora i głównego fundatora budowy Gmachu-Pomnika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi na ulicy Gdańskiej 102.  

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Edward Heiman Dom agenturowo-komisowy
  • „Union” Rosyjskie Towarzystwo Elektryczne
  • L. A. Lourie Skład kaloszy „Kolumb” St. Peterburskiego Towarzystwa
  • Gehlig i Huch w Częstochowie Biuro sprzedaży fabryki zapałek
  • S. Barciński i S-ka Główny skład fabryczny
  • B. Najman Zakład krawiecki i kuśmierski
  • „Treugolnik” Tow. Rosyjsko-Amerykańskie Manufaktury Gumowej Oddział łódzki
  • Polsko-Bałtyckie tow. Handlowe i Transportowe Oddział w Łodzi
  • B-cia Borkowscy Zakłady elektrotechniczne
  • K. Borkowski i S. Schmidt Sprzedaż radioodbiorników i części elektrotechnicznych
30 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone