pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_150

 Piotrkowska 150

nr hip. 553 (do 1850 r. – nr 62)

 

 Już w latach 60-tych XIX w. posesja o nr hip. 553 należała do Henryka Schlössera Henryk Schlösser (1829–1884) był synem Fryderyka Schlössera (1871–1848), największego fabrykanta Ozorkowa, fundatora zegara dla łódzkiego ratusza na Nowym Rynku.

W latach 90-tych XIX w. i pierwszej dekadzie XX w.,  nieruchomość przy Piotrkowskiej 150 (również sąsiednia, pod nr 152) należały do przedstawicieli rodzinnego przedsiębiorstwa Schlösserów - „Towarzystwa Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni w Ozorkowie” (patrz ogłoszenia prasowe). W tym czasie taryfy domów wymieniają Karola Schlössera (bratanka Henryka) i jego matkę, Natalię.

Piętrowy budynek, powstały prawdopodobnie w wyniku nadbudowy wcześniejszego, murowanego domu parterowego, stał już na przełomie XIX i XX w.

Po sprzedaży nieruchomości przy Piotrkowskiej 150, biura zakładów rodziny Schlösserów zajmowały wynajmowane pomieszczenia po drugiej stronie ulicy, w parterze pałacu Adolfa Kindermanna.

 

Ok. 1911 r. posesja przeszła w ręce Wilhelma Hordliczki (patrz ogłoszenia prasowe).

Taryfa domów z 1920 r. podaje małżeństwo Anny i Antoniego Spodenkiewiczów jako właścicieli nieruchomości (patrz ogłoszenia prasowe).

 

11 października 1917 r., w 4 pokojowym mieszkaniu na I piętrze budynku frontowego, otworzono pierwszą łódzką Bibliotekę Publiczną. Inicjatorem powołania biblioteki było "Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Łodzi", założone 30 maja 1916 r. Fundator lokalu, Wilhelm Hordliczka, był członkiem Komisji Rewizyjnej TBP.

W lipcu 1918 r. Biblioteka Publiczna została przeniesiona do lokalu na I piętrze oficyny przy Andrzeja 14, a od 1928 r. zajmowała również parter tego budynku (MA). Można sądzić, że lokalizacja Biblioteki pod nowym adresem nie była przypadkowa. Ok. 1912 r., na posesji przy Andrzeja 14 (wtedy jeszcze Andrzeja 16), należącej ówcześnie do Kasriela Milgroma, wystawiono drukarnię mechaniczną dla Łódzkiego Towarzystwa Wydawniczego.

1912 - "Projekt budowy mechanicznej drukarni dla Łódzkiego Towarzystwa Wydawniczego na nieruchomości Milgroma przy ulicy św. Andrzeja pod numerem 16 w mieście Łodzi". [zobacz]

Rosnący księgozbiór Biblioteki Publicznej nie był w stanie pomieścić się w niedużym obiekcie na Andrzeja 14. Dzięki działaniom dyrektora Biblioteki, Jana Augustyniaka, ideą budowy nowego gmachu zainteresowano przemysłowca i ówczesnego senatora, Aleksandra Heimana-Jareckiego. Działania podjęte przez Heimana-Jareckiego, zarówno wkład osobisty, jak i wykorzystanie wpływów w Zarządzie Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim, zostały zwieńczone rozpoczęciem budowy nowej Biblioteki Publicznej. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce 14 maja 1938 r. Do wybuchu II wojny światowej ukończono budowę gmachu w stanie surowym (MA).  

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Dokumenty archiwalne:

1899 – „Projekt przebudowy wnętrz na parterze domu frontowego na nieruchomości pani Schlösser pod numerem 553 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

1902 – „O dobudowie przez Natalię Schlösser do istniejącej murowanej, parterowej oficyny nowej części tejże oficyny pod numerem 150/553 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Tow. Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni w Ozorkowie Główny skład fabryczny
  • Hordliczka i Stamirowski Reprezentacja Tow. Akc. Siemens i Halske
  • A. Spodenkiewicz Magazyn bielizny i towarów galanteryjnych
  • Alfred Schwalm Biuro techniczno-handlowe, hurtownia wyrobów gumowych
27 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone