1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_34

Piotrkowska 34

nr hip. 259a (do 1850 r. – nr 189)

 

Pierwotna, szeroka parcela narożna u zbiegu ulicy Piotrkowskiej i Cegielnianej (dz. Jaracza), obejmowała obecne numery 34 i 36. W środkowej części obszaru frontowego stał parterowy dom drewniany. Taki stan obrazuje plan Józefa Lenartowskiego z 1849 r.

Podział działki dokonał się nie później niż na początku lat 60-tych XIX w. W oparciu o publikację Anny Rynkowskiej "Poczta miasta Łodzi w XIX wieku" należy przyjąć, że pod koniec 1862 r. stał już jednopiętrowy dom narożny, należący do tkacza, Michała Bernowicza. Powołany w grudniu 1862 r. Urząd Pocztowy powiatowy II klasy, w miejsce dotychczasowej Ekspedycji Poczt, działającej razem z poczthalterią u zbiegu ulicy Południowej i Wschodniej (od ok. 1848 r. przy obecnej Rewolucji 16, wcześniej przy Rewolucji 11), rozpoczął działalność w wynajętych pomieszczeniach domu Bernowicza. Na Piotrkowską 34 przeniósł się tylko Urząd Pocztowy, poczthalteria pozostała na ulicy Południowej.

Warto w tym miejscu wyjaśnić strukturę poczty w XIX w. Oto co pisze Anna Rynkowska:

"Najwyższą władzą była Dyrekcja Generalna Poczt Królestwa Polskiego z siedzibą w Warszawie. Stopień niżej to trzy rodzaje pocztamtów, późniejszych urzędów pocztowych, a po nich następowały ekspedycje czyli stacje pocztowe i poczthalterie czyli stacje przeprzęgowe. Kierownikiem ekspedycji był ekspedytor poczt, podlegała mu również poczthalteria. Prowadzący ją poczthalter był kontraktowym dzierżawcą koni, utrzymywał też środki przewozowe. Dochody jego pochodziły z opłat za przewóz poczt oraz z wynajmu koni i powozów, płacił do kasy pocztowej po 15 gr od każdych zarobionych 6 zł polskich (1 zł polski=30 gr=15 kop.). Miał do dyspozycji stangretów czyli pocztylionów, którzy jeździli wozem lub na koniu".

Umowa dzierżawy lokalu przy Piotrkowskiej 34, pomiędzy pocztą, a Bernowiczem, została zawarta na okres od 01 kwietnia 1863 r., do 30 czerwca 1866 r. Urząd Pocztowy przy Piotrkowskiej 34 działał prawdopodobnie dwa lata dłużej, o czym mogą świadczyć ogłoszenia prasowe z 1867 r. MA, oraz informacja z 1868 r. MA, o przeniesieniu Urzędu na ulicę Wschodnią 1416a (dz. Wschodnia 66).

Wspomniana powyżej poczthalteria, funkcjonująca od ok. 1848 r. przy obecnej ulicy Rewolucji 16, została przeniesiona w 1872 r. na ulicę Zawadzką 443 (dz. Próchnika 9) MA.

 

Kalendarz Jana Petersilge na rok 1870 (stan faktyczny z ok. 1868 r.) wymienia Dobranickiego (bez podania imienia) jako właściciela posesji przy Piotrkowskiej 259a. Można przypuszczać, że chodziło o Daniela Dobranickiego lub Jakóba Chaima Dobranickiego.

 

W połowie lat 70-tych XIX w. nieruchomość przy obecnej Piotrkowskiej 34 należała do Mordki Szmula Lipszyca.

W 1875 r. Lipszyc wystawił dwupiętrową kamienicę od strony ulicy Cegielnianej (dz. Jaracza 1). Prawdopodobnie w zbliżonym czasie powstał jednopiętrowy budynek (z czteroosiową elewacją frontową), łączący kamienice na Cegielnianej i Piotrkowskiej. Taki stan zabudowy przedstawia fotografia Eliasza Stummana z drugiej połowy lat 70-tych XIX w. W następnych latach Lipszyc podwyższył frontową kamienicę przy Piotrkowskiej, wraz z łącznikiem, o jedno piętro.

Narożna posesja pozostawała w rękach rodziny Lipszyców jeszcze w latach 20-tych XX w.

 

Pod tym adresem, w końcówce lat 90-tych XIX w., mieścił się skład fabryki Jakóba Serejskiego i Kalmana Birsteina (zobacz poniżej). W latach późniejszych składy mieściły się na Piotrkowskiej 64 i 57.

Spółka "Serejski i Birstein" kupiła pod koniec pierwszej dekady XX w. działkę przy ulicy Spacerowej 39 (dz. al. Kościuszki 39). W 1910 r. złożono projekt budowy trzypiętrowej kamienicy frontowej z przyległymi oficynami.

1910 - "Projekt budowy przez firmę „Serejski i Birstein” murowanego, trzypiętrowego domu z dwoma oficynami i parterowego budynku gospodarczego oraz magazynu pod numerem 39/764 przy ulicy Spacerowej w mieście Łodzi." [zobacz]

W 1914 r. oficjalnym adresem przedsiębiorstwa Serejskiego i Birnsteina była już Spacerowa 39. Taryfa domów z 1920 r. wymienia nadal spółkę jako właścicieli.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Dokumenty archiwalne:

1895 – „Projekt budowy piętrowego budynku gospodarczego z ustępami na nieruchomości pana Lipszyca na rogu ulic Piotrkowskiej i Cegielnianej w mieście Łodzi." [zobacz]

1901 – „O powiększeniu przez Mordkę Szmula Lipszyca trzech okien i przeróbce okna na drzwi w domu pod numerem 34/259 na rogu ulic Cegielnianej i Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. {powinno być: „… pod numerem 34/259a …} [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • J. Brauner Fabryka i skład wyrobów kamgarnowych i kortów
 • Serejski i Birstein Fabryka wyrobów wełnianych
 • M. Storch Skład wyrobów pasmanteryjnych
 • S. Weinreich Fabryka wyrobów bawełnianych
 • J. Berlin Fabryka wyrobów kamgarnowych
 • Tow. Akc. Zakładów Przemysłowych B-ci Baruch w Pabianicach Skład wyrobów fabrycznych
 • M. T. Pikielny Fabryka wyrobów wełnianych
 • I. Frydman i S-ka Fabryka chustek wełnianych i wyrobów włókienniczych
 • Lieberman i Warszawski Fabryka wyrobów wełnianych i bawełnianych

 

 

Firma "Serejski i Birstein"

Spółka "Serejski i Birstein" prowadziła tkalnię wyrobów wełnianych i półwełnianych. Nie posiadała własnej fabryki i podobnie jak wiele łódzkich przedsiębiorstw, dzierżawiła powierzchnie produkcyjne.

Główny okres działalności spółki, przypadający na lata 1903-1913, był związany z dawną fabryką Markusa Kutnera (od ok. 1903 r. przejętą przez Ryski Bank Handlowy), przy ówczesnej ulicy Luizy (vel Ludwiki) 55 (dz. Strz. Kaniowskich 61/63).

1903-13 "Serejski i Birstein, Łódź, ul. Luizy 55, Fabryka wyrobów wełnianych i półwełnianych". [zobacz]

W okresie I wojny światowej podawany jest również adres Spacerowej (Promenada) 3 - zobacz Fabryka przy Spacerowej 3

1917 - "Firma Serejski et Birnstein, Łódź, Promenada 3". [zobacz]

 

Czy przedsiębiorstwo Serejskiego i Birsteina funkcjonowało przy Średniej 81-Południowej 78-80 (dz. Pomorska 81 - Rewolucji 1905 r. 78/80), jak podaje jedno ze współczesnych opracowań? Nie znalazłem potwierdzenia tego faktu, ale jest możliwe, że pierwszy okres działalności, ok. 1897-1902, dotyczył tego adresu.

Na początku lat 90-tych XIX w. właścicielem długiej, wąskiej działki pomiędzy Średnią 81, a Południową 78 był Moszek Engel. W 1892 r. został złożony projekt budowy fabryki.

1892 - "O zatwierdzeniu planu budowy przez Moszka Engel, w mieście Łodzi przy ulicy Południowej pod numerami 389 i 389a, parowej przędzalni wełny i bawełny oraz zainstalowaniu w niej kotła parowego". [zobacz]

Pierwsze zabudowania fabryczne powstały kilka lat później.

1895 - "O zatwierdzeniu planu budowy przez Moszka Engela murowanej, piętrowej przędzalni wełny i bawełny, takiejże przędzalni i kotłowni i murowanego, parterowego magazynu pod numerem 389 przy ulicy Średniej w mieście Łodzi". [zobacz]

Posesja fabryczna przy Średniej/Południowej pozostawała w rękach Engela przez krótki czas. Już w 1897 r. przeszła w ręce Leopolda Lourie.

1897 - "Zdjęty z natury plan murowanej, dwupiętrowej przędzalni z pomieszczeniami maszyny parowej i kotłów parowych, magazynami, kantorem, jak również wybudowanymi bez zezwolenia drewnianymi: wiatą, szopą i ustępami. Wyżej wspomniana przędzalnia, której plan został zatwierdzony przez Rząd Gubernialny 6 października 1892 roku za numerem 8 i 15 czerwca 1893 roku za numerem 32, znajduje się w mieście Łodzi przy ulicy Średniej pod numerem 839. Dawniej należała do Moszka Engla, a obecnie stanowi własność Leopolda Lourie". [zobacz]

W krótkim czasie nieruchomość została powiększona o sąsiednią działkę przy Południowej 80.

Od momentu przejęcia przedsiębiorstwa w  1897 r., zabudowania fabryczne były wykorzystywane zarówno przez właścicieli (Leopold Lourie, oraz "Lurie i S-ka", właściciele Izaak i Aleksander Lurie - fabryka nici i tasiemek), jak i dzierżawione innym podmiotom. W latach 1897-1939 funkcjonowało pod tym adresem kilkadziesiąt firm różnych branż, głównie włókienniczych - zobacz.

 

26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone