1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_33

Piotrkowska 33

nr hip. 269 (do 1850 r. - 197)

 

W 1856 r. na posesji przy Piotrkowskiej 33 powstał drewniany wiatrak. Zbudował go znany w Łodzi młynarz, Andrzej Jezierski.

Oto co pisze Anna Rynkowska w książce "Ulica Piotrkowska":

"W 1856 r. Andrzej Jezierski, który tymczasem zmienił nazwisko na Jeziorski, wybudował drewniany wiatrak na posesji przy Piotrkowskiej 33. Wiatrak stał w odległości 300 m od ulicy i funkcjonował jeszcze w 1861 r.".

Gdzie dokładnie stał wiatrak Jezierskiego? Dlaczego Pani Anna użyła enigmatycznego określenia "300 metrów od ulicy"? Dzisiaj możemy powiedzieć, że wiatrak stał (z uwzględnieniem ukośnego położenia działki) w okolicach obecnej ulicy Wólczańskiej, ale ówcześnie było to szczere pole.

W tym miejscu warto przyjrzeć się bliżej historii nietypowych posesji przy Piotrkowskiej, na odcinku pomiędzy obecną ulicą Więckowskiego i Zieloną.

Plan Józefa Lenartowskiego z 1849 r. przedstawia ten teren jako białą plamę, bez zaznaczonych granic działek. Ziemie po zachodniej stronie Piotrkowskiej, pomiędzy obecną ulicą Więckowskiego i Zieloną, należały do "staro mieszczan" (mieszkańców dawnej, rolniczej Łodzi) jeszcze w latach 50-tych XIX w. Nieuregulowane grunty orne przebiegały ukośnie do osi ulicy Piotrkowskiej. Ze względu na wygórowane ceny, nie doszło do wykupu działek przez władze Łodzi, a prywatna sprzedaż szła opornie. Odcinek ulicy Zachodniej, pomiędzy obecną Więckowskiego i Zieloną, który utworzył zachodnią granicę działek przy Piotrkowskiej, został wytyczony dopiero ok. połowy lat 60-tych XIX w., a ulica Wólczańska, na tym samym odcinku, powstała kilka lat później.

Innymi słowy, wokół wiatraka Andrzeja Jezierskiego szumiało zboże.

 

Pod koniec lat 60-tych XIX w. właścicielem posesji był Józef Ludwig., prawdopodobnie postać tożsama z ówczesnym właścicielem narożnej nieruchomości przy Piotrkowskiej 97.

 

Na początku lat 70-tych XIX w. nieruchomość przeszła w ręce kupca, Icka Joskowicza (Jośkowicza). Na szerokiej działce, w latach 1872-75, Joskowicz wystawił dwupiętrową kamienicę, widoczną na fotografii Eliasza Stummana (drugie zdjęcie w galerii).

Podwyższenie kamienicy frontowej o jedno piętro, planowane w 1910 r., nie zostało wykonane - niezrealizowany projekt elewacji frontowej przedstawia trzecie zdjęcie w galerii. Podwyższenie budynku frontowego nastąpiło wiele lat później, ok. 1936 r. (AIP), kiedy właścicielem nieruchomości był J. Blub. Nowa elewacja nawiązywała do modnego w latach 30-tych modernizmu.

 

W 1882 r. otworzył tutaj aptekę Józef Gebel. Była to ówczesnie piąta apteka w Łodzi. Już po dwóch latach Gebel przekazał lokal Fryderykowi Müllerowi. W tym czasie w kamienicy Fryderyka Müllera, na Piotrkowskiej 46, działała apteka Maurycego Spokornego. Na początku lat 90-tych XIX w. Müller przeniósł aptekę do własnego domu, a Spokorny funkcjonował dalej pod adresem Piotrkowskiej 25.

 

W początkach XX w. mieściło się tutaj 8 sklepów od frontu i 15 w oficynach.

 

Zachodnia 66-68 (dz. Zachodnia 78-80)

Nieruchomość Icka Joskowicza przy Piotrkowskiej 33, to tylko część rozległego obszaru, jaki stał się jego własnością w latach 70-tych XIX w. Od strony ulicy Zachodniej, poza dochodzącą do niej tylną częścią posesji Piotrkowskiej 33, w rękach Joskowicza była również tylna część sąsiedniej posesji, przy Piotrkowskiej 31. Okazałe "królestwo" Pana Icka, zawierające od strony ulicy Zachodniej parcele 269b i 270e, później Zachodnia 66 i 68 (dz. Zachodnia 78-80), dobrze obrazuje zaznaczenie na planie Wł. Starzyńskiego (MA).

Pomiędzy ulicą Piotrkowską, a Zachodnią, prawdopodobnie już w końcu lat 70-tych XIX w., powstał poprzeczny obiekt ręcznej tkalni. W następnych latach budynek podwyższano (finalnie 3 piętra), wznoszono kolejne budynki fabryczne i magazynowe, a produkcję, wtedy już tkalni i przędzalni, zmechanizowano. Stan zabudowy na koniec XIX w. dobrze obrazuje poniższy dokument.

1897 - "Plan przebudowy istniejących schodów na murowane, dobudowy murowanych schodów, schodów ewakuacyjnych, przebudowy niektórych okien na drzwi, urządzenia sklepienia na parterze mechanicznej przędzalni i tkalni oraz zdjęty z natury plan: dwóch, dwupiętrowych, a częściowo trzypiętrowych, podpiwniczonych oficyn mieszkalnych, dwupiętrowego z poddaszem i częściowo podpiwniczonego domu frontowego, trzypiętrowego z poddaszem i częściowo podpiwniczonego domu poprzecznego, trzypiętrowej mechanicznej przędzalni i tkalni, dwupiętrowej z poddaszem i piwnicami ręcznej tkalni, kotłowni i maszynowni, komina, schodów przy piętrowym budynku gospodarczym, w którym na pietrze mieści się magazyn i innych na nieruchomości Icka Joskowicza pod numerami 268, 269 przy ulicach Piotrkowskiej i Zachodniej w mieście Łodzi". [zobacz]

Trudno powiedzieć, czy posesja fabryczna służyła pierwotnie produkcji właściciela, ale na pewno była wykorzystywana przez inne podmioty, w tym firmy należące do przedstawicieli rodziny Joskowiczów.  Na początku lat 90-tych XIX w. funkcjonowała przy Zachodniej 269 przędzalnia odpadków bawełnianych, tkalnia pruneli i wyrobów bawełnianych Fryderyka Eisenbrauna, zatrudniająca 185 robotników pracujących przy 62 warsztatach mechanicznych (MA). Informacja prasowa o groźnym pożarze, jaki wybuchł na posesji Joskowicza w lipcu 1899 r. (AIP), wymienia również niektóre firmy działające na tym terenie.  

Zrozumiała tendencja do likwidowania przemysłu w ścisłym centrum miasta, spowodowała wygaszanie produkcji również u Joskowiczów. Hale fabryczne zamieniano na powierzchnie mieszkalne (MA), budowano nowe kamienice. Dwupiętrowa kamienica z okazałym dachem mansardowym, stojąca przy Zachodniej 66 (dz. Zachodnia 78) już pod koniec lat 80-tych XIX w., zyskała towarzystwo na początku drugiej dekady XX w. Nowy budynek był "plombą" wypełniającą wolny obszar do południowej granicy działki. 

1910 - "Projekt dobudowy przez Joska Joskowicza do istniejącego murowanego, dwupiętrowego domu nowej części trzypiętrowego domu i oficyny pod numerem 66/270 przy ulicy Zachodniej w mieście Łodzi". [zobacz]

Kamienica wystawiona w 1910 r. przy Zachodniej 66 otrzymała w 1938 r. nową elewację (MA), w modnym, w latach trzydziestych, stylu modernistycznym.

Przed wybuchem I wojny światowej wystawiono kolejną, również trzypiętrową kamienicę, przy Zachodniej 68 (dz. Zachodnia 80) i tym samym zamknięto wschodnią pierzeję ulicy Zachodniej, na odcinku od Cegielnianej (dz. Więckowskiego), do Zielonej. Widok tej części ulicy Zachodniej możemy zobaczyć na zdjęciach wykonanych, jak na ironię, na krótko przed zniwelowaniem tego terenu (MA).

Na początku lat 30-tych okresu międzywojennego nastąpił podział nieruchomości Joskowiczów, co umożliwiło późniejszą sprzedaż poszczególnych części.

1930 - "Podział nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 68, stanowiącej własność ob. Joskowicza". [zobacz]

Można przypuszczać, że przynajmniej nieruchomości przynależne Zachodniej 66 pozostały w rodzinie Joskowiczów do wybuchu II wojny światowej.

 

AIP (archiwalne informacje prasowe) - zobacz

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

 

PODWÓRKA ULICY PIOTRKOWSKIEJ - Piotrkowska 33

Zdjęcie W. Pfeiffera z 1937 r., ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi, oraz zdjęcie współczesne z 2014 r. - zobacz

 

Dokument archiwalny:

1889 - "O budowie przez Icka Joskowicza dwupiętrowej oficyny mieszkalnej z poddaszem pod numerem 269 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

1892 - "O zatwierdzeniu planu na budowę przez Icka Joskowicza murowanego, trzypiętrowego domu mieszkalnego z takąż oficyną i piętrowych zabudowań gospodarczych pod numerem 269 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

1910 – „Projekt na nadbudowę przez Abrama Joskowicza trzeciego piętra nad dwupiętrowym, murowanym domem i dwóch oficyn pod numerem 33/269 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • F. Müller Apteka, skład wód mineralnych
 • Adolf Rosenthal Skład towarów galanteryjnych
 • S. H. Ciesielski Skład lamp i naczyń kuchennych
 • Szymon Urbach Zakład optyczno-elektryczno-techniczny
 • T. Finkelhaus Skład mebli żelaznych i wózków dziecięcych
 • B. Opoczyński Fabryka trykotów i chustek
 • M. Żytnicki Biuro próśb i zażaleń
 • N. B. Mirtenbaum Magazyn wyrobów gumowych, ceratowych i kauczukowych
 • J. Rajsfeld Oświetlenie gazożarowe
 • Richard Wildt Perfumeria
 • A. Binke Sprzedaż szyb i luster
 • M. Stein Magazyn okryć damskich
 • Sz. Zaklikowski Agent ubezpieczeniowy
 • Miechowski i Wajnberg Przemysł włókienniczy
 • Sz. Szac Fabryka wyrobów włókienniczych
 • M. Tow Fabryka wyrobów włókienniczych
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone