pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_210

Piotrkowska 210

nr hip. 582 (do 1850 r. – nr 32)

 

Na froncie posesji przy Piotrkowskiej 210 stał murowany dom rządowy, zbudowany w latach 1825-26.

Historię nieruchomości rozpocznę od lat 30-tych XIX w., chociaż tkacze przybywający z Prus, Saksonii lub Czech zamieszkiwali dom frontowy przy Piotrkowskiej 210 zaraz po jego wystawieniu, wśród nich Gotfryd Sipel.

 

Opis posesji przy Piotrkowskiej 210 z lat 30-tych XIX w.:

Nieruchomość w mieście Łodzi w Powiecie Zgierskim Guberni Mazowieckiej, a mianowicie na przedmieściu Łódka zwanem przy ulicy Piotrkowskiej pod nr 32 położoną, składająca się z jednej morgi miary nowopolskiej placu z ogrodem i rządowego domu murowanego parterowego”.

W latach 70-tych tekst przedstawiał się następująco:

Nieruchomość miejska, wieczysto czynszowa, dawniej numerem 32, teraz 582 oznaczona, przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi, Powiecie Łódzkim, Guberni Piotrkowskiej położona, składa się z domu frontowego murowanego, tylnych zabudowań, placu i ogrodu, obejmujących powierzchni prętów kwadratowych 300 według nowej miary polskiej”.

 

Zgodnie z kontraktem zawartym we wrześniu 1833 r., właścicielem nieruchomości wieczysto czynszowej przy Piotrkowskiej 210 został przybyły z Saksonii tkacz wyrobów lnianych i bawełnianych, Karol Menschel. Na mocy zawartej umowy, zatwierdzonej przez Rząd Gubernialny Mazowiecki, Menschel zobowiązał się do wykupienia rządowego domu frontowego za sumę 3.000 złp. Tytułem zadatku Menschel wniósł 200 złp, a pozostałą kwotę, po upływie roku wolnego przemieszkania, miał spłacać w 20 rocznych ratach, bez opłacania procentu.

 

Zgodnie z umową zawartą we wrześniu 1844 r. nowym właścicielem nieruchomości przy Piotrkowskiej 210 został  Paweł Ramisch sr.

Warto w tym miejscu dodać, iż Paweł Ramisch sr., tkacz bawełny z czeskiego miasta Cvikov, przybył do Łodzi przynajmniej 7 lat wcześniej. W 1837 r. wziął ślub w kościele Najświętszej Marii Panny, a w 1844 r., przy zakupie nieruchomości na Piotrkowskiej 208, legitymował się adresem zamieszkania w Łodzi, pod nr 65. Należy sądzić, iż wymieniony numer 65 należał do osady rękodzielniczej Łódka, co wskazuje na obecny adres Piotrkowskiej 144.

Po przedwczesnej śmierci Pawła Ramischa sr. (zmarł w kwietniu 1848 r.) posesja pozostawała w rękach jego spadkobierców. Kim byli? Na podstawie testamentu sporządzonego przez Pawła sr. wiemy, że miał czterech synów – Antoniego i Pawła jr. (z pierwszego małżeństwa), oraz Adolfa i Edwarda (z drugiego małżeństwa). Małoletnimi dziećmi miał opiekować się Piotr, brat Pawła sr., zaś „fabryką” ojciec, Antoni, oraz przyjaciel, Alojzy Kober. Co ciekawe, wśród wyżej wymienionych nie ma drugiego brata Pawła sr., Jana, który w latach 60-tych i 70-tych, być może po śmierci Piotra i Antoniego, odgrywał kluczową rolę.

W wyniku przeprowadzonego procesu spadkowego i orzeczenia Trybunału Cywilnego w Warszawie, wydanego w październiku 1868 r., nieruchomość przy Piotrkowskiej 210 została wystawiona na sprzedaż w drodze licytacji. W maju 1869 r. najwyższą ofertę, w kwocie 800 rubli, złożył Edward Ramisch, który w listopadzie tego samego roku sprzedał ją swojemu bratu przyrodniemu, Pawłowi Ramisch jr.

Dokument z 1869 r., związany z podziałem majątku po Pawle sr., przedstawia ówczesny stan zabudowy posesji przy Piotrkowskiej 210. Oto jak się przedstawiał:

  • dom frontowy parterowy, z cegły mieszanej, na podmurówce z kamieni polnych, z dwoma izbami szczytowymi na poddaszu, z murowanym kominem, kryty dachówką karpiówką, dł. 26 i ¾ łokcia [15,41 m], szer. 14 i ¼ łokcia [8,21 m], wys. od cokołu do gzymsu 5 łokci [2,88 m],
  • domek na podmurówce z kamieni polnych, zbudowany z bali drewnianych 5 calowych [12,7 cm], z murowanym kominem, kryty gontem, dł. 23 i ¼ łokcia [13,39 m], szer. 12 i ¼ łokcia [70,06 m], wys. 4 i ½ łokcia [2,59 cm],
  • kloaka zbudowana w ryglówkę, na 4 słupach, obita deskami 1 i ½ cala [3,8 cm], kryta gontem,
  • brama wjazdowa z ulicy na podwórze, ze słupami i okuciem zwyczajnym.

Pod koniec lat 70-tych Paweł Ramisch jr. wykupił grunt działki.

1879-1880 - "O wykupie bezterminowych czynszów przez Pawła Ramischa z gruntu nr 32/582 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

W 1878 r. Paweł Ramisch jr. sprzedał nieruchomość (za kwotę 5.800 rubli) Józefowi Gampe, zajmującemu od 1876 r. również sąsiednią działkę, przy Piotrkowskiej 208 (wcześniej przy Piotrkowskiej 206). W rękach Józefa Gampe, później jego syna Karola i spółki „Gampe i Albrecht”, posesje przy Piotrkowskiej 208-210 pozostawały do wybuchu II wojny światowej.

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1892 - "O zatwierdzeniu plany na budowę przez Józefa Gampe murowanego, parterowego domu pod numerem 582 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz (sk)]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Gampe i Albrecht Fabryka wyrobów bawełnianych
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone