pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_120

Piotrkowska 120

nr hip. 538 (do 1850 r. – nr 77)

 

W 1861 r. właścicielem posesji był Karl Trautman, a pod koniec lat 60-tych XIX w. Jan Szostkowski.

Przynajmniej od drugiej połowy lat 70-tych nieruchomość, ze stojącym na froncie parterowym domem drewnianym  i dwiema murowanymi, dwupiętrowymi oficynami, należała do Friedricha Wilhelma, posiadającego również sąsiednią posesję, przy Piotrkowskiej 122. W tym czasie Wilhelm wykupił grunt działki.

1877-1878 - "O wykupie czynszów przez Fryderyka Wilhelma z gruntu nr 77/538 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Trzypiętrowa kamienica frontowa została zbudowana przez następnego właściciela, Szmula Bornsteina (Bornsztejna), ok. 1891 r. Informacja w Dzienniku Łódzkim z października 1891 r. (AIP) donosi o pożyczce w Towarzystwie Kredytowym m. Łodzi, w wysokości 32,5 tys. rubli, zaciągniętej przez Bornsteina na wystawienie nowych budynków.

 

Na przełomie XIX i XX w. posesja była w rękach Abrama Chaima Zelwera.

 

Taryfy domów z lat 1904-1920 wymieniają jako właściciela Szaję Wiślickiego.

 

Zastanawiająca sprawa dotyczy postaci Wolfa (Wołka) Eisnera, figurującego w dokumencie archiwalnym z 1911 r. (zobacz poniżej). Taryfy domów nie wymieniają jego osoby pod adresem Piotrkowskiej 120, za to podają, w latach 1912-20, braci Wolfa i Majera Eisnerów jako właścicieli nieruchomości przy Piotrkowskiej 39. Jeżeli przyjąć, że postacie są tożsame, to być może, jak to często „drzewiej bywało”, miał miejsce szybki interes.

Więcej informacji można znaleźć na temat brata Wolfa, Majera Eisnera. Majer, w spółce z Szulimem Białerem, prowadzili w okresie międzywojennym dom handlowy (ówcześnie przedstawicielstwo i pośrednictwo handlowe) przy Piotrkowskiej 39.

 

W 1899 r. bracia Antoni i Władysław Krzemińscy otworzyli przy Piotrkowskiej 120, w lokalu dawnej restauracji Adolfa Fischera, pierwsze stałe kino na ziemiach polskich. Kino działało 3 miesiące, pod nazwą „Gabinet Ilizji”. Po tym okresie bracia Krzemińscy odwiedzili kilka innych miast (Częstochowa, Włocławek, Radom), organizując tam tymczasowe kinematografy. Wrócili do Łodzi w listopadzie 1900 r. Projekcje odbywały się już w innym miejscu, przy Piotrkowskiej 17. Kino, tym razem występujące pod nazwą „Biograf”, funkcjonowało pod nowym adresem przez rok.

Warto przypomnieć, że pierwszy pokaz filmowy braci Lumière ("Wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie") odbył się zaledwie 4 lata wcześniej, 22 marca 1895 r. w Paryżu, a pierwszy pokaz publiczny miał miejsce 28 grudnia 1895, w paryskiej kawiarni Grand Café.

Powstanie pierwszego stałego kina na ziemiach polskich upamiętnia dziś tablica, odsłonięta w 2010 r. przy Piotrkowskiej 120.

 

AIP (archiwalne informacje prasowe) - zobacz

 

Dokumenty archiwalne:

1890 – „O budowie przez Szmula Bornsztejna murowanego, trzypiętrowego domu mieszkalnego z poddaszem, piwnicami i oficyną oraz nadbudowie piętra z poddaszem na dwiema istniejącymi dwupiętrowymi oficynami na nieruchomości pod numerem 538 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

1911 – „Projekt budowy murowanych, trzypiętrowych, podpiwniczonych oficyn mieszkalnych z poddaszem, nadbudowa trzeciego piętra i poddasza nad istniejącą oficyną mieszkalną, budowy murowanych, parterowych ustępów, budowy parterowej oficyny mieszkalnej i przebudowy otworów [okiennych] w istniejącym, murowanym, trzypiętrowym domu frontowym właściciela Wolfa [Wołka] Eisnera pod numerem 533/120 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • S. Z. Orbach Skład papieru i materiałów piśmiennych
  • M. M. Klepzig Pracownia szyldów i zakład lakierniczy
  • Leon Nowiński Fabryka chemiczna
  • K. G. Matys Pracownia znaków i zakład lakierniczy
  • Albert Hoffmann Fabryka drutu kolczastego
  • Jan Janowski Pracownia szyldów i zakład lakierniczy
  • Samuel Lubiński Skład żelaza, stali, śrub i gwoździ
  • "EKAPE" Wytwórnia wyrobów włókienniczych

27 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone