pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_136

Piotrkowska 136

nr hip. 546 (do 1850 r. – nr 69)

 

Pod koniec lat 60-tych XIX w. posesja należała do Augusta Stefanusa, a w latach 70-tych do Wacława Regnera,który wykupił grunt działki.

1876-1879 - "O wykupie czynszów przez Wacława Regnera z placu nr 69/546 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Prawdopodobnie jeszcze w czasie trwania procesu wykupu gruntu, nieruchomość przeszła w ręce rodziny Schmieder i pozostawała ich własnością (wraz z sąsiednią posesją przy Piotrkowskiej 134) jeszcze w drugiej dekadzie XX w. Dwupiętrowa rezydencja została wzniesiona w 1884 r.

 

W głębi parceli, pomiędzy ulica Piotrkowską i Dziką (dz. Sienkiewicza 75/77), w sąsiedztwie większego przedsiębiorstwa Ramischów, Schmiederowie prowadzili fabrykę wyrobów wełnianych. Pierwotną manufakturę, wyposażoną w 75 ręcznych krosien, rozbudowano i zmechanizowano. W 1893 r. przy 125 warsztatach tkackich pracowała 175 pracowników. Okres świetności firmy Schmiederów trwał do I wojny. W następnych latach hale fabryczne służyły innym przedsiębiorcom, m.in. Adolfowi Kroeningowi do produkcji wyrobów jedwabnych.

 

Dokumenty archiwalne:

1888–„Projekt budowy parterowej, murowanej przędzalni pod numerem 546 przy ulicy Dzikiej i Piotrkowskiej przez właściciela Schmiedera”.[zobacz]

1888–„O dobudowie przez Brunona Schmiedera murowanego, piętrowego magazynu przy fabryce pod numerem 546 przy ulicy Dzikiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

1890 – „O budowie przez Ludwika Schmiedera murowanej, dwupiętrowej oficyny mieszkalnej na nieruchomości numer 546 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • B-cia Schmieder Fabryka wyrobów wełnianych, półwełnianych i półjedwabnych
  • Kozłowska-Mikulska Dom mód
27 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone