pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_15

Piotrkowska 15

nr hip. 276 (do 1850 r. - 134)

 

Pod koniec lat 40-tych XIX w. front posesji zajmował parterowy budynek murowany. W tym czasie był to jeden z dwóch domów murowanych na odcinku od obecnej ulicy Próchnika, do Zielonej.

Pod koniec lat 60-tych XIX w. nieruchomości przy Piotrkowskiej 13 i 15 należały do Jana Petera. Można przypuszczać, że taki stan własności miał miejsce wcześniej, przynajmniej od przełomu lat 40-tych i 50-tych XIX w.

Kamienicę frontową wystawiono w 1878 r. dla przybyłych z Rosji kupców, Borucha vel Bernarda Hertzenberga i Jakóba Rappaporta. Dom został przebudowany w roku 1893.

 

W latach 90-tych XIX w. mieściły się tutaj, obok siebie, ekskluzywne sklepy konfekcyjne. Właściciele nieruchomości, Hertzenberg i Rappaport, oferowali drogie materiały, suknie wieczorowe, aksamity i welwety. Drugi sklep, Emanuela Sieradzkiego, sprzedawał futra z rosyjskich i amerykańskich soboli, kamczackich bobrów, lisów i szynszyli.

 

Na pierwszym piętrze trzypiętrowej oficyny Aleksy Drewing, redaktor naczelny „Neue Lodzer Zeitung”, uruchomił w 1902 r. mechaniczną drukarnię poruszaną silnikiem naftowym.

W 1910 r. redaktorzy Aleksy Drewing i Aleksander Milker kupili posesję za sumę 65 tys. rubli.

 

W latach 1907-22 istniało tutaj kino „Théátre Optique Parisienne”, którego właścicielem był Mani Hendisz, pradziadek znanego reżysera, Jana Jakuba Kolskiego.

 

Dokumenty archiwalne:

1889 – „Projekt przebudowy sklepu w domu właścicieli Hercberga I Rappaporta pod numerem 276 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1893 – „O zatwierdzeniu planu na budowę przez Borucha Hercberga i Jakuba Rappaporta murowanego, dwupiętrowego domu i oficyny, trzypiętrowej oficyny i nadbudowę trzeciego piętra nad oficyną, pod numerem 276 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1911 – „Projekt przebudowy ścian w części parteru, trzypiętrowej, murowanej oficyny mieszkalnej "D" na nieruchomości Aleksandra Milkera i Aleksego Drewinga pod numerem 15/276 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Adolf Brzeziński Kantor służby domowej
  • Herzenberg i Rappeport Magazyn Moskiewski oddział składu manufakturnego
  • Tow. Akc. Fabryki Firanek i Wyrobów Koronkowych „M. S. Feinkind” w Warszawie Skład fabryczny
  • Emanuel Sieradzki Skład futer, skład kapeluszy fabryki Hermana Schlee
  • „Theatre Optique Parisien” Kinematograf
  • Samuel Rosenblatt Fabryka pluszu
  • Przemysł Wełniany B-cia Eiger Kantor i skład fabryki w Zgierzu
  • „Neue Lodzer Zeitung” Drukarnia, redakcja i administracja gazety
  • Kazimierz Piechocki Wywiadownia handlowa
  • B. Faktor Produkcja i sprzedaż przędzy

28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone